Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zklidňování dopravy příklady dobré praxe Petr Šmíd 28.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zklidňování dopravy příklady dobré praxe Petr Šmíd 28.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Zklidňování dopravy příklady dobré praxe Petr Šmíd 28.11.2012

2 K čemu slouží ulice… Funkce uličního prostoru:  kompoziční a strukturální  prostorotvorná  estetická  obytná  společenská a kulturní  dopravní  hygienická  technická

3 Dědictví minulosti… Dopravní funkce – dominantní na úkor ostatních funkcí méně prostoru pro chodce snížení atraktivity veřejného prostoru přesun obchodních aktivit do příměstských zón změna životního stylu – zvýšení závislosti na automobilu

4 Co je zklidňování dopravy? Soubor opatření a nástrojů, sloužících k:  zvýšení užitné hodnoty komunikace  zlepšení životního prostředí  zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu  přerozdělení veřejných prostor ve prospěch šetrných způsobů dopravy Cíle dopravního zklidňování  doprava se má přizpůsobit prostředí sídla (rychlost, prostorové nároky)  automobilová doprava nemá být nadřazována ostatním druhům dopravy  dopravní zátěž komunikací má být snížena na míru přijatelnou pro dané území  dopravní funkce nemá být jedinou preferovanou funkcí veřejných prostor

5 Prvky dopravního zklidňování psychologické prvky Úkol: přimět řidiče k vyšší pozornosti a ke snížení rychlosti.  svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky

6 Prvky dopravního zklidňování psychologické prvky  mohou suplovat fyzické prvky

7 Prvky dopravního zklidňování psychologické prvky  optické zúžení (zeleň, osvětlení…)  kultivace přilehlého prostoru

8 Prvky dopravního zklidňování fyzické prvky Úkol: snížení rychlosti a intenzit provozu motorových vozidel, zlepšení podmínek pro parkování či přecházení vozovky. Nejobvyklejší dopravní opatření:  zúžení vozovky  směrové vychýlení jízdního pruhu  ostrůvky a dělicí pásy  zpomalovací prahy  zvýšené plochy vozovky  okružní křižovatky Opatření podle rozsahu:  bodová  liniová  plošná

9 Prvky dopravního zklidňování zúžení vozovky  boční zúžení – vložení vysazené plochy z boku do vozovky (jednostranné nebo střídavé)

10 Prvky dopravního zklidňování zúžení vozovky  zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem

11 Prvky dopravního zklidňování zúžení vozovky  lokální zúžení – např. „brána“ na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny

12 Prvky dopravního zklidňování zúžení vozovky  vysazené plochy (chodník, zeleň, zastávka)

13 Prvky dopravního zklidňování směrové vychýlení jízdního pruhu

14 Prvky dopravního zklidňování ostrůvky  na přechodech pro chodce

15 Prvky dopravního zklidňování ostrůvky  na vjezdu do obce  zátková zastávka

16 Prvky dopravního zklidňování zpomalovací prahy  úzký příčný práh  široký příčný práh (integrace např. s přechodem)  zpomalovací polštář

17 Prvky dopravního zklidňování zvýšené plochy vozovky  obvykle v prostoru křižovatek  speciální případ: „vídeňská zastávka“

18 Prvky dopravního zklidňování okružní křižovatky  okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem (vnější průměr 23 - 50 m)  okružní křižovatky s dvěma a více jízdními pruhy (budovány jen výjimečně)  miniokružní křižovatky

19 Lužice (okres Hodonín)  2800 obyvatel

20 Lužice (okres Hodonín) původní stav  komunikace III. třídy bez obrubníků, dlážděná žulovými kostkami, částečně s asfaltovým povrchem  vozovka i chodníky v havarijním stavu důvody pro změnu  zajištění maximální bezpečnosti  zklidnění dopravy  omezení tranzitu kamionů  architektonické řešení centra obce.

21 Lužice (okres Hodonín) realizované změny •vybudování stezek pro pěší a cyklisty •rekonstrukce vozovky s obrubníky •vybudování dvou okružních křižovatek •rekonstrukce podélných parkovacích míst •výstavba bezbariérových přechodů pro chodce (s ostrůvky) •zřízení zátkové autobusové zastávky •realizace nového dopravního značení (obytné zóny) přínos úprav •zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty •umožnění bezpečného přecházení (zejména žáků ZŠ) •snížení rychlosti dopravy a četnosti průjezdů kamionů •bezpečné nastupování a vystupování na autobusových zastávkách

22 Lužice (okres Hodonín)

23 termín realizace akce 2006-2008 náklady na realizaci rekonstrukce vozovky 30.000.000 Kč (1,2 mil.€) chodníky, cyklostezky a podélná parkovací místa 15.000.000 Kč (600 tis.€) způsob financování Ministerstvo dopravy 22.000.000 Kč (880 tis.€) dotace Jihomoravského kraje 8.000.000 Kč (320 tis.€) rozpočet obce 15.000.000 Kč (600 tis.€) širší souvislosti •návaznost cyklostezek na regionální cyklotrasy regionu, přímé propojení s Hodonínem •navazující projekt komplexního řešení dopravního značení v obci Lužice (obytné zóny, minimalizace dopravních značek, parkování kamionů a osobních vozů) •v návaznosti na stavební úpravy proběhla komplexní obnova parku a mobiliáře ve Velkomoravské ulici

24 Kadaň  18.000 obyvatel

25 Kadaň původní stav  komunikace navržená s čistě technickým přístupem bez ohledu na urbanistické dopady (70.léta…)  šířkově předimenzovaná komunikace (13m)  šířka v intravilánu velkorysejší než u navazujících úseků ve volné krajině  poškozený asfaltový povrch  nedodržování rychlostních limitů, předjíždění umožněno téměř v celé délce komunikace. důvody pro změnu  snaha o potlačení bariérového efektu komunikace  kultivace veřejného prostoru, začlenění komunikace do organismu města.

26 Kadaň realizované změny  zúžení vozovky - střední dělicí pás  soustava okružních křižovatek (3x)  bezbariérové přechody (nasvětlení)  oddělený jízdní pruh v prostoru zastávek  cyklostezka  rozšíření zelených ploch přínos úprav  dopravní zklidnění průtahu  zajištění plynulosti dopravy  vliv na chování řidičů (psychologický efekt)  vysazená zeleň = přirozená protihluková bariéra  pozitivní vliv na urbanistické začlenění průtahu do uliční sítě města  snížení rozsahu zpevněných ploch = méně srážkových vod v kanalizaci (cca o 25-30%)

27 Kadaň

28 termín realizace akce 2004-2012 náklady na realizaci cca 40 mil. Kč (1,6 mil.€) způsob financování rozpočet města širší souvislosti •výstavba postupně v 8 etapách •celková délka 2,1 km •zkušenosti z počátečních etap byly využity při realizaci navazujících •projednávání s veřejností – dodatečné změny v projektu Intenzita provozu na průtahu: cca 12 tis. vozidel/24h

29 Kadaň širší souvislosti •navazující projekt: cyklostezka údolím Ohře

30 Kadaň

31 Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy

32 Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy původní stav důvody pro změnu •křižovatka typu T •komunikace umožňující rychlou jízdu •jednosměrné ulice, parking •před školou: montované zpomalovací prahy •chodníky s narušeným povrchem •snaha o vytvoření bezpečného dopravního prostoru před školou

33 Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy přínos úprav  zvýšení plochy křižovatky (povrch ze žulové dlažby)  zúžení a směrové vychýlení vozovky  bezbariérová úprava přechodů  stavební úprava hrany parkovacích zálivů (znemožnění vjezdu na chodník) •výrazné zvýšení bezpečnosti •zkvalitnění veřejných prostor realizované změny

34 Praha – Vinohrady Projekt Bezpečné cesty do školy  ideový návrh předložen v rámci projektu Bezpečné cesty do školy  aktivní zapojení dětí, učitelů i rodičů  velmi dobrá spolupráce s místní samosprávou širší souvislosti termín realizace akce 2009 náklady na realizaci 2,4 mil Kč (96 tis.€) způsob financování rozpočet města

35 Bezpečné cesty do školy Grantový a asistenční program Bezpečnostní audit s účastí veřejnosti – dětí a rodičů (bezpečnost posuzují kromě odborníků i běžní uživatelé komunikace)  otevřený grantový program pro školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi na území České republiky,  program poskytuje finanční podporu a metodické vedení školním projektů bezpečných cest  Spolupráce s o.s. Pražské Matky a Oživení Podstata

36 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy Fáze školního projektu  přípravná fáze  mapování  dopravní studie, školní plán mobility  schvalovací řízení a realizační fáze

37 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy Hlavní výstupy školního projektu  mapa dopravně nebezpečných míst  přehled dopravního chování žáků  dopravně inženýrská studie, školní plán mobility  drobná opatření na podporu šetrné mobility (stojany na kola apod.)  spolupráce mezi občany a veřejnou správou

38 Na zelenou – Bezpečné cesty do školy Internetová databáze školních projektů

39 Děkuji za pozornost Petr Šmíd Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10 tel.: 222 987 471 e-mail: petr.smid@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz


Stáhnout ppt "Zklidňování dopravy příklady dobré praxe Petr Šmíd 28.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google