Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

2 Kontrola veřejné správy Ve VS je důležité zajištění zákonné realizace cílů a úkolů VS Ve VS je důležité zajištění zákonné realizace cílů a úkolů VS K tomu slouží záruky zákonnosti ve VS K tomu slouží záruky zákonnosti ve VS Zachování zákonnosti je nezbytným předpokladem zachování právní jistoty Zachování zákonnosti je nezbytným předpokladem zachování právní jistoty Nejdůležitější zárukou je kontrola VS Nejdůležitější zárukou je kontrola VS K zárukám zákonnosti ve VS patří: K zárukám zákonnosti ve VS patří: Kontrola veřejné správy Zrušení, změna vadných správních aktů a jiných opatření ve VS Uplatňování odpovědnosti za porušení právních předpisů Přímé donucení ke splnění právní povinnosti

3 Kontrola veřejné správy Kontrolou se obecně zjišťuje: Kontrolou se obecně zjišťuje: Nakolik odpovídá existující stav tomu, co být mělo nebo být má Nakolik odpovídá existující stav tomu, co být mělo nebo být má Zjišťují se příčiny nesplnění příslušných povinností Zjišťují se příčiny nesplnění příslušných povinností Ze zjištěného stavu se vyvozují závěry Ze zjištěného stavu se vyvozují závěry Ze závěrů se stanovují příslušná opatření Ze závěrů se stanovují příslušná opatření Funkce kontroly VS: Funkce kontroly VS: Poznávací Zjišťovací Porovnávací Hodnotící Nápravná Kontrola může být: Kontrola může být: Preventivní, předběžná Průběžná Následná Cílem je účelnost a hospodárnost Cílem je účelnost a hospodárnost

4 Kontrola veřejné správy Další členění kontroly VS: Další členění kontroly VS: Správní kontrola – kontrolujícími subjekty jsou orgány VS Správní kontrola – kontrolujícími subjekty jsou orgány VS Zaměřena na činnost správních orgánů ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti Zaměřena na činnost správních orgánů ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti Zaměřena na plnění povinnosti subjektů správního práva Zaměřena na plnění povinnosti subjektů správního práva Vnější kontrola Vnější kontrola Orgány VS jsou kontrolovány jinými subjekty než orgány VS Orgány VS jsou kontrolovány jinými subjekty než orgány VS Systém kontroly VS: Systém kontroly VS: Kontrola vykonávaná zákonodárnými a zastupitelskými orgány Zákonodárné org. je oprávněn v souvislosti se svou zákonodárnou činností kontrolovat VS v nejobecnějším smyslu Kontrola vykonávaná zastupitelskými orgány obcí a krajů ve vztahu k jejich dalším orgánům

5 Systém kontroly VS Kontrola vykonávaná soudy Kontrola vykonávaná soudy Tato kontrola vyjadřuje zakotvené právo na soudní ochranu Tato kontrola vyjadřuje zakotvené právo na soudní ochranu Systém správního soudnictví Systém správního soudnictví Systém ústavního soudnictví Systém ústavního soudnictví Soudní kontrola ústavnosti a zákonnosti normativních správních aktů Soudní kontrola ústavnosti a zákonnosti normativních správních aktů Kontrola vykonávaná NKÚ Kontrola vykonávaná NKÚ Ústavně zřízený nezávislý kontrolní orgán Kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu Po kontrole se vypracovává písemná zpráva Prezidenta a viceprezidenta jmenuje na návrh sněmovny prezident

6 Kontrola veřejné správy Kontrola vykonávaná správními orgány Kontrola vykonávaná správními orgány jde o státní kontrolu vykonávanou ministerstvy a ostatními ústředními orgány jde o státní kontrolu vykonávanou ministerstvy a ostatními ústředními orgány Procedura kontroly se řídí „kontrolním řádem“ Procedura kontroly se řídí „kontrolním řádem“ O výsledku se sepisuje protokol, při nesouhlasu se podávají námitky O výsledku se sepisuje protokol, při nesouhlasu se podávají námitky Důležité jsou: orgány specializované kontroly, odborného dozoru a inspekční kontroly (ČOI a další) Důležité jsou: orgány specializované kontroly, odborného dozoru a inspekční kontroly (ČOI a další) Kontrola vykonávaná ve spojení s institutem tzv. Veřejného ochránce práv Kontrola vykonávaná ve spojení s institutem tzv. Veřejného ochránce práv Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí, pokud je jejich jednání v rozporu s demokratickým státem a dobrou správou

7 Kontrola veřejné správy Kontrola vykonávaná ve spojení s právem na informace ve VS Kontrola vykonávaná ve spojení s právem na informace ve VS Právo na informace je ústavně zaručeným politickým právem Právo na informace je ústavně zaručeným politickým právem Zákon č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinnost poskytovat informace se vztahuje nejen na orgány VS, ale i na orgány územní samosprávy Povinnost poskytovat informace se vztahuje nejen na orgány VS, ale i na orgány územní samosprávy Důležité je automatické zveřejňování standardních a základních informací Důležité je automatické zveřejňování standardních a základních informací Kontrola vykonávaná na základě podnětů občanů Kontrola vykonávaná na základě podnětů občanů Vyhláška č. 150 / 1958, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících Kolektivní stížnosti jsou petice, zákon č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním Doručením odpovědi se petice považuje za vyřízenou Proti rozhodnutí se není možné odvolat, je možné podat petici opětovně


Stáhnout ppt "Územní správa a samospráva RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google