Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica

2 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy •Finanční rámec mld. Kč •Navýšení rámce pro 2014 o 5 mld. Kč •Nereálný střednědobý výhled 2015 a 2016 •Riziko nenaplnění příjmů SFDI •Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) •Historicky zasmluvněné stavby •Příprava akcí 2

3 Příjmová strana rozpočtu (v roce 2012 bylo uvolněno celkem mil. Kč z toho mil. Kč z národních zdrojů) 3 v mil. Kč Druh příjmu schválený rozpočet 2013 rozpočet 2014 Index 2014 / 2013 v % výhled rozpočtu 2015 výhled rozpočtu 2016 převody výnosů silniční daně , převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů , poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic , převody výnosů z mýtného , dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu , převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí00X00 Příjmy SFDI , Operační program doprava ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU , Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU x Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU ,4900 Fondy EU celkem , Příjmy celkem se započtením fondů EU , Spolufinancování projektů EU ( a ) ,6600 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování , Nároky (převod) z roku OPD a spolufinancování projektů EU x00 Rozpočet včetně nároků z roku ,

4 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 4 v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014 Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

5 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 5 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně Mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci ** Akce nově zahajované ** Příprava akcí *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající v mil. Kč

6 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 6 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) Ostatní programy (globální položky) Doplatky probíhajících akcíN/A Akce v realizaci ** Akce nově zahajované * * Příprava akcí *vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající v mil. Kč

7 Povodně • Celková částka alokována na povodně 3,1 mld. Kč • Povinná spoluúčast krajů ve výši 15 % • Mezi příjemce rozděleno na krytí škod po povodni celkem 2,52 mld. Kč • ČD – 13 mil. Kč • SŽDC – 806 mil. Kč • kraje/SÚS – mil. Kč Detailní přehled rozdělení finančních prostředků mezi kraje a SÚS

8 Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 Výstavba a modernizace železničních tratí 1.2 Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 1.3 Multimodální doprava 1.4 Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 1.5 Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) 2.2 Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu 8

9 Příspěvkové programy 9 v mil. Kč Název 2013 rozpočet SFDI 2014 návrh rozpočtu SFDI 2015 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

10 Nové technologie •Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury •Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury •Aplikace nových technologií na silnicích a dálnicích, dopravně významných vodních cestách a celostátních a regionálních drahách financovaných z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) •Zavádění inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře 10

11 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled do roku 2016 Ing. Zbyněk Hořelica."

Podobné prezentace


Reklamy Google