Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha."— Transkript prezentace:

1 VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha

2 Jednání VFNS 14.6.2012 Stanovení cílů a organizace výboru Zadání analýz: 1.Analýza socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (CDV) 2.Financování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu ve vybraných zemích EU (ČAP) 1.10.2012 Vyhodnocení analýz a připomínky Diskuse o strategii organizace BESIP resp. dalšího postupu VFNS

3 Analýza socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti Socioekonomické ztráty byly vyčísleny na základě dílčích kalkulací výše hmotných škod, nákladů na zdravotní péči, HZS, PČR, administrativních nákladů (PČR, soudů, pojišťoven), ztrát na produkci a sociálních výdajů Celkové socioekonomické ztráty dosáhly v roce 2010 dle metodiky CDV částky 53,27 mld. Kč (cca 1,5 % HDP) Největší podíl činily ztráty na produkci (36,06 %) a hmotné škody (37,76 %)

4 Prognóza socioekonomických ztrát a výdajů na BESIP 2013 - 2020 Stávající výše zdrojů do BESIP (hrubý odhad): 300 - 350 mil Kč Budou-li zachovány stávající zdroje, umožní v krátkodobém horizontu (2013 – 2014) dosahovat průměrné výše úspor ze ztrát z nehodovosti cca 1 mld. Kč ročně Odhad výdajů potřebných k naplnění NS (snížení počtu usmrcených o 60 % a těžce zraněných o 40 % do roku 2020 oproti roku 2009) v požadovaném rozsahu: 0, 9 - 1,2 mld. Kč Navýšení výdajů na 0,9 – 1,2 mld. umožní v krátkodobém horizontu (2013 – 2014) dosáhnout průměrné výše úspor ze ztrát z nehodovosti cca 3 mld. ročně.

5 Financování NSBSP Financování NSBSP nelze vypracovat bez ujasnění a politické podpory následujících otázek: 1.Jaká opatření NSBSP mají být financována (resp. spolufinancována) vícezdrojovým systémem? 2.Jaký subjekt bude odpovědný za vícezdrojové financování opatření Národní strategie BESIP, komu bude odpovědný ? 3.Jaké subjekty budou na NSBSP participovat a jakou formou přispívat ? 4.Jakým způsobem mohou tyto subjekty uplatňovat vliv na realizaci opatření NSBSP, jaké možnosti kontroly výdajů budou mít?

6 DĚKUJI VÁM POZORNOST!

7 Struktura ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

8 Vývoj jednotkových nákladů dle závažnosti zranění (v tis. Kč) 200220032004 200520062007200820092010 Smrtelné zranění8 1009 0149 251 9 4279 6629 93310 55810 65317 645 Těžké zranění2 7972 8643 106 3 1653 2443 3353 5453 5774863 Lehké zranění301335349 356365375398402668 Hmotné škody889396 98100102108109271

9 Alokace nákladových položek připadající na jednotlivé typy subjektů

10 Uvažovaný vývoj smrtelně zraněných osob z DN

11 Uvažovaný vývoj těžce zraněných osob z DN

12 Předpokládaný vývoj ročních ztrát z nehodovosti (2011 – 2020 v mil. Kč)

13 Návrh usnesení I. Rada vlády doporučuje, aby a)subjektem odpovědným za podílové financování byl…….. a)z prostředků získaných podílovým financováním byla grantovým způsobem spolufinancována tato opatření Národní strategie:…………….

14 Návrh usnesení II. Rada vlády ukládá a) výboru pro financování, aby dle výsledků diskuse připravil do ….. 2012 návrh seznamu subjektů, které by měly být zapojeny do podílového financování NS, vč. formy a podílu jejich zapojení, vlivu na spolurozhodování na financování opatření NS a kontroly výdajů b)ministru dopravy, aby ve spolupráci s ostatními zainteresovanými ministerstvy zajistil financování BESIP z evropských fondů a ROP od 2014 v maximální možné míře c) ministru dopravy, aby seznámil vládu s doporučeními Rady vlády


Stáhnout ppt "VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google