Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI"— Transkript prezentace:

1 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI
Plány pro rok 2015 Legislativní změny Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 OPD 2007 - 2013 Z alokace OPD I (cca 142 mld. Kč*) zbývá proplatit:
Celkem cca 46 mld. Kč Železnice…….28 mld. Kč (rozp – 6,6 mld. ) Silnice ……….17 mld. Kč (rozp – 8,6 mld.) (v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny a řízení na ÚOHS) *alokace nezahrnuje dotaci na metro a technickou pomoc

3 Kritické body dočerpání OPD
ŘSD - zrychlení přípravy staveb, Další projekty – ICT, bezpečnostní prvky, Urychlení zahájení objemově největších projektů: D Přerov – Lipník předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2,1 mld. Kč, R Hulín – Fryšták předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2 mld. Kč, D1 modernizace předpoklad čerpání ve 2015 celkem 1,4 mld. Kč. SŽDC – velké množství projektů a s nimi spojené riziko odvolání při výběrových řízeních probíhá tendr u 39 projektů v celkové hodnotě 10,6 mld. Kč, příprava na vyhlášení tendru do u 16 projektů v celkové hodnotě 5,3 mld. Kč, příprava dalších 75 méně či více rizikových projektů v celkové hodnotě 29,3 mld. Kč,

4 Nové programové období
OPD II Prioritní osa (PO) Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRR FS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 % 52,2 % 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 27,1 % 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 4

5 Nové programové období CEF
Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 5

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem 2013 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU ŘSD 29 453 12 570 4 575 11 46 609 38 912 36 562 SŽDC 19 843 23 898 196 43 937 29 672 26 117 ŘVC 526 310 1 022 1 1 859 668 608 Ostatní příjemci 1 458 113 376 1 947 1 840 1 209 Výdaje celkem 51 280 36 891 6 169 12 94 352 71 092 64 496 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 6

7 Legislativní úpravy – změna zákona o SFDI
Reakce na potřeby infrastruktury – financování: multimodální dopravy mechanizace pro opravy a údržbu investic do speciálních drah (metro, tramvaje, trolejbusy) komunikací křížících koridory a D+R širší možnosti financování bezpečnosti oprav a údržby vodních cest

8 Legislativní úpravy – výkupy, zvz
Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen (16-8 násobek) Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování,

9 Legislativní úpravy – ztížení EIA
Doklad o verifikaci před UR a SP žaloby spolků – povinnost 250 legalizovaných podpisů rychlejší přezkum soudem – lhůta 90 dní opakování procesu EIA v případě změn v projektu

10 tomas.cocek@sfdi.cz; www.sfdi.cz
Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI"

Podobné prezentace


Reklamy Google