Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_02."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_02 Popis výukového materiálu Název:Firemní kultura – etika, etický kodex Autor:Bc. Pavel Lang Datum:2.9.2012 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Firemní kultura 2 Bc. Pavel Lang ETIKA – Etický kodex

3 Firemní kultura lze ji chápat jako: soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v podniku, které se projevují v myšlení, cítění a chování pracovníků. 3

4 Firemní kultura ETIKA – definice Zkoumá pravidla lidského jednání Hodnotí, zda je toto jednání v souladu nebo rozporu s morálními pravidly Zabývá se tím, co je dobré a co špatné z hlediska kulturně a všeobecně přijímaných standardů chování Soubor obecných zásad, které naznačují, jak by se k sobě měli lidé správně chovat 4

5 Firemní kultura Morálka již představuje konkrétní pravidla a hodnoty přijaté danou společností Tato pravidla se nedají na rozdíl od právních norem soudně vymáhat 5 Oblast pohostinství a ubytování Silné etické tlaky a nároky na určité standardy chování Základním principem hotelového managementu v oblasti etiky je vnímá poskytovaných služeb (včetně chování personálu) z pohledu hosta

6 Firemní kultura Nejčastější etické otázky spojené s hotelovým podnikáním 6  Overbooking  Poctivost v hotelové restauraci  Poskytování úplných a pravdivých informací  Odpovídající kvalita vybavení a služeb  Korektní vztahy s dodavateli a smluvními partnery  Vztahy s konkurencí  Korupce  Pracovně právní vztahy  Odpovědnost k přírodním zdrojům

7 Firemní kultura funkce firemní kultury redukuje konflikty uvnitř organizace zabezpečuje kontinuitu, zprostředkovává a usnadňuje koordinaci a kontrolu redukuje nejistotu pracovníků a ovlivňuje jejich pracovní spokojenost a emocionální pohodu je zdrojem motivace silná organizační kultura je konkurenční výhodou 7

8 Firemní kultura Pro stanovování etických standardů je nutné si položit otázky: 8 1. Je moje rozhodnutí legální? 2. Je moje rozhodnutí spravedlivé? 3. Ublíží moje rozhodnutí někomu? 4. Chovám se poctivě k těm, koho se moje rozhodnutí týká? 5. Mohu žít se svým rozhodnutím?

9 Firemní kultura Nejvýznamnější nástroje používané v oblasti etiky podnikání 9 Etické kodexy firem Etický audit Etické poradenství Konference Zřizování oddělení zabývajících se problematikou etiky

10 Firemní kultura ETICKÝ KODEX 10 Výhody přijetí etického kodexu: Zlepšuje image a pověst firmy na veřejnosti i u zákazníků, Dává vedení i pracovníkům nástroj umožňující upevňovat firemní kulturu, Vymezuje firemní politiku ve vztahu k určitým zainteresovaným skupinám v různých oblastech, napomáhá dobré a otevřené komunikaci, Omezuje subjektivitu v rozhodování,

11 Firemní kultura Je jakousi ochranou při obvinění z neetického jednání či při porušení zákona, 11 Přispívá ke zlepšení finančního hospodaření firmy a růstu konkurenceschopnosti, Zvyšuje loajalitu a hrdost být zaměstnancem dané firmy, a usnadňuje tak získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků, Zabraňuje nadřízeným, aby po svých podřízených požadovali nesprávné jednání.

12 Firemní kultura Postupy při tvorbě etického kodexu: 12  Získat podporu top managementu pro vznik kodexu  Definovat hlavní problematické oblasti ve firmě, kde hrozí neetické chování  Zvolit si vhodný model (oborový etický kodex nebo kodex konkurenční firmy)  Vytvořit návrh dokumentu  Dát prostor zaměstnancům, aby se ke kodexu vyjádřili

13 Firemní kultura  Zveřejnit etický kodex a zajistit jeho dostupnost 13 pracovníkům, dodavatelům, partnerům, zákazníkům, konkurenci, médiím, státní a veřejné správě  Umožnit průběžné doplňování a upravování kodexu  Kontrola jeho dodržování, vyhodnocení efektivnosti a dosažených výsledků

14 Firemní kultura Globální etický kodex – přijato v Santiagu de Chile v roce 1999 (UNWTO) 14 Podíl cestovního ruchu na vzájemném porozumění a respektování národů a společenství Cestovní ruch jako nástroj individuálního a kolektivního uspokojení Cestovní ruch jako faktor udržitelného rozvoje Cestovní ruch jako aktivita využívající kulturní dědictví lidstva a přispívající k jeho zdokonalení

15 Firemní kultura Cestovní ruch – prospěšná aktivita pro hostitelské země a komunity 15 Závazky účastníků rozvoje cestovního ruchu Právo na cestování Svoboda pohybu turistů Práva pracovníků a podnikatelů v oblasti průmyslu cestovního ruchu Aplikace principů Globálního etického kodexu cestovního ruchu

16 Firemní kultura Etický kodex Asociace hotelů a restaurací ČR 16 Globální etický kodex cestovního ruchu Kroky pro nápravu a uchování dobrého renomé oboru Dodržování právních předpisů a nařízení Ochrana práv zákazníků Dodržování smluvních závazků v obchodních a dodavatelsko-odběratelských vztazích Ochrana zdraví zaměstnanců a zákazníků Pozornost pracovnímu prostředí a pracovně- právním vztahům

17 Firemní kultura Péče o mladou generaci, odborná příprava 17 Podpora místní kultury a společenských tradic Ekologie a udržitelný rozvoj - enviromentální cestovní ruch Marketing a konkurenční prostředí  Nepoužívání zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy,  Veškeré informace o zboží či službách jsou předkládány jasným, výrazným a přesným způsobem

18 Výstupy TEST: 18 Bc. Pavel Lang 1.Popište nejčastější etické otázky spojené s hotelovým podnikáním Odpovídejte ústní formou na testové otázky 2. Popište nejvýznamnější nástroje používané v oblasti etiky podnikání 3. Popište, jakým způsobem lze postupovat při tvorbě etického kodexu 4. Popište některé problémy, které řeší Etický kodex Asociace hotelů a restaurací ČR v kontextu s Globálním etickým kodexem


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_02."

Podobné prezentace


Reklamy Google