Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (pro jednání rady vlády 23.04.2009) Mgr. Jan Suchý oddělení BESIP Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (pro jednání rady vlády 23.04.2009) Mgr. Jan Suchý oddělení BESIP Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Informace o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (pro jednání rady vlády 23.04.2009) Mgr. Jan Suchý oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

2 Revize a aktualizace Strategie na období 2008-2010 (2012) Byla schválena usnesením vlády ČR č.1584 dne 16.12. 2008, které v bodě III. ukládá: 1. ministrům dopravy, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví a ministryni obrany zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii, 2. ministru dopravy a) koordinovat plnění opatření Strategie, b) informovat vládu vždy do 30.dubna každého kalendářního roku o vyhodnocení plnění opatření uvedených ve Strategii, c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

3 Revize a aktualizace Strategie 3. představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii; IV. Doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii.

4 Příprava nové Strategie v návaznosti na 4.akční plán bezpečnosti silničního provozu Evropské unie Byl zahájen konzultační proces ETSC: „Blueprint for the EU´s 4.th Road Safety Action Programme 2010-2020“ Motto: „Bezpečnost provozu jako právo a zodpovědnost všech“ Podrobně rozebráno v příspěvku ing. J. Mikulíka, CDV

5 Plnění Strategie v roce 2008 (1/5) Vyhodnocení plnění Strategie jednotlivými subjekty v roce 2008 bylo předloženo jako informace na jednání vlády dne 20.dubna 2008. Stručné závěry z plnění Strategie: V roce 2008 zaznamenán relativně výrazný pokles usmrcených při dopravních nehodách, přesto se nedaří plnit absolutní cíle Strategie. Na základě podkladů o plnění v roce 2008 se na tomto pozitivním vývoji v loňském roce podílela zejména tato opatření: implementace jednotlivých opatření a nástrojů Strategie implementace jednotlivých opatření a nástrojů Strategie důraznější represivní činnost příslušných složek důraznější represivní činnost příslušných složek bodový systém bodový systém

6 Plnění Strategie v roce 2008 (2/5) mediální kampaně zaměřené na bezpečnost silničního provozu mediální kampaně zaměřené na bezpečnost silničního provozu postupné zavádění nástrojů směrnice „Infrastruktura “[1] postupné zavádění nástrojů směrnice „Infrastruktura “[1][1] (bezpečnostní audit) (bezpečnostní audit) systematická výuka dopravní výchovy zejména na systematická výuka dopravní výchovy zejména na 1. stupni ZŠ 1. stupni ZŠ zvýšená míra používání zádržných systémů, zejména u zvýšená míra používání zádržných systémů, zejména u dětí dětí postupné zlepšování systému zkoušení řidičů – eTesty. postupné zlepšování systému zkoušení řidičů – eTesty. [1][1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19.listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. [1]

7 Plnění Strategie v roce 2008 (3/5) V roce 2008 již nebyla přímo sledována a vyhodnocována opatření, která již pozbyla svou platnost z důvodu dosažen í cíle či jiné změny v systému: zaveden í bodového syst é mu novelou zákona č. 361/2000 Sb. zaveden í bodového syst é mu novelou zákona č. 361/2000 Sb. zavedení oprávnění Policie ČR zadržet řidičský průkaz na místě zavedení oprávnění Policie ČR zadržet řidičský průkaz na místě zvýšení sankcí za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích zvýšení sankcí za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích zavedení povinného používání dětských zádržných systémů na všech typech pozemních komunikací. zavedení povinného používání dětských zádržných systémů na všech typech pozemních komunikací.

8 Plnění Strategie v roce 2008 (4/5) Přes výše uvedená pozitiva se ani v roce 2008 nedaří plnit absolutní cíl Strategie. Jaké hlavní důvody lze vysledovat z předložených dotazníků ? celkově nízká úroveň pozornosti věnované problematice snižování nehodovosti celkově nízká úroveň pozornosti věnované problematice snižování nehodovosti nízká míra zapojení odpovědných subjektů do implementace a plnění Strategie nízká míra zapojení odpovědných subjektů do implementace a plnění Strategie značná rozdílnost v rozsahu aktivit věnovaných jednotlivým problémovým oblastem (některé subjekty např. vůbec neodpověděly na plnění řady opatření a nástrojů) značná rozdílnost v rozsahu aktivit věnovaných jednotlivým problémovým oblastem (některé subjekty např. vůbec neodpověděly na plnění řady opatření a nástrojů)

9 Plnění Strategie v roce 2008 (5/5) zřejmě někdy nejsou reportovány skutečné stavy věcí zřejmě někdy nejsou reportovány skutečné stavy věcí nebo plnění opatření jsou pojata formálně. nebo plnění opatření jsou pojata formálně. Z odpovědí rovněž vyplývá, že : málo se uplatňují nízkonákladová stavební opatření z oblasti málo se uplatňují nízkonákladová stavební opatření z oblasti zklidňování dopravy zklidňování dopravy málo se provádí bezpečnostní audit nově budovaných staveb málo se provádí bezpečnostní audit nově budovaných staveb nejsou v dostatečném rozsahu posuzována a vyhodnocována nejsou v dostatečném rozsahu posuzována a vyhodnocována nehodová místa nehodová místa málo jsou kontrolovány STK na krajské úrovni apod. málo jsou kontrolovány STK na krajské úrovni apod. Souhrnně je možné konstatovat, že jednou z významných příčin stále alarmujícího počtu usmrcených osob i počtu dopravních nehod ve srovnání s ostatními vyspělými státy EU je nedostatečné plnění opatření a nástrojů Strategie. Souhrnně je možné konstatovat, že jednou z významných příčin stále alarmujícího počtu usmrcených osob i počtu dopravních nehod ve srovnání s ostatními vyspělými státy EU je nedostatečné plnění opatření a nástrojů Strategie.

10 Závěry Pro plnění cíle Strategie je nezbytné : aby všechny subjekty, zabývající se bezpečností silničního aby všechny subjekty, zabývající se bezpečností silničního provozu, respektovaly Strategii jako hlavní pilíř činností v provozu, respektovaly Strategii jako hlavní pilíř činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu oblasti bezpečnosti silničního provozu rozpracovat Strategii do akčních realizačních plánů rozpracovat Strategii do akčních realizačních plánů jednotlivých krajů (dnes jen Liberecký a Vysočina) jednotlivých krajů (dnes jen Liberecký a Vysočina) i ústředních orgánů i ústředních orgánů zvýšit koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných zvýšit koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných subjektů subjektů výrazně zvýšit vymahatelnost práva (vliv na efektivitu výrazně zvýšit vymahatelnost práva (vliv na efektivitu bodového systému) bodového systému) zajistit opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu zajistit opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na krajské úrovni. na krajské úrovni.

11 Plnění cíle Strategie v letech 2004 - 2008 Skutečný (zeleně) a předpokládaný vývoj (červeně) v naplňování cílů Strategie v ČR Skutečný (zeleně) a předpokládaný vývoj (červeně) v naplňování cílů Strategie v ČR v letech 2004-2010 (zemřelých do 24 hod/30 dnů)

12 Děkuji V á m za pozornost jan.suchy@mdcr.cz jan.suchy@mdcr.czwww.iBESIP.cz


Stáhnout ppt "Informace o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (pro jednání rady vlády 23.04.2009) Mgr. Jan Suchý oddělení BESIP Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google