Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové trojúhelníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové trojúhelníky."— Transkript prezentace:

1 Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové trojúhelníky pro samostatné sjezdy Oprava 1 – 2012 – Rozhledové trojúhelníky samostatného sjezdu na místní komunikaci s chodníkem

2 Místní komunikace veřejně přístupné pozemní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce řeší se doprava v pohybu i v klidu respektování nároků na ŽP, bezpečnost, památkovou ochranu historických center měst

3 Podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení se místní komunikace člení na 4 funkční skupiny podle dopravně – urbanistické funkce A – rychlostní komunikace B – sběrné komunikace C – obslužné komunikace D – komunikace se smíšeným provozem (D1) a komunikace s vyloučením motorového provozu (D2)

4 Základní komunikační systém obce vybrané komunikace s funkcí převážně dopravní (funkční skupina A a/nebo B, případně C) na komunikacích B a C se mohou použít zklidňovací prvky v souladu s předpisy Ostatní komunikační síť komunikace funkční skupiny C a D vhodné v co největší míře aplikovat zklidňovací principy pro zvýšení bezpečnosti dopravy

5 ZÓNA 30 = zóna s dopravním omezením, TP 218  zvýšení bezpečnosti provozu za současného zachování provozu motorových vozidel  stavební prvky k regulaci rychlosti  křižovatky s předností zprava  plošné zklidnění dopravy v celé oblasti

6 Navrhují se podle Technických podmínek TP 103 1 výšková úroveň (není členění na vozovku a chodník) vozidla nesmí ohrozit chodce parkování pouze na vyznačených místech (omezený počet stání) rychlost max 20 km/h na křižovatkách přednost zprava, při vyjíždění na nadřazenou komunikaci nutno dát přednost pohyb chodců v celém prostoru komunikace možnost hry dětí v prostoru komunikace pohyb cyklistů povolen spolu s vozidly při zachování ohleduplnosti vůči chodcům D1 - pěší a obytné zóny

7 D 1 – pěší zóna společný prostor, obchodní a pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní do pěší zóny je povolen vjezd pouze vozidlům uvedeným ve spodní části dopravní značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a)

8 1 výšková úroveň vymezení odstavných stání vytvoření šikany D1 – obytná zóna řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, nesmí je ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu

9   stezka pro cyklisty   vyhrazený cyklistický pruh   stezka pro chodce a cyklisty   se sloučeným provozem   s rozděleným provozem   stezka pro chodce   stezka pro jezdce na zvířeti   průchody, schodiště D2 – stezky pro cyklisty a chodce

10 Příčné uspořádání místní komunikace funkční skupiny A, B, C Prostor místní komunikace Hlavní dopravní prostor 0,5m Přidružený prostor

11 Skladebné prvky prostoru místní komunikace ajízdní pruh ajízdní pruh c p parkovací a zastavovací pruh c p parkovací a zastavovací pruh a t tramvajový pás (zvýšený, nezvýšený) a t tramvajový pás (zvýšený, nezvýšený) a b autobusový (trolejbusový) pruh a b autobusový (trolejbusový) pruh v vodicí proužek v vodicí proužek d (p) střední (postranní) dělicí pás d (p) střední (postranní) dělicí pás a ch pás pro pěší a ch pás pro pěší a c jízdní pruh pro cyklisty a c jízdní pruh pro cyklisty

12 Příčné uspořádání místní komunikace funkční skupiny D 1 (smíšený provoz)

13 mimoúrovňové přechody rychlostní komunikace, v ≥ 70 km/h úrovňové přechody na ostatních typech komunikací a na průtazích silnic obcemi, v ≤ 50 km/h v místě větší koncentrace chodců, zejména dětí se doporučuje v ≤ 30 km/h zřetelné svislé i vodorovné značení (i v noci) vhodná stavební opatření pro zvýšení bezpečnosti max. přes 2 jízdní pruhy, délka 6,5 m, rekonstrukce 7 m standardní šířka 4 m úpravy pro handicapované, slabozraké a nevidomé PROBLEMATIKA PĚŠÍCH

14 místa pro přecházení místo pro usnadnění přecházení chodců doporučuje se vybavit obdobně jako přechod pro chodce technickým prvkem (vysazená chodníková plocha, dělící ochranný ostrůvek, zúžení jízdního pásu, zvýšená plocha) úpravy pro handicapované, slabozraké a nevidomé – signální pás se odsazuje 0,30 – 0,50 m od varovného pásu

15 Osvětlení přechodů   důležité pro bezpečnost chodců   polohu svítidla a jeho typ nelze stanovit obecně, vždy pouze na základě světelného výpočtu !!!


Stáhnout ppt "Pozemní komunikace v intravilánu ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, 2006 Změna Z1 – 2010 – Přechody a místa pro přecházení, rozhledové trojúhelníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google