Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období

2 OPD I – alokace a problémy Rozpočet SFDI 2014 Nové rozpočtové období Obsah

3 Na dočerpání OPD I zbývá alokovat Celkem cca 40 mld. Kč –Železnice TEN…….15 mld. Kč –Silnice TEN………..15 mld. Kč –Regionální železnice..6 mld. Kč (v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny a řízení na UOHS) Současný stav financování dopravní infrastruktury

4 Finanční rámec mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled 2015 a 2016 Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) Historicky zasmluvněné stavby (R49!) Příprava akcí – finančně pokryta Sestava rozpočtu a problematické okruhy

5 Příjmová strana rozpočtu ( v roce 2012 bylo uvolněno celkem mil. Kč z toho mil. Kč z národních zdrojů ) 5 Rozpočet SFDI přehled Přímé příjmy (daně/mýto) Dotace ze SR Celkem prostředky ČR Ostatní (EU) Celkem bez převodů Celkem s převody Požadované navýšení OPDI

6 PříjemceNárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014

7 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci ** Akce nově zahajované ** Příprava akcí ŘSD

8 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) Ostatní programy (globální položky) Doplatky probíhajících akcíN/A Akce v realizaci ** Akce nově zahajované * * Příprava akcí SŽDC

9 OP Doprava –Fond soudržnosti (90 mld. Kč) –Evropský fond pro regionální rozvoj (10 mld. Kč) Nástroj pro propojení Evropy (CEF)-vazba na síť TEN-T –„kohezní CEF“ (1 mld. EUR) Převod 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti Určeno výhradně pro projekty TEN z kohezních zemí Výběr projektů formou soutěže mezi státy, spolufinancování až 85% ze zdrojů EU Do 2016 obálky, poté soutěž mezi státy –„nekohezní“ CEF (?) Pokračovaní současného finančního nástroje TEN-T (soutěž projektů a vysoké CZ spolufinancování) Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

10 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Výstavba a modernizace železničních tratí Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN- T) Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T Multimodální doprava Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

11 Nutné navýšit prostředky na spolufinancování v letech 2015 a 2016 pro dočerpání OP Doprava Nutné dlouhodobě řešit financování silnic mimo TEN-T Potřeba urychlit přípravu po procesní stránce Nutné nejpozději roku 2015 rozběhnout OP D II a především projekty CEF a zajistit prostředky na spolufinancování --- Děkuji za pozornost--- Shrnutí


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období."

Podobné prezentace


Reklamy Google