Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI

2 Rozpočet a střednědobý výhled SFDI Financování dopravní infrastruktury v ČR SFDI sestavuje rozpočet na následující rok a střednědobý výhled na období dalších 2 let (aktuálně 2015 - 2017) Střednědobý výhled je „pouze indikativní“ 2

3 Východiska sestavování rozpočtu SFDI Řada strategických materiálů –Dopravní politika státu –Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem –Výdajový rámec stanovený Ministerstvem financí ČR –Fondy EU - Operační program doprava, KP 3

4 Rozpočet SFDI 2015 - 2017 Schválen PSP ČR v prosinci 2014 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) - 43 - 43 mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 4

5 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU (2007 - 2013) 5,6 mld. Kč Prostředky EU (2014 - 2020) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12. 2014 6,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč Upravený rozpočet 93, 8 mld. Kč 5

6 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD 2014 - 2020 a jednotlivých projektů 6

7 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 7 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 45312 5704 5751146 60938 91236 562 SŽDC 19 84323 898196043 93729 67226 117 ŘVC 5263101 02211 859668608 Ostatní příjemci 1 45811337601 9471 8401 209 Výdaje celkem 51 28036 8916 1691294 35271 09264 496

8 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 8 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta13 70814 52214 82612 484 z toho: Opravy a údržba9 0009 6009 90010 000 z toho: Mýto a telematika3 3133 5273 5311 089 z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky)1 827945935885 Příprava akcí2 3702 3882 3382 238 Národní akce5 0976 0427 0255 603 Akce EU15 91022 71229 86932 313 v mil. Kč

9 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 9 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje10 8978 2109 0009 350 Ostatní programy (globální položky)1 020445590640 Příprava akcí1 5111 2001 4321 135 Akce EU16 24434 08222 43524 698

10 4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 10 Financování silnic II. a III. třídy

11 „Nové programové období 2014 – 2020“ 11

12 Alokace OPD a CEF 2014 - 2020 12 Dopravní mód Alokace celkemAlokace OPD - FS a EFRRAlokace CEF %EUR% % Dálnice a silnice37,542 175 825 25446,342 175 825 25400 Železnice47,802 770 220 65837,911 780 220 65890990 000 000 Vodní doprava2,95170 844 2691,3060 844 26910110 000 000 Multimodalita2,80162 251 3843,46162 251 384 Městská mobilita7,70446 191 3289,50446 191 328 Technická pomoc1,2270 436 5421,5070 436 542 Celkem v EUR1005 795 769 4351004 695 769 4351001 100 000 000 Celkem v Kč100156 485 774 745100126 785 774 74510029 700 000 000 Spolufinancování celkem v Kč 100 67 065 332 03410054 336 760 605 100 12 728 571 429 Celkem v Kč100 223 551 106 779 100 181 122 535 350 100 42 428 571 429

13 OPD 2014 – 2020 prostředky EU 13 Prioritní osa / Specifický cílFondPodpora Unie (EUR) PO 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu FS 2 395 964 680 SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 1 478 295 234 SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 60 844 269 SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy162 251 384 SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld. Kč) 392 648 369 SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 301 925 424 PO 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T FS 1 327 051 074 SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 1 241 576 412 SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 31 837 703 SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 53 636 959 PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T EFRR 902 317 139 SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 902 317 139 PO 4 – Technická pomocFS70 436 542 Celkový součet - alokace OPD 4 695 769 435

14 Connecting Europe Facility Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF (2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. 14

15 Rekapitulace 2014 - 2020 OPD + CEF včetně spolufinancování 15 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 134,8 mld. Kč Silniční infrastruktura 86 mld. Kč

16 Shrnutí klíčových skutečností SFDI zprostředkující subjekt OPD - stabilní finanční subjekt resortu dopravy Novela zákona o SFDI od 1.1.2016 SFDI zajišťuje dle potřeb koordinaci čerpání finančních prostředků na dopravní infrastrukturu Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování 16

17 Olomoucký kraj upravený rozpočet 2015 17 V ý b ě r20 108 4142 580 527 [tis. Kč] Tnázev celkem akce upravený rozpočet celkem oddokrajInvestor PO3.1I/44 Červenohorské sedlo - jih350 438156 00009/1411/16OLMŘSD ČR NR46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova197 78671 90012/0810/15OLMŘSD ČR ND47 4704 Lipník - Bělotín9 622 14832 79511/0412/14OLMŘSD ČR F2.1D1 0137 Přerov - Lipník6 890 8851 118 50004/1503/18OLMŘSD ČR U Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk- Petrov-Sobotín 21 500 01/1512/15OLM SART - stavby a rekonstrukce a.s. PO1.1Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou451 81897 04612/1410/15OLMSvazek obcí údolí Desné F1.1Rekonstrukce žst. Olomouc2 254 886828 30609/1308/16OLMSŽDC, s.o. F3.1Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n.87 00982 63303/1510/15OLMSŽDC, s.o. F3.1DOZ Mikulovice - Jeseník221 608164 05906/1512/15OLMSŽDC, s.o. PÚstín - cyklistická stezka C1, C2, C44 3112 76309/1411/14OLMObec Ústín PCyklostezka Bečva, k.ú. Osek nad Bečvou6 0265 02504/1508/15OLMObec Osek nad Bečvou

18 Zlínský kraj upravený rozpočet 2015 18 V ý b ě r17 333 009880 875 [tis. Kč] Tnázevcelkem akce upravený rozpočet celkem oddokrajInvestor PO3.1I/49 Vizovice - Lhotsko267 167100 00003/1512/17ZLNŘSD ČR NI/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa664 8159 00010/0911/14ZLNŘSD ČR F4.1I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa902 377167 00010/0910/15ZLNŘSD ČR NI/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka165 88555 00003/1510/16ZLNŘSD ČR NI/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877134 48953 00007/1509/17ZLNŘSD ČR F2.1D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice6 657 11478 26204/0811/12ZLNŘSD ČR PO2.1R49 4901 Hulín - Fryšták8 207 348255 56809/0808/17ZLNŘSD ČR F1.1Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč49 0353 09009/1302/14ZLNSŽDC, s.o. FSDopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC37 1723 32105/1410/14ZLNSŽDC, s.o. F3.1DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk246 384155 95406/1410/15ZLNSŽDC, s.o. PSlavičín - cyklostezka Pod Kaštany1 22368001/1507/15ZLNMěsto Slavičín

19 Významné stavby v období 2016 - 2020 R 49 Hulín Fryšták, a zbytek trasy R 49 R 55 Olomouc Břeclav, R 55 Otrokovice obchvat JV D1 0137 Přerov - Lipník D1 0136 Říkovice – Přerov R 35 Křelov – Slavonín, 2.etapa; Ostrov – Vysoké Mýto R 48 MUK Bělotín – Rybí, R 48 MUK Rybí – Rychaltice R 48 Frýdek Místek – obchvat vč. připojení na R 56 R 48 MUK Nošovice 19

20 Významné stavby v období 2016 - 2020 I/11 a I/68 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, a Třanovice – Nebory; Opava severní obchvat, východní část I/35 Palačovská spojka a související I/57; Krnov – obchvat, Valašské Meziříčí - Jarcová I/44 Bludov obchvat I/46 Olomouc Šternberk; Olomouc východní tangenta I/42 Brno VMO Žabovřeská I. I/55 Břeclav obchvat 20

21 Významné stavby v období 2016 - 2020 Modernizace trati Brno – Přerov Rekonstrukce žst. Přerov 2.stavba Uzel Ostrava Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice Olomouc – Uničov (- Šumperk) Olomouc – Prostějov – Nezamyslice Elektrizace Kojetín – Hulín Boskovická spojka Elektrizace tratě včetně PEÚ Brno – Zastávka u Brna Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín, 2. část Optimalizace trati Ostrava–Kunčice–Frýdek-Místek–Český Těšín.., 2.část Rekonstrukce žst. Olomouc Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice Dále stavby ERTMS a DOZ 21

22 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Plán SFDI 2015 - 2020 -podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google