Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI

2 Rozpočet a střednědobý výhled SFDI Financování dopravní infrastruktury v ČR SFDI sestavuje rozpočet na následující rok a střednědobý výhled na období dalších 2 let (aktuálně ) Střednědobý výhled je „pouze indikativní“ 2

3 Východiska sestavování rozpočtu SFDI Řada strategických materiálů –Dopravní politika státu –Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem –Výdajový rámec stanovený Ministerstvem financí ČR –Fondy EU - Operační program doprava, KP 3

4 Rozpočet SFDI Schválen PSP ČR v prosinci 2014 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 4

5 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k ,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč Upravený rozpočet 93, 8 mld. Kč 5

6 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů 6

7 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 7 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

8 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 8 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Národní akce Akce EU v mil. Kč

9 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 9 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce EU

10 4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 10 Financování silnic II. a III. třídy

11 „Nové programové období 2014 – 2020“ 11

12 Alokace OPD a CEF Dopravní mód Alokace celkemAlokace OPD - FS a EFRRAlokace CEF %EUR% % Dálnice a silnice37, , Železnice47, , Vodní doprava2, , Multimodalita2, , Městská mobilita7, , Technická pomoc1, , Celkem v EUR Celkem v Kč Spolufinancování celkem v Kč Celkem v Kč

13 OPD 2014 – 2020 prostředky EU 13 Prioritní osa / Specifický cílFondPodpora Unie (EUR) PO 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu FS SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T SC Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy SC Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld. Kč) SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T FS SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SC Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T EFRR SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T PO 4 – Technická pomocFS Celkový součet - alokace OPD

14 Connecting Europe Facility Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a

15 Rekapitulace OPD + CEF včetně spolufinancování 15 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 134,8 mld. Kč Silniční infrastruktura 86 mld. Kč

16 Shrnutí klíčových skutečností SFDI zprostředkující subjekt OPD - stabilní finanční subjekt resortu dopravy Novela zákona o SFDI od SFDI zajišťuje dle potřeb koordinaci čerpání finančních prostředků na dopravní infrastrukturu Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování 16

17 Olomoucký kraj upravený rozpočet V ý b ě r [tis. Kč] Tnázev celkem akce upravený rozpočet celkem oddokrajInvestor PO3.1I/44 Červenohorské sedlo - jih /1411/16OLMŘSD ČR NR46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova /0810/15OLMŘSD ČR ND Lipník - Bělotín /0412/14OLMŘSD ČR F2.1D Přerov - Lipník /1503/18OLMŘSD ČR U Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk- Petrov-Sobotín /1512/15OLM SART - stavby a rekonstrukce a.s. PO1.1Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou /1410/15OLMSvazek obcí údolí Desné F1.1Rekonstrukce žst. Olomouc /1308/16OLMSŽDC, s.o. F3.1Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n /1510/15OLMSŽDC, s.o. F3.1DOZ Mikulovice - Jeseník /1512/15OLMSŽDC, s.o. PÚstín - cyklistická stezka C1, C2, C /1411/14OLMObec Ústín PCyklostezka Bečva, k.ú. Osek nad Bečvou /1508/15OLMObec Osek nad Bečvou

18 Zlínský kraj upravený rozpočet V ý b ě r [tis. Kč] Tnázevcelkem akce upravený rozpočet celkem oddokrajInvestor PO3.1I/49 Vizovice - Lhotsko /1512/17ZLNŘSD ČR NI/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa /0911/14ZLNŘSD ČR F4.1I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa /0910/15ZLNŘSD ČR NI/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka /1510/16ZLNŘSD ČR NI/35 Zubří křižovatka se sil. III/ /1509/17ZLNŘSD ČR F2.1D Kroměříž východ - Říkovice /0811/12ZLNŘSD ČR PO2.1R Hulín - Fryšták /0808/17ZLNŘSD ČR F1.1Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč /1302/14ZLNSŽDC, s.o. FSDopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC /1410/14ZLNSŽDC, s.o. F3.1DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk /1410/15ZLNSŽDC, s.o. PSlavičín - cyklostezka Pod Kaštany /1507/15ZLNMěsto Slavičín

19 Významné stavby v období R 49 Hulín Fryšták, a zbytek trasy R 49 R 55 Olomouc Břeclav, R 55 Otrokovice obchvat JV D Přerov - Lipník D Říkovice – Přerov R 35 Křelov – Slavonín, 2.etapa; Ostrov – Vysoké Mýto R 48 MUK Bělotín – Rybí, R 48 MUK Rybí – Rychaltice R 48 Frýdek Místek – obchvat vč. připojení na R 56 R 48 MUK Nošovice 19

20 Významné stavby v období I/11 a I/68 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, a Třanovice – Nebory; Opava severní obchvat, východní část I/35 Palačovská spojka a související I/57; Krnov – obchvat, Valašské Meziříčí - Jarcová I/44 Bludov obchvat I/46 Olomouc Šternberk; Olomouc východní tangenta I/42 Brno VMO Žabovřeská I. I/55 Břeclav obchvat 20

21 Významné stavby v období Modernizace trati Brno – Přerov Rekonstrukce žst. Přerov 2.stavba Uzel Ostrava Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice Olomouc – Uničov (- Šumperk) Olomouc – Prostějov – Nezamyslice Elektrizace Kojetín – Hulín Boskovická spojka Elektrizace tratě včetně PEÚ Brno – Zastávka u Brna Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín, 2. část Optimalizace trati Ostrava–Kunčice–Frýdek-Místek–Český Těšín.., 2.část Rekonstrukce žst. Olomouc Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice Dále stavby ERTMS a DOZ 21

22 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google