Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica

2 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy •Finanční rámec 43 - 37 - 37 mld. Kč •Navýšení rámce pro 2014 o 5 mld. Kč •Nereálný střednědobý výhled 2015 a 2016 •Riziko nenaplnění příjmů SFDI •Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) •Historicky zasmluvněné stavby •Příprava akcí 2

3 Příjmová strana rozpočtu (v roce 2012 bylo uvolněno celkem 51 672 mil. Kč z toho 39 753 mil. Kč z národních zdrojů) 3 v mil. Kč Druh příjmu schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014 Index 2014 / 2013 v % výhled rozpočtu 2015 výhled rozpočtu 2016 převody výnosů silniční daně5 4005 20096,305 300 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů7 3007 500102,747 200 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic3 900 100,003 900 převody výnosů z mýtného8 3008 00096,398 300 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu12 67118 400145,2112 300 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00X00 Příjmy SFDI37 57143 000114,4537 000 Operační program doprava (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU15 0008 91859,458 1420 Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 03 743x010 094 Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU2530120,4900 Fondy EU celkem15 02512 69184,478 14210 094 Příjmy celkem se započtením fondů EU52 59655 691105,8945 14247 094 Spolufinancování projektů EU (2007-2013 a 2014-2020)6 0001 30021,6600 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování58 59656 99197,2645 14247 094 Nároky (převod) z roku 2013 - OPD a spolufinancování projektů EU5 90014 101x00 Rozpočet včetně nároků z roku 201364 49671 092110,2345 14247 094

4 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 4 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014 Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD27 1668 7173 0002938 912 SŽDC17 66911 303700029 672 ŘVC345280421668 Ostatní příjemci1 420419101 840 Výdaje celkem46 60020 7193 7433071 092

5 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 5 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně Mýta 11 51513 70814 58414 912 z toho: Opravy a údržba6 4629 0009 6009 900 z toho: Mýto a telematika3 6723 3133 5333 503 z toho: Provozní výdaje1 3811 3951 4511 509 Doplatky probíhajících akcí8 5835 3871370 Ostatní programy (globální položky)9011 827936935 Akce v realizaci7 18110 609 ** Akce nově zahajované6 3505 011** Příprava akcí2 0322 3702 3502 235 *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající v mil. Kč

6 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 6 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) 7 85110 8978 2879 200 Ostatní programy (globální položky)1 1301 020334563 Doplatky probíhajících akcíN/A2 344400 Akce v realizaci11 3279 291 ** Akce nově zahajované4 8214 609 * * Příprava akcí9881 5111 6811 870 *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající v mil. Kč

7 Povodně 2013 7 • Celková částka alokována na povodně 3,1 mld. Kč • Povinná spoluúčast krajů ve výši 15 % • Mezi příjemce rozděleno na krytí škod po povodni celkem 2,52 mld. Kč • ČD – 13 mil. Kč • SŽDC – 806 mil. Kč • kraje/SÚS – 1 700 mil. Kč Detailní přehled rozdělení finančních prostředků mezi kraje a SÚS

8 Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 Výstavba a modernizace železničních tratí 1.2 Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 1.3 Multimodální doprava 1.4 Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 1.5 Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) 2.2 Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu 8

9 Příspěvkové programy 9 v mil. Kč Název 2013 rozpočet SFDI 2014 návrh rozpočtu SFDI 2015 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 7017070 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

10 Nové technologie •Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury •Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury •Aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) •Zavádění inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře 10

11 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica."

Podobné prezentace


Reklamy Google