Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

2 Z alokace OPD I (cca 142 mld. Kč*) zbývá proplatit: –Celkem cca 46 mld. Kč Železnice…….28 mld. Kč (rozp. 2014 – 6,6 mld. ) Silnice ……….17 mld. Kč (rozp. 2014 – 8,6 mld.) ( v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny a řízení na ÚOHS) *alokace nezahrnuje dotaci na metro a technickou pomoc OPD 2007 - 2013

3 ŘSD - zrychlení přípravy staveb, –Další projekty – ICT, bezpečnostní prvky, –Urychlení zahájení objemově největších projektů: D1 0137 Přerov – Lipník předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2,1 mld. Kč, R49 4901 Hulín – Fryšták předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2 mld. Kč, D1 modernizace předpoklad čerpání ve 2015 celkem 1,4 mld. Kč. SŽDC – velké množství projektů a s nimi spojené riziko odvolání při výběrových řízeních probíhá tendr u 39 projektů v celkové hodnotě 10,6 mld. Kč, příprava na vyhlášení tendru do 31.10.2014 u 16 projektů v celkové hodnotě 5,3 mld. Kč, příprava dalších 75 méně či více rizikových projektů v celkové hodnotě 29,3 mld. Kč, Kritické body dočerpání OPD

4 Nové programové období OPD II 4 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %52,2 %2 449 507 639 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %27,1 %1 273 508 115 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 %902 317 139

5 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF (2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. 5

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 6 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 45312 5704 5751146 60938 91236 562 SŽDC 19 84323 898196043 93729 67226 117 ŘVC 5263101 02211 859668608 Ostatní příjemci 1 45811337601 9471 8401 209 Výdaje celkem 51 28036 8916 1691294 35271 09264 496

7 Reakce na potřeby infrastruktury – financování: –multimodální dopravy –mechanizace pro opravy a údržbu –investic do speciálních drah (metro, tramvaje, trolejbusy) –komunikací křížících koridory a D+R –širší možnosti financování bezpečnosti –oprav a údržby vodních cest Legislativní úpravy – změna zákona o SFDI

8 Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen (16-8 násobek) Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování, Legislativní úpravy – výkupy, zvz

9 -Doklad o verifikaci před UR a SP -žaloby spolků – povinnost 250 legalizovaných podpisů -rychlejší přezkum soudem – lhůta 90 dní -opakování procesu EIA v případě změn v projektu Legislativní úpravy – ztížení EIA

10 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost tomas.cocek@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google