Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etický kodex Komory auditorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etický kodex Komory auditorů"— Transkript prezentace:

1 Etický kodex Komory auditorů
Pojem etika, morálka, chování Kodexy chování

2 Definice Veřejný zájem Cíle Základní principy Kodex Přílohy

3 Definice Auditorský klient (Audit client)
Klient, u něhož se provádí ověřování (Assurance client) Tým provádějící ověřování (Assurance team) Blízcí/nejbližší rodinní příslušníci (Close /Immediate family)

4 Definice (pokr.) Finanční podíl (Financial interest)
Subjekt registrovaný na veřejném trhu (Listed entity) Firma patřící do skupiny firem (Network firm) Auditor (Professional accountant)

5 Veřejný zájem Kolektivní prospěch společenství lidí a institucí, kterým profese auditorů slouží.

6 Cíle Věrohodnost Profesionalita Kvalita služeb Důvěra

7 Základní principy Bezúhonnost Objektivita
Odborná způsobilost a řádná péče Respektování důvěrného charakteru informací Profesionální jednání Technické standardy

8 Kodex Kodex je vodítkem k praktickému uplatňování cílů a základních principů

9 Kodex (pokr.) Bezúhonnost a objektivita: tlak na osobu auditora
přijímání a nabízení darů nebo pohostinnosti

10 Kodex (pokr.) Řešení etických konfliktů:
jednání v rozporu s technickými či profesními standardy chování auditora podřízeného jinému pracovníkovi (auditorovi)

11 Kodex (pokr.) Odborná způsobilost:
nesmí uvádět o sobě odborné znalosti a zkušenosti, které nemá dosažení a udržení odborné způsobilosti program kontroly kvality

12 Kodex (pokr.) Důvěrný charakter informací: mlčenlivost
zveřejnění schválené klientem zveřejnění ze zákona

13 Kodex (pokr.) Daňová praxe:
v dílčím rozporu s právní praxí v ČR (existence profese daňových poradců a navazující úprava jejich činnosti) písemná sdělení řešení závažných chyb a opomenutí

14 Kodex (pokr.) Propagace:
(sdělení určená pro veřejnost, která obsahují skutečnosti týkající se auditora, ale nemají charakter reklamy v jeho prospěch) zveličování nabízených služeb, kvalifikace, praxe snižování práce jiných auditorů

15 Kodex (pokr.) Přeshraniční činnost:
ustanovení v zákoně (hostující a usazený auditor v oblasti etiky postupuje auditor vždy dle přísnějších pravidel (IFAC/lokální úprava)

16 Kodex (pokr.) Nezávislost při ověřování:
Členové týmů provádějících ověřování, firem, případně firem patřících do skupiny firem musí být nezávislí na klientech, u nichž se provádí ověřování.

17 Nezávislost při ověřování
Nezávislost mysli Nezávislost zdání Existence zabezpečovacích prvků

18 Nezávislost Hrozba vlastní zainteresovanosti
Hrozba kontroly po sobě samém Hrozba protekčního vztahu Hrozba spřízněnost Hrozba vydíratelnosti

19 Nezávislost Zabezpečovací prvky: v rámci profese/legislativou
u klienta v rámci vlastních firemních systémů a procesů

20 Kodex (pokr.) Odborná způsobilost a odpovědnost při využití práce osob, které nejsou auditory

21 Kodex (pokr.) Honoráře a provize

22 Kodex (pokr.) Činnosti neslučitelné s výkonem práce auditora

23 Kodex (pokr.) Vztahy s jinými auditory: přijímání nových zakázek
nahrazení jiného auditora

24 Kodex (pokr.) Reklama a získávání klientů


Stáhnout ppt "Etický kodex Komory auditorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google