Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha."— Transkript prezentace:

1 VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP , Praha

2 Jednání VFNS Stanovení cílů a organizace výboru Zadání analýz: 1.Analýza socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (CDV) 2.Financování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu ve vybraných zemích EU (ČAP) Vyhodnocení analýz a připomínky Diskuse o strategii organizace BESIP resp. dalšího postupu VFNS

3 Analýza socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti Socioekonomické ztráty byly vyčísleny na základě dílčích kalkulací výše hmotných škod, nákladů na zdravotní péči, HZS, PČR, administrativních nákladů (PČR, soudů, pojišťoven), ztrát na produkci a sociálních výdajů Celkové socioekonomické ztráty dosáhly v roce 2010 dle metodiky CDV částky 53,27 mld. Kč (cca 1,5 % HDP) Největší podíl činily ztráty na produkci (36,06 %) a hmotné škody (37,76 %)

4 Prognóza socioekonomických ztrát a výdajů na BESIP Stávající výše zdrojů do BESIP (hrubý odhad): mil Kč Budou-li zachovány stávající zdroje, umožní v krátkodobém horizontu (2013 – 2014) dosahovat průměrné výše úspor ze ztrát z nehodovosti cca 1 mld. Kč ročně Odhad výdajů potřebných k naplnění NS (snížení počtu usmrcených o 60 % a těžce zraněných o 40 % do roku 2020 oproti roku 2009) v požadovaném rozsahu: 0, 9 - 1,2 mld. Kč Navýšení výdajů na 0,9 – 1,2 mld. umožní v krátkodobém horizontu (2013 – 2014) dosáhnout průměrné výše úspor ze ztrát z nehodovosti cca 3 mld. ročně.

5 Financování NSBSP Financování NSBSP nelze vypracovat bez ujasnění a politické podpory následujících otázek: 1.Jaká opatření NSBSP mají být financována (resp. spolufinancována) vícezdrojovým systémem? 2.Jaký subjekt bude odpovědný za vícezdrojové financování opatření Národní strategie BESIP, komu bude odpovědný ? 3.Jaké subjekty budou na NSBSP participovat a jakou formou přispívat ? 4.Jakým způsobem mohou tyto subjekty uplatňovat vliv na realizaci opatření NSBSP, jaké možnosti kontroly výdajů budou mít?

6 DĚKUJI VÁM POZORNOST!

7 Struktura ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

8 Vývoj jednotkových nákladů dle závažnosti zranění (v tis. Kč) Smrtelné zranění Těžké zranění Lehké zranění Hmotné škody

9 Alokace nákladových položek připadající na jednotlivé typy subjektů

10 Uvažovaný vývoj smrtelně zraněných osob z DN

11 Uvažovaný vývoj těžce zraněných osob z DN

12 Předpokládaný vývoj ročních ztrát z nehodovosti (2011 – 2020 v mil. Kč)

13 Návrh usnesení I. Rada vlády doporučuje, aby a)subjektem odpovědným za podílové financování byl…….. a)z prostředků získaných podílovým financováním byla grantovým způsobem spolufinancována tato opatření Národní strategie:…………….

14 Návrh usnesení II. Rada vlády ukládá a) výboru pro financování, aby dle výsledků diskuse připravil do … návrh seznamu subjektů, které by měly být zapojeny do podílového financování NS, vč. formy a podílu jejich zapojení, vlivu na spolurozhodování na financování opatření NS a kontroly výdajů b)ministru dopravy, aby ve spolupráci s ostatními zainteresovanými ministerstvy zajistil financování BESIP z evropských fondů a ROP od 2014 v maximální možné míře c) ministru dopravy, aby seznámil vládu s doporučeními Rady vlády


Stáhnout ppt "VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BESIP (VFNS) Informace o činnosti výboru pro jednání Rady vlády pro BESIP 17. 10. 2012, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google