Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

2 Z alokace OPD I (cca 142 mld. Kč*) zbývá proplatit: –Celkem cca 46 mld. Kč Železnice…….28 mld. Kč (rozp – 6,6 mld. ) Silnice ……….17 mld. Kč (rozp – 8,6 mld.) ( v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny a řízení na ÚOHS) *alokace nezahrnuje dotaci na metro a technickou pomoc OPD

3 ŘSD - zrychlení přípravy staveb, –Další projekty – ICT, bezpečnostní prvky, –Urychlení zahájení objemově největších projektů: D Přerov – Lipník předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2,1 mld. Kč, R Hulín – Fryšták předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2 mld. Kč, D1 modernizace předpoklad čerpání ve 2015 celkem 1,4 mld. Kč. SŽDC – velké množství projektů a s nimi spojené riziko odvolání při výběrových řízeních probíhá tendr u 39 projektů v celkové hodnotě 10,6 mld. Kč, příprava na vyhlášení tendru do u 16 projektů v celkové hodnotě 5,3 mld. Kč, příprava dalších 75 méně či více rizikových projektů v celkové hodnotě 29,3 mld. Kč, Kritické body dočerpání OPD

4 Nové programové období OPD II 4 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %52,2 % Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %27,1 % Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 %

5 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 6 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

7 Reakce na potřeby infrastruktury – financování: –multimodální dopravy –mechanizace pro opravy a údržbu –investic do speciálních drah (metro, tramvaje, trolejbusy) –komunikací křížících koridory a D+R –širší možnosti financování bezpečnosti –oprav a údržby vodních cest Legislativní úpravy – změna zákona o SFDI

8 Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen (16-8 násobek) Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování, Legislativní úpravy – výkupy, zvz

9 -Doklad o verifikaci před UR a SP -žaloby spolků – povinnost 250 legalizovaných podpisů -rychlejší přezkum soudem – lhůta 90 dní -opakování procesu EIA v případě změn v projektu Legislativní úpravy – ztížení EIA

10 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google