Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ondřej Valenta, DiS. Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Národní strategie bezpečnosti silničního provozu – informace o plnění v roce 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ondřej Valenta, DiS. Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Národní strategie bezpečnosti silničního provozu – informace o plnění v roce 2010."— Transkript prezentace:

1 Ondřej Valenta, DiS. Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Národní strategie bezpečnosti silničního provozu – informace o plnění v roce 2010

2 Počet obětí dopravních nehod v roce 2010 – další pokles

3 Strategie v roce 2010 Plnění vytyčených základních okruhů Strategie v roce 2010 bezesporu přispělo ke snížení fatálních následků dopravní nehodovosti.

4 Snižování počtu nehod a jejich následků způsobených nepřiměřenou rychlostí Kampaně „Nemyslíš, zaplatíš“ … a rovněž tak na krajské úrovni Zklidňování dopravy Měření rychlosti vozidel

5 Snižování počtu nehod a jejich následků způsobených nedáním přednosti v jízdě Pozornost věnována zlepšení parametrů křižovatek Přechody pro chodce – nutno věnovat zvýšenou pozornost. Železniční přejezdy – zvýšený počet usmrcených! Nová metodika „Analýza a návrh na opatření pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech“

6 Snižování počtu nehod a jejich následků zaviněných pod vlivem alkoholu a jiných drog Kampaň „Domluvme se“… … a řada dalších akcí pořádaných MZd, MV, MŠMT, kraji apod. Počet nehod zaviněných účastníky pod vlivem alkoholu je však stále vysoký Alkohol je stále považován za společensky tolerovanou návykovou látku.

7 Snižování závažnosti následků nehod zvýšeným používáním zádržných systémů Zvyšuje se míra používání zádržných systémů + Osvětové aktivity MD Akce pořádané BESIP teamy společně s MV „Pásovec“, „Připoutejte se!“ Dohledová a přednášková činnost PČR

8 Zvyšování ochrany zranitelných účastníků silničního provozu Projekt „Připoutáš mě?“ Viditelnost chodců a cyklistů Kampaň MD „Jsme vidět“ Pozornost tématu věnují i MZd, MV, kraje…

9 Vytváření bezpečného dopravního prostoru Vytvořena jednotná metodika pro hodnocení dopadů nově plánovaných komunikací na bezpečnost silniční sítě Odbor pozemních komunikací MD se zaměří na osvětovou činnost k problematice bezpečnostních auditů Bezpečnostní audit připravovaných staveb dosud není samozřejmostí ve všech krajích

10 Zlepšení opatření bezprostředně po nehodě Zapojení ČR do přípravy tříletého pilotního evropského projektu (odesílání důležitých informací o nehodě) Kampaň MD pro zvýšení informovanosti veřejnosti o nově zavedeném číslování železničních přejezdů Vzdělávání obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci

11 Dopravní výchova Vzdělávací pomůcky určené žákům 1. tříd ZŠ mladým cyklistům vyrobeno a odvysíláno 13 dílů dopravně bezpečnostního pořadu (TV PRIMA) Pro zvýšení bezpečnosti malých cyklistů

12 Velký důraz je kladen na praktickou přípravu dětí V ČR je k dispozici 250 dětských dopravních hřišť. V roce 2010 se přípravy na DDH účastnilo 154 595 žáků všech ročníků ZŠ Projekt „(Ne)zvratné osudy“ - prevence dopravních nehod a rizikového chování teenagerů Specializované kurzy bezpečné jízdy pro řidiče se 6-10 body Bohužel však doposud chybí zapojení dopravních psychologů

13 Zvyšování respektu účastníků silničního provozu k dodržování právní úpravy Ministerstvo dopravy zpracovalo věcný návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. návrh úprav zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Kontroly STK, autoškol, zkušebních komisařů, autodopravců

14 Koordinace činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu Konstatování Rady Vlády pro bezpečnost silničního provozu: doposud není zajištěn dostatečný monitoring a analýza aktivit na poli bezpečnosti silničního provozu nedošlo k ustanovení pracovních skupin složených z odborníků ze státní správy, nevládních organizací a občanských sdružení i privátního sektoru Naopak pozitivem je, že v rámci krajů probíhá celá řada aktivit ve spolupráci příslušných obecních a krajských úřadů s PČR, příp. i pracovišti obecní policie.

15 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 V loňském roce došlo k citelnému snížení počtu usmrcených na pozemních komunikacích v ČR... … přesto se však naše země v rámci EU řadí ke státům s podprůměrnými výsledky. Je proto třeba věnovat náležitou pozornost nově připravované Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Počet usmrcených osob na 100.000 obyvatel a na miliardu ujetých vozokilometrů

16 4. evropský akční plán bezpečnosti silničního provozu 4. evropský akční plán bezpečnosti silničního provozu vytyčil specifikací sedmi strategických cílů program… cílem je snížit počet usmrcených při nehodách v silničním provozu v letech 2010-2020 na polovinu.

17 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 Základní východiska Vyhodnocení předchozí Strategie Průzkum mezi dotčenými subjekty Analýza zkušeností ze zemí s radikálním snížením tragických následků nehod Zásady vytyčené 4. evropským akčním plánem bezpečnosti silničního provozu

18 Základní strategický cíl Základním strategickým cílem do roku 2020 je snížit počet usmrcených na úroveň průměru zemí EU oproti roku 2009 snížit počet těžce zraněných osob o 40 %

19 Ondřej Valenta, DiS. vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstvo dopravy ondrej.valenta@mdcr.cz www.ibesip.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ondřej Valenta, DiS. Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy Národní strategie bezpečnosti silničního provozu – informace o plnění v roce 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google