Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové."— Transkript prezentace:

1 Pozemní komunikace v intravilánu ČSN „Projektování místních komunikací“, Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové trojúhelníky pro samostatné sjezdy Oprava 1 – 2012 – Rozhledové trojúhelníky samostatného sjezdu na místní komunikaci s chodníkem

2 Místní komunikace veřejně přístupné pozemní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce řeší se doprava v pohybu i v klidu respektování nároků na ŽP, bezpečnost, památkovou ochranu historických center měst

3 Podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení se místní komunikace člení na 4 funkční skupiny podle dopravně – urbanistické funkce A – rychlostní komunikace B – sběrné komunikace C – obslužné komunikace D – komunikace se smíšeným provozem (D1) a komunikace s vyloučením motorového provozu (D2)

4 Základní komunikační systém obce
vybrané komunikace s funkcí převážně dopravní (funkční skupina A a/nebo B, případně C) na komunikacích B a C se mohou použít zklidňovací prvky v souladu s předpisy Ostatní komunikační síť komunikace funkční skupiny C a D vhodné v co největší míře aplikovat zklidňovací principy pro zvýšení bezpečnosti dopravy

5 ZÓNA 30 = zóna s dopravním omezením, TP 218
zvýšení bezpečnosti provozu za současného zachování provozu motorových vozidel stavební prvky k regulaci rychlosti křižovatky s předností zprava plošné zklidnění dopravy v celé oblasti 5

6 D1 - pěší a obytné zóny Navrhují se podle Technických podmínek TP 103
1 výšková úroveň (není členění na vozovku a chodník) vozidla nesmí ohrozit chodce parkování pouze na vyznačených místech (omezený počet stání) rychlost max 20 km/h na křižovatkách přednost zprava, při vyjíždění na nadřazenou komunikaci nutno dát přednost pohyb chodců v celém prostoru komunikace možnost hry dětí v prostoru komunikace pohyb cyklistů povolen spolu s vozidly při zachování ohleduplnosti vůči chodcům

7 D 1 – pěší zóna společný prostor, obchodní a pobytová funkce převládá
nad funkcí dopravní do pěší zóny je povolen vjezd pouze vozidlům uvedeným ve spodní části dopravní značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a)

8 D1 – obytná zóna vymezení odstavných stání řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, nesmí je ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu 1 výšková úroveň vytvoření šikany

9 D2 – stezky pro cyklisty a chodce
stezka pro cyklisty vyhrazený cyklistický pruh stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem s rozděleným provozem stezka pro chodce stezka pro jezdce na zvířeti průchody, schodiště

10 Příčné uspořádání místní komunikace funkční skupiny A, B, C
Prostor místní komunikace Přidružený prostor Hlavní dopravní prostor Přidružený prostor 0,5m 0,5m

11 Skladebné prvky prostoru místní komunikace
a jízdní pruh cp parkovací a zastavovací pruh at tramvajový pás (zvýšený, nezvýšený) ab autobusový (trolejbusový) pruh v vodicí proužek d(p) střední (postranní) dělicí pás ach pás pro pěší ac jízdní pruh pro cyklisty

12 Příčné uspořádání místní komunikace funkční skupiny D 1 (smíšený provoz)

13 mimoúrovňové přechody
Problematika pěších mimoúrovňové přechody rychlostní komunikace, v ≥ 70 km/h úrovňové přechody na ostatních typech komunikací a na průtazích silnic obcemi, v ≤ 50 km/h v místě větší koncentrace chodců, zejména dětí se doporučuje v ≤ 30 km/h zřetelné svislé i vodorovné značení (i v noci) vhodná stavební opatření pro zvýšení bezpečnosti max. přes 2 jízdní pruhy, délka 6,5 m, rekonstrukce 7 m standardní šířka 4 m úpravy pro handicapované, slabozraké a nevidomé

14 místa pro přecházení místo pro usnadnění přecházení chodců
doporučuje se vybavit obdobně jako přechod pro chodce technickým prvkem (vysazená chodníková plocha, dělící ochranný ostrůvek, zúžení jízdního pásu, zvýšená plocha) úpravy pro handicapované, slabozraké a nevidomé – signální pás se odsazuje 0,30 – 0,50 m od varovného pásu

15 Osvětlení přechodů důležité pro bezpečnost chodců polohu svítidla a jeho typ nelze stanovit obecně, vždy pouze na základě světelného výpočtu !!!


Stáhnout ppt "Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové."

Podobné prezentace


Reklamy Google