Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH"— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

2 vysoká nehodovost v ČR (71 SZ / 1 mil. obyvatel, 19. -20
vysoká nehodovost v ČR (71 SZ / 1 mil. obyvatel, místo v EU, průměr EU je o 29% nižší) podle statistik Policie ČR – příčinou 96% DN je lidský faktor podle zahraničních výzkumů – na vzniku zhruba 30% DN se spolupodílí nevhodné uspořádání komunikace pomocným nástrojem je bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
povinnost zavést ve všech státech zaměřeno na transevropskou silniční síť ve všech fázích = projektování, výstavba, provoz 4 nástroje hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií audity bezpečnosti pozemních komunikací prohlídky pozemních komunikací bezpečnostní inspekce

4 Národní strategie bezpečnosti 2004 – 2010
– cíl snížit počet SZ na 50% počtu nehod v roce 2002 – nepodařilo se dosáhnout „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období “ – hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob

5 Dopravní nehoda událost v provozu na pozemních komunikacích, např. havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu Def. dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

6 Kolizní diagramy Slouží pro přehledné popsání dopravních nehod (grafické vyjádření nehod) k nim se sestavuje tabulka ke koliznímu diagramu přinášející informace např. o datu, dni a čase jednotlivé nehody, světelných poměrech (tma, soumrak, den), stavu vozovky (mokro, sucho, zimní podmínky), o následcích nehody (hmotné škody v Kč, počet lehkých, těžkých nebo smrtelných zranění) obsahuje i slovní popis dané nehody nebo přímo výpověď svědků u každé nehody je uvedeno také číslo vyšetřovacího spisu

7 Kolizní diagram a značky a symboly používané v kolizních diagramech

8 Konfliktní situace situace, které se blíží nehodovým, ale jsou včas odvráceny, např. změnou rychlosti nebo směru jízdy výhoda – odhalení problémů dříve, než dojde k nehodě, současně se sledováním získání aktuálních dopravně inženýrských dat a souvislostí, které mohou vést ke vzniku konfliktních situací

9 Diagram konfliktních situací

10 Ukazatele bezpečnosti
Charakteristiky nehodovosti Ztráty z nehodovosti Relativní nehodovost Hustota ztrát z nehodovosti Sledování a vyhodnocení dopravních konfliktů

11 1. Charakteristiky nehodovosti
přímé celkový počet nehod počet nehod s osobními následky nepřímé užívání bezpečnostních pásů, autosedaček, ochranných přileb užívání alkoholu a drog telefonování při řízení sledování rychlosti pasivní bezpečnost vozidel silniční infrastruktura

12 2. Ztráty z dopravních nehod
ekonomické vyjádření ztrát z dopravních nehod jednotkové náklady v r. 2011 SZ – 18,6 mil Kč TZ – 4,8 mil. Kč LZ – 509 tis. Kč výše hmotných škod

13 3. Relativní nehodovost R = N x 106/ 365 x I x L x t kde: R – relativní nehodovost I – průměrná denní intenzita (voz/den) L – délka úseku (km) t – sledované období (let) Běžné hodnoty R dálnice 0,1 – 0,3 směrově nerozdělené silnice 0,5 – 09 R větší než 1,6 ukazuje na závažný problém!

14 Doporučení pro bezpečné uspořádání křižovatky
včasná postřehnutelnost v komunikační síti, vyznačení typu křižovatky, souvisí zejména s předností pro dosud hlavní proudy, správné dopravní značení na příjezdech, správná dispozice křižovatky, u OK optimální poměr okružního pásu a pojížděného prstence, kolmé vedení paprsků křižovatky, zamezení tangenciálních průjezdů křižovatkou, dodržení správných rozhledových poměrů, jednotnost počtu pruhů na okruhu, vjezdech a výjezdech, zajištění dobré viditelnosti v noci a za zhoršených podmínek.

15 Chybné tangenciální průjezdy

16 Nestejný počet jízdních pruhů na vjezdu a okruhu
1! 2!

17 Úpravy komunikací ve městech ke zvýšení bezpečnosti
V obcích se stane 70 % dopravních nehod Místa častých dopravních nehod: Přechody pro chodce, Oblast zastávek hromadné dopravy, Průtahy silnic.

18 Doporučení pro bezpečné uspořádání přechodu
zkrácení délky přecházení vložením středního dělícího ochranného ostrůvku, vysazené chodníkové plochy, které zužují profil přecházené komunikace a zajišťují lepší podmínky pro rozhled jak pro chodce, tak pro řidiče, zvýšení plochy přechodu – integrovaný příčný práh, optimalizované šířky jízdních pruhů, které přispívají k nižší rychlosti motorových vozidel, kvalitní osvětlení a dostatečné vybavení, tj. zajištění včasné viditelnosti chodce na přechodu za zhoršených podmínek a v noci.

19 Výsledky výzkumu BESIDIDO následky dopravních nehod před a po provedené úpravě přechodu
Stavební úpravy pozitivně ovlivňují bezpečnost komunikace

20 Doporučení pro bezpečné uspořádání tramvajové zastávky
eliminace zastávek s výstupem na vozovku – nevýhodný výškový rozdíl při nástupu a výstupu, ohrožování cestujících automobily, zastávkové mysy – jízdní pruh je v prostoru zastávky nahrazen chodníkem, automobily jsou vedeny po kolejích, vídeňské zastávky – zastávka se zvýšenou vozovkou.

21 Doporučení pro bezpečné uspořádání průtahu
úprava přechodu extravilán – intravilán, např. přestavba průsečné křižovatky na vjezdu do města na okružní, příp. vložení vjezdového ostrůvku, úprava přechodů pro chodce vložením např. středního dělícího ostrůvku, vkládání vysazených chodníkových a zelených ploch do parkovacích pruhů.


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google