Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

2 Nové finanční nástroje Rozpočet SFDI Legislativní úpravy Obsah prezentace

3 Nové programové období OPD II 3 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRRFS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 %52,2 %2 449 507 639 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 0 %27,1 %1 273 508 115 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 0 %902 317 139

4 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF (2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. 4

5 Rozpočet SFDI 2015 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44 (+6)- 43 - 43 mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 5

6 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU (2007 - 2013) 5,6 mld. Kč Prostředky EU (2014 - 2020) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12. 2014 (odhad) 6,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč 6

7 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy Celková výše rozpočtu bude ovlivněna na příjmové straně následujícími faktory: změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD 2014 - 2020 a jednotlivých projektů 7

8 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 8 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2015 Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem 20142013 ŘSD 29 45312 5704 5751146 60939 00028 200 SŽDC 19 84323 898196043 93729 70018 500 ŘVC 5263101 02211 859668186 Ostatní příjemci 1 45811337601 9471 7322 114 Výdaje celkem 51 28036 8916 1691294 35271 10049 000

9 Porovnání rozpočtu 2015 s historickými daty 9 v mil. Kč 2008200920102011201220132014 Schválený rozpočet 1) 70 698 29073 142 08996 021 27561 288 23966 064 20364 495 69971 091 809 z toho výdajový rámec 45 000 00036 650 00036 100 00033 000 00041 000 00037 571 00043 000 000 Čerpáno88 032 11888 325 82878 006 02562 252 16051 959 24049 081 648 xxxxxxx

10 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 10 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta13 70814 52214 82612 484 z toho: Opravy a údržba9 0009 6009 90010 000 z toho: Mýto a telematika3 3133 5273 5311 089 z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky)1 827945935885 Příprava akcí2 3702 3882 3382 238 Národní akce5 0976 0427 0255 603 Akce EU15 91022 71229 86932 313 v mil. Kč

11 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 11 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje10 8978 2109 0009 350 Ostatní programy (globální položky)1 020445590640 Příprava akcí1 5111 2001 4321 135 Akce EU16 24434 08222 43524 698

12 Příspěvkové programy 12 v mil. Kč Název 2015 rozpočet SFDI 2016 výhled SFDI 2017 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

13 V návrhu rozpočtu (kapitola 5) zdůrazněny jako problém Financování v roce 2015 z přebytků účtů SFDI – nedočerpání, zpětné refundace Do 11/2014 stanovení modelu rozdělení a pravidel čerpání – (záloha zúčtování 2016, délka silnic, kombinace INV/NEINV) Do 01/2015 částka Silnice II. a III. tříd

14 Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen Změna zákona o SFDI – větší šíře infrastruktury – multimodální doprava, IDS, ITS, mechanizace, přejezdy přes D/R/TŽK Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování, EIA - doklad o souladu Legislativní úpravy

15 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost tomas.cocek@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google