Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."— Transkript prezentace:

1 Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI

2 Rozpočet SFDI 2015 - 2017 Schválen PSP ČR v prosinci 2014 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) - 43 - 43 mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč 2

3 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Národní výdajový rámec44,0 mld. Kč Prostředky EU (2007 - 2013) 5,6 mld. Kč Prostředky EU (2014 - 2020) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12. 2014 6,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování)11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU27,5 mld. Kč Celkem 94,4 mld. Kč 3

4 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD 2014 - 2020 a jednotlivých projektů 4

5 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců 5 v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem Schválený rozpočet 2013 Celkem Příjemce NárodníOPDEU14+ Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 45312 5704 5751146 60938 91236 562 SŽDC 19 84323 898196043 93729 67226 117 ŘVC 5263101 02211 859668608 Ostatní příjemci 1 45811337601 9471 8401 209 Výdaje celkem 51 28036 8916 1691294 35271 09264 496

6 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD 6 Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta13 70814 52214 82612 484 z toho: Opravy a údržba9 0009 6009 90010 000 z toho: Mýto a telematika3 3133 5273 5311 089 z toho: Provozní výdaje1 395 Ostatní programy (globální položky)1 827945935885 Příprava akcí2 3702 3882 3382 238 Národní akce5 0976 0427 0255 603 Akce EU15 91022 71229 86932 313 v mil. Kč

7 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC 7 v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje10 8978 2109 0009 350 Ostatní programy (globální položky)1 020445590640 Příprava akcí1 5111 2001 4321 135 Akce EU16 24434 08222 43524 698

8 Nové programové období 2014 - 2020 8 Dopravní mód Alokace celkemAlokace OPD - FS a EFRRAlokace CEF %EUR% % Dálnice a silnice37,542 175 825 25446,342 175 825 25400 Železnice47,802 770 220 65837,911 780 220 65890990 000 000 Vodní doprava2,95170 844 2691,3060 844 26910110 000 000 Multimodalita2,80162 251 3843,46162 251 384 Městská mobilita7,70446 191 3289,50446 191 328 Technická pomoc1,2270 436 5421,5070 436 542 Celkem v EUR1005 795 769 4351004 695 769 4351001 100 000 000 Celkem v Kč100156 485 774 745100126 785 774 74510029 700 000 000

9 Nové programové období 2014 - 2020 Prostředky EU - OPD II 9 Prioritní osa / Specifický cílFondPodpora Unie (EUR) PO 1 FS 2 395 964 680 SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 1 478 295 234 SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 60 844 269 SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 162 251 384 SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld Kč) 392 648 369 SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 301 925 424 PO 2 FS 1 327 051 074 SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 1 241 576 412 SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 31 837 703 SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 53 636 959 PO 3 EFRR 902 317 139 SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 902 317 139 PO 4FS70 436 542 Celkový součet - alokace OPD 4 695 769 435

10 Nové programové období OPD II – železnice 10 Alokace 2014-2020 pro železnici - OPD (v EUR) Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy FS 1 478 295 234633 555 1002 111 850 334 SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 301 925 424 Součet 1 780 220 658 4695769435 Alokace 2014-2020 pro železnici - OPD (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy FS 39 913 971 31817 105 987 70857 019 959 026 SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 8 151 986 448 Součet 48 065 957 766

11 Nové programové období OPD II – silnice 11 Alokace 2014-2020 pro silnici - OPD (v EUR) Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS FS 1 241 576 412532 104 1771 773 680 589 SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 53 636 95922 987 26876 624 227 SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T EFRR 902 317 139386 707 3451 289 024 484 Součet 2 197 530 510 4695769435 Alokace 2014-2020 pro silnici - OPD (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS FS 33 522 563 12414 366 812 76747 889 375 891 SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 1 448 197 893620 656 2402 068 854 133 SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T EFRR 24 362 562 75310 441 098 32334 803 661 076 Součet 59 333 323 770

12 Nové programové období CEF 12 Alokace 2014-2020 - CEF (v EUR) Alokace CEFFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI Železnice CEF 990 000 000 424 285 7141 414 285 714 Vodní doprava110 000 000 47 142 857157 142 857 Celková alokace OPD 1 100 000 000471 428 5711 571 428 571 Alokace 2014-2020 - CEF (v Kč)Kurz27Kč/EUR Specifický cílFondPodpora Unie Spolufinancování ČR veřejné (SFDI) Celkem náklady vyplacené prostřednictvím SFDI Železnice CEF 26 730 000 00011 455 714 28638 185 714 286 Vodní doprava 2 970 000 0001 272 857 1434 242 857 143 Celková alokace OPD 29 700 000 00012 728 571 42942 428 571 429

13 Nové programové období CEF Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF (2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. 13

14 4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 11 Silnice II. a III. třídy rozdělení finančních prostředků

15 Závěr Novela zákona o SFDI od 1.1.2016 Stabilní finanční subjekt resortu dopravy Dle potřeb sektoru dopravy zajištění optimalizace zdrojů pro investice v dopravní infrastruktuře Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování 15

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz


Stáhnout ppt "Silnice nebo železnice Kam s investicemi v dopravní infrastruktuře? Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI."

Podobné prezentace


Reklamy Google