Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie BESIP 2012 – 2013 Ministerstvo dopravy – BESIP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie BESIP 2012 – 2013 Ministerstvo dopravy – BESIP."— Transkript prezentace:

1 Strategie BESIP 2012 – 2013 Ministerstvo dopravy – BESIP

2 Národní strategie BESIP
Dlouhodobá strategie Cíl: Snížit do roku 2020 počet usmrcených osob v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí, snížit počet těžce zraněných osob o 40%. Jak se nám daří? Propad z 15. pozice v počtu usmrcených v roce 2001 na 18. místo v roce 2009 Míra úmrtnosti o 23 % horší než evropský průměr.

3 BESIP: SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ
Strategie BESIP Cílová skupina (CS) Většina veřejnosti: ohleduplní řidiči a pozorní chodci, kteří respektují nejen pravidla silničního provozu, ale jsou i slušní a ohleduplní. vs Hříšníci: menšina řidičů, cyklistů a chodců oslovovaných do této doby Podpora represivních opatření policie Cíl: Uvědomění primární CS, že bezpečnost na silnici je především její bezpečností. Sdělení Každý z nás může přispět ke zvýšení bezpečnosti Lhostejnost zabíjí – zainteresovanost zachraňuje lidské životy BESIP: SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ

4 Strategie BESIP 2012 - 13 Klíčové projekty a kampaně Prostředky
Bezpečnost při modernizaci D1 Moje bezpečná obec Pořad BESIP na ČT Průběžné preventivní kampaně Motocyklisté, Viditelnost chodců a cyklistů, Dopravní výchova ve školách, Alkohol, Senioři, Nezvratné osudy, Autoškola národa Rozpočet na rok 2012 50 mil. Kč 50% ve srovnání s předchozími lety

5 Bezpečnost při modernizaci D1
Modernizace úseku Mirošovice - Kývalka 21 úseků Doba trvání 2012 – 2018 Termín 1. etapy 07/2012 – 10/2013 Cíl: Minimalizace možností dopravních nehod Rychlé odstranění dopravních nehod a zprůjezdnění úseků Zapojení řidiče do komunikace

6 Bezpečnost při modernizaci D1
Zvolené taktiky Intenzivní komunikace mezi řidiči a MD Kvalitní přenos informací NDIC, využití ITS 2 + 2 provoz, ostatní omezení mimo dopravní špičku Nepřetržitý kamerový dozor, organizace dopravního proudu Vytvoření typizovaných postupů složek IZS pro každý úsek Odtahová technika do 20 minut na místě nehody

7 Bezpečnost při modernizaci D1
Nástroje komunikace Call centrum BESIP – 123 a šťastná sedmička Radio & FB BESIP – zapojení řidiče (vlastní popř. spolupráce s ČRo) Edukativní spoty – bezpečná vzdálenost, zipování, bezpečný průjezd jednotek IZS, průběh dopravní nehody V rámci pravidelného pořadu ČT, služebny, městské úřady Brožura „první pomoci“ – info o tom, co dělat jako účastník dopravní nehody na D1, infolinka BESIP, postup záchranných prací, první pomoc... Distribuce: MÚ dotčených obcí, čerpací stanice blízké modernizovanému úseku Cena ministra dopravy nejobětavějšímu řidiči – po skončení modernizace každé etapy

8 Moje bezpečná obec Obce mají nainstalována měřící zařízení, ale existuje problém s jejich spuštěním. Cíl: Dodržování rychlosti v obcích, snížení počtu dopravních nehod, zraněných a usmrcených Nepřiměřená rychlost si zachovává prvenství v počtu usmrcených osob 70% všech dopravních nehod je šetřeno v obcích V roce 2012 nárůst počtu usmrcených, zraněných osob i hmotných škod Pozitivní vnímání veřejnosti - spuštění stávajících a instalace nových měřících zařízení rychlosti Aktivní zapojení zastupitelstva a občanů

9 Moje bezpečná obec Nástroje komunikace
Spolupráce se SMO, obecní policií a OBČANY Zveřejnění mapy nehodových lokalit 4/2012 Apel na zastupitele skrze SMO A FB Apel na občany skrze PR MD a FB Pilotní měření – 3 obce, 9-12/2012 Happeningy v obcích Informace skrze obecní noviny, PR odd. MD, celostátní media Spuštění celoplošného měření 1-12/2012 „Černé skříňky“

10 Mapa nehodových lokalit

11 Návrh inzerátu (1)

12 Návrh inzerátu (2)

13 Pořad BESIP na ČT Cíl: Naučnou formou podpořit zodpovědné a ohleduplné chování v silničním provozu – „Společně – bezpečně“ Termín: 8 – 12/2012 (předpoklad 1-12/2013) Pravidelný preventivně naučný pořad Pevný vysílací čas každý týden + 2 reprízy, výplň volných časů ČT Pokrytí témat BESIP Vazba na projekty a roční období Natočený materiál pro použití při besedách, KKC, ve zdravotních zařízeních, na místních úřadech, web BESIP

14 Dopravní výchova Dopravní výchova součástí učebních osnov 2012/2013
Učebnice pro 1. stupeň ZŠ Interaktivní hry pro 1. a 2. stupeň ZŠ e-learning kurzy pro učitele Spolupráce SMO Podpora dětských dopravních hřišť Dohled nad výukou na 167 DDH Organizace Soutěže mladých cyklistů 2012 Okresní, krajská kola Celorepublikové finále

15 Průběžné preventivní kampaně
Projekt Motocyklisté (5-9/12) Motosrazy – technika jízdy, ochranné prvky, poskytnutí první pomoci, viditelnost, alkohol Soutěž o ceny PR aktivity zaměřené na ostatní řidiče mot. vozidel Projekt Viditelnost chodců a cyklistů (10-11/12) Vybrané akce v teritoriu s ukázkami reflexních prvků ve spolupráci s policií Vybavení občanů reflexními prvky Projekt Alkohol (4-12/12) Majálesy, festivaly, koncerty

16 Průběžné preventivní kampaně
Celoroční projekt Senioři Přednášky a semináře v kulturních zařízeních Reflexní prvky Projekt Autoškola národa Podzimní vysílání 10/2012 Projekt Nezvratné osudy Kontaktní besedy na středních školách s přímými účastníky dopravních nehod Spolupráce se Sdružením obětí dopravních nehod

17 Nový web BESIP & FB Cíl: Vytvořit platformu pro interaktivní a zábavnou výuku bezpečnosti Koncentrovat roztříštěnost webových stránek projektů BESIP na jedno místo Cílová skupina: autoškoly, školy, občané Obsah: Dopravní hry pro 1 a 2. stupeň ZŠ Hry pro předškoláky Simulace pro autoškoly – vjezd do křižovatky Simulace stavů – „opilé brýle“ Informace o projektech a jejich výsledcích Komunikace s občany via FB Kontrola nehodových lokalit Aktuální stav D1...

18 Facelift logotypu BESIP & claim
Proč původní logo? Disponuje vysokou mírou znalosti u velkého podílu CS BESIP Je vnímáno pozitivně CS Proč facelift? Chceme oslovit i mladé cílové skupiny – být „in“ Podpora nové strategie Kdo? Ak. malíř Karel Míšek – původní autor logotypu rozpracování hravých prvků – studenti Ateliéru grafického designu UJEP Claim: SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ Podpora strategie - zapojení občanské společnosti do problematiky bezpečnosti

19 Ing. Ivana Pánková BESIP: SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ www.iBESIP.cz FB: BESIP
Ministerstvo dopravy – BESIP


Stáhnout ppt "Strategie BESIP 2012 – 2013 Ministerstvo dopravy – BESIP."

Podobné prezentace


Reklamy Google