Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016
Ing. Zbyněk Hořelica Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy
Finanční rámec mld. Kč Navýšení rámce pro 2014 o 5 mld. Kč Nereálný střednědobý výhled 2015 a 2016 Riziko nenaplnění příjmů SFDI Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) Historicky zasmluvněné stavby Příprava akcí Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

3 Příjmová strana rozpočtu (v roce 2012 bylo uvolněno celkem 51 672 mil
Příjmová strana rozpočtu (v roce 2012 bylo uvolněno celkem mil. Kč z toho mil. Kč z národních zdrojů) v mil. Kč Druh příjmu schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014 Index / v % výhled rozpočtu 2015 výhled rozpočtu 2016 převody výnosů silniční daně 5 400 5 200 96,30 5 300 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 300 7 500 102,74 7 200 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 3 900 100,00 převody výnosů z mýtného 8 300 8 000 96,39 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 12 671 18 400 145,21 12 300 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí X Příjmy SFDI 37 571 43 000 114,45 37 000 Operační program doprava ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 15 000 8 918 59,45 8 142 Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 3 743 x 10 094 Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 25 30 120,49 Fondy EU celkem 15 025 12 691 84,47 Příjmy celkem se započtením fondů EU 52 596 55 691 105,89 45 142 47 094 Spolufinancování projektů EU ( a ) 6 000 1 300 21,66 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování 58 596 97,26 Nároky (převod) z roku OPD a spolufinancování projektů EU 5 900 14 101 Rozpočet včetně nároků z roku 2013 64 496 71 092 110,23 Na dalších slidech Vám představuji strukturu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI. Za zásadní považuji upozornit na následující věci: Po dohodě s MF bylo zapracováno snížení zdrojů OPD o 5,3 mld. Kč pro rok 2011, předpoklad čerpání je však původních cca 22 mld. Kč. V průběhu roku ministr financí garantoval navýšení prostředků EU, pokud se tato potřeba prokáže. V roce 2011 již bude nezbytné nalezení nového zdroje spolufinancování způsobilých nákladů projektů OPD ve výši 2,1 mld. Kč (celkově do roku 2015 cca 20 mld. Kč) 3

4 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 27 166 8 717 3 000 29 38 912 SŽDC 17 669 11 303 700 29 672 ŘVC 345 280 42 1 668 Ostatní příjemci 1 420 419 1 840 Výdaje celkem 46 600 20 719 3 743 30 71 092 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 4

5 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD
v mil. Kč Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně Mýta 11 515 13 708 14 584 14 912 z toho: Opravy a údržba 6 462 9 000 9 600 9 900 z toho: Mýto a telematika 3 672 3 313 3 533 3 503 z toho: Provozní výdaje 1 381 1 395 1 451 1 509 Doplatky probíhajících akcí 8 583 5 387 137 Ostatní programy (globální položky) 901 1 827 936 935 Akce v realizaci 7 181 10 609  * * Akce nově zahajované 6 350 5 011 Příprava akcí 2 032 2 370 2 350 2 235 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající 5

6 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC
v mil. Kč Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) 7 851 10 897 8 287 9 200 Ostatní programy (globální položky) 1 130 1 020 334 563 Doplatky probíhajících akcí N/A 2 344 40 Akce v realizaci 11 327 9 291  * * Akce nově zahajované 4 821 4 609 Příprava akcí 988 1 511 1 681 1 870 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající 6

7 Detailní přehled rozdělení finančních prostředků mezi kraje a SÚS
Povodně 2013 Celková částka alokována na povodně 3,1 mld. Kč Povinná spoluúčast krajů ve výši 15 % Mezi příjemce rozděleno na krytí škod po povodni celkem 2,52 mld. Kč ČD – 13 mil. Kč SŽDC – 806 mil. Kč kraje/SÚS – mil. Kč Detailní přehled rozdělení finančních prostředků mezi kraje a SÚS 7

8 Nové programové období
SeStra II, OPD II a CEF Prioritní osa (PO) Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 Výstavba a modernizace železničních tratí 1.2 Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 1.3 Multimodální doprava 1.4 Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 1.5 Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) 2.2 Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu 8

9 yyyy Příspěvkové programy v mil. Kč Název 2013 rozpočet SFDI 2014 návrh rozpočtu SFDI 2015 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 (Aplikace nových technologií) 70 170 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 9

10 yyyy Nové technologie Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury Aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) Zavádění inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 10

11 zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz
Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI


Stáhnout ppt "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google