Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

2 Nové finanční nástroje Rozpočet SFDI Legislativní úpravy Obsah prezentace

3 Nové programové období OPD II 3 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %52,2 % Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %27,1 % Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 %

4 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a

5 Rozpočet SFDI 2015 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44 (+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 5

6 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k (odhad) 6,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč 6

7 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy Celková výše rozpočtu bude ovlivněna na příjmové straně následujícími faktory: změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů 7

8 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 8 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2015 Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

9 Porovnání rozpočtu 2015 s historickými daty 9 v mil. Kč Schválený rozpočet 1) z toho výdajový rámec Čerpáno xxxxxxx

10 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 10 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Národní akce Akce EU v mil. Kč

11 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 11 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce EU

12 Příspěvkové programy 12 v mil. Kč Název 2015 rozpočet SFDI 2016 výhled SFDI 2017 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

13 V návrhu rozpočtu (kapitola 5) zdůrazněny jako problém Financování v roce 2015 z přebytků účtů SFDI – nedočerpání, zpětné refundace Do 11/2014 stanovení modelu rozdělení a pravidel čerpání – (záloha zúčtování 2016, délka silnic, kombinace INV/NEINV) Do 01/2015 částka Silnice II. a III. tříd

14 Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen Změna zákona o SFDI – větší šíře infrastruktury – multimodální doprava, IDS, ITS, mechanizace, přejezdy přes D/R/TŽK Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování, EIA - doklad o souladu Legislativní úpravy

15 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google