Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období."— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období

2 OPD I – alokace a problémy Rozpočet SFDI 2014 Nové rozpočtové období Obsah

3 Na dočerpání OPD I zbývá alokovat Celkem cca 40 mld. Kč –Železnice TEN…….15 mld. Kč –Silnice TEN………..15 mld. Kč –Regionální železnice..6 mld. Kč (v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny a řízení na UOHS) Současný stav financování dopravní infrastruktury

4 Finanční rámec 43-37-37 mld. Kč Nesmyslný střednědobý výhled 2015 a 2016 Nedostatek prostředků na národní akce (silnice I. třídy) Historicky zasmluvněné stavby (R49!) Příprava akcí – finančně pokryta Sestava rozpočtu a problematické okruhy

5 Příjmová strana rozpočtu ( v roce 2012 bylo uvolněno celkem 51 672 mil. Kč z toho 39 753 mil. Kč z národních zdrojů ) 5 Rozpočet SFDI 2014 - 2016 přehled 2013201420152016 Přímé příjmy (daně/mýto) 24 900 00024 400 00024 700 000 Dotace ze SR 18 671 00018 600 00012 300 000 Celkem prostředky ČR 43 571 00043 000 00037 000 000 Ostatní (EU) 15 024 6998 991 2558 142 47710 094 135 Celkem bez převodů 58 595 69951 991 25545 142 47747 094 135 Celkem s převody 64 495 69966 092 25745 142 47747 094 135 Požadované navýšení OPDI 70 092 25774 281 15760 653 600

6 PříjemceNárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 26 4118 71702935 157 SŽDC 17 22411 3530028 577 ŘVC 345280421668 Ostatní příjemci 1 320369101 690 Výdaje celkem 45 30020 719433066 092 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014

7 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 11 51513 70814 58414 912 z toho: Opravy a údržba6 4629 0009 6009 900 z toho: Mýto a telematika3 6723 3133 5333 503 z toho: Provozní výdaje1 3811 3951 4511 509 Doplatky probíhajících akcí8 5835 3871370 Ostatní programy (globální položky)9011 827936935 Akce v realizaci7 18110 609 ** Akce nově zahajované6 3501 257** Příprava akcí2 0322 3702 3502 235 ŘSD

8 Druh výdaje 2013 rozpočet 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury) 7 8519 8978 2879 200 Ostatní programy (globální položky)1 1301 150372563 Doplatky probíhajících akcíN/A2 344400 Akce v realizaci11 3279 291 ** Akce nově zahajované4 8214 509 * * Příprava akcí9881 3861 6811 870 SŽDC

9 OP Doprava –Fond soudržnosti (90 mld. Kč) –Evropský fond pro regionální rozvoj (10 mld. Kč) Nástroj pro propojení Evropy (CEF)-vazba na síť TEN-T –„kohezní CEF“ (1 mld. EUR) Převod 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti Určeno výhradně pro projekty TEN z kohezních zemí Výběr projektů formou soutěže mezi státy, spolufinancování až 85% ze zdrojů EU Do 2016 obálky, poté soutěž mezi státy –„nekohezní“ CEF (?) Pokračovaní současného finančního nástroje TEN-T (soutěž projektů a vysoké CZ spolufinancování) Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

10 Prioritní osa (PO)Specifický cíl (SC) PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí 1.2 - Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN- T) 1.3 - Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 1.4 - Multimodální doprava 1.5 - Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 1.6 - Environmentálně čistý dopravní park PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) 2.2 - Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu Nové programové období SeStra II, OPD II a CEF

11 Nutné navýšit prostředky na spolufinancování v letech 2015 a 2016 pro dočerpání OP Doprava Nutné dlouhodobě řešit financování silnic mimo TEN-T Potřeba urychlit přípravu po procesní stránce Nutné nejpozději roku 2015 rozběhnout OP D II a především projekty CEF a zajistit prostředky na spolufinancování --- Děkuji za pozornost--- Shrnutí


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury 2013 – 2014 a nové rozpočtové období."

Podobné prezentace


Reklamy Google