Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost organizací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost organizací"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost organizací
Výhodná investice?

2 Co je společenská odpovědnost?
„Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a do vztahů s firemními stakeholders“ (Zelená kniha EU, 2001)

3 Co je společenská odpovědnost?
„Kontinuální závazek chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak i lokální komunity a společnosti jako celku.“ (World Business Council for Sustainable Development, 1997)

4 Stát se do roku 2010 Strategický cíl EU
„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou schopnou udržitelného růstu (3%) s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností“ (Lisabon 2000)

5 Proč společenská odpovědnost?
filantropie zachování života na Zemi (Planet-People-Profit) úloha států (regulace a stimulace) dobré jméno a udržitelnost profit

6 Proč společenská odpovědnost ve VS?
je základem poslání úřadu úřad jde nad rámec platné legislativy v péči o kvalitu životního prostředí i kvalitu života občanů úřad může významně přispět ke svému dobrému jménu

7 Evropská sada indikátorů trvale udržitelného rozvoje pro veřejnou správu
Základní indikátory: spokojenost občanů s místním společenstvím místní příspěvek globálním klimatickým změnám mobilita a místní přeprava cestujících dostupnost místních veřejných parků (prostranství) a veřejných služeb, kvalita místního ovzduší Doplňkové indikátory: cesty dětí do a ze školy udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání, hluk udržitelné využívání půdy výrobky propagující udržitelnost

8 Cíle společenské odpovědnosti
uspokojit očekávání zákazníků/občanů uspokojit očekávání ostatních zainteresovaných stran krátkodobý zisk/přínos nahradit dlouhodobou prosperitou LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

9 Cíle společenské odpovědnosti
vybudovat společensky odpovědnou organizaci budování reputace a z ní plynoucí silná pozice v lokalitě přispět k udržitelnému rozvoji napomoci celkovému zlepšování stavu společnosti

10 Společenská odpovědnost (principy)
dobrovolnost transparentnost prospěch pro zainteresované strany (stakeholdery) komplexnost průběžnost,…

11 Společenská odpovědnost
Občan/zákazník musí mít důvěru v kvalitu poskytovaných služeb, zaměstnanec musí být přesvědčen o péči ze strany úřadu, veřejnost musí být přesvědčena, že úřadu jde i o její budoucnost (ochrana lidských práv, péče o ŽP a rozvoj regionu), etické kodexy chování úřadu (korektnost a transparentnost)

12 Hráči na poli společenské odpovědnosti
státy národní a mezinárodní instituce Podniky (CSR)

13 Rada kvality ČR a společenská odpovědnost
společenská odpovědnost jako jedna z priorit odborná sekce Rady kvality ČR pro společenskou odpovědnost organizací Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

14 Odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací
Poslání: Podpora a koordinace konceptu společenské odpovědnosti v ČR Vize: Stát se uznávaným partnerem při podpoře a šíření myšlenek společenské odpovědnosti v ČR

15 Odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací
Strategie 2009 účast v realizaci Národní ceny kvality (Cena za společenskou odpovědnost) pořádání/spolupráce odborných akcí k problematice společenské odpovědnosti propagace konceptu společenské odpovědnosti vytvoření diskusního fóra k problematice společenské odpovědnosti


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost organizací"

Podobné prezentace


Reklamy Google