Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI

2 Rozpočet SFDI Schválen PSP ČR v prosinci 2014 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 2

3 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k ,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč 3

4 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů 4

5 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 5 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

6 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 6 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Národní akce Akce EU v mil. Kč

7 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 7 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce EU

8 Nové programové období Dopravní mód Alokace celkemAlokace OPD - FS a EFRRAlokace CEF %EUR% % Dálnice a silnice37, , Železnice47, , Vodní doprava2, , Multimodalita2, , Městská mobilita7, , Technická pomoc1, , Celkem v EUR Celkem v Kč

9 Nové programové období Prostředky EU - OPD II 9 Prioritní osa / Specifický cílFondPodpora Unie (EUR) PO 1 FS SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T SC Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy SC Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld Kč) SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 FS SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SC Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 EFRR SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T PO 4FS Celkový součet - alokace OPD

10 Nové programové období OPD II – železnice 10 Alokace pro železnici - OPD (v EUR) Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy FS SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku Součet Alokace pro železnici - OPD (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy FS SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku Součet

11 Nové programové období OPD II – silnice 11 Alokace pro silnici - OPD (v EUR) Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS FS SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T EFRR Součet Alokace pro silnici - OPD (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS FS SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T EFRR Součet

12 Nové programové období CEF 12 Alokace CEF (v EUR) Alokace CEFFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI Železnice CEF Vodní doprava Celková alokace OPD Alokace CEF (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI Železnice CEF Vodní doprava Celková alokace OPD

13 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a

14 4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 11 Silnice II. a III. třídy rozdělení finančních prostředků

15 Závěr Novela zákona o SFDI od Stabilní finanční subjekt resortu dopravy Dle potřeb sektoru dopravy zajištění optimalizace zdrojů pro investice v dopravní infrastruktuře Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování 15

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google