Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etický kodex Komory auditorů Pojem etika, morálka, chování Kodexy chování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etický kodex Komory auditorů Pojem etika, morálka, chování Kodexy chování."— Transkript prezentace:

1 Etický kodex Komory auditorů Pojem etika, morálka, chování Kodexy chování

2 Definice Veřejný zájem Cíle Základní principy Kodex Přílohy

3 Definice Auditorský klient (Audit client) Klient, u něhož se provádí ověřování (Assurance client) Tým provádějící ověřování (Assurance team) Blízcí/nejbližší rodinní příslušníci (Close /Immediate family)

4 Definice (pokr.) Finanční podíl (Financial interest) Subjekt registrovaný na veřejném trhu (Listed entity) Firma patřící do skupiny firem (Network firm) Auditor (Professional accountant)

5 Veřejný zájem Kolektivní prospěch společenství lidí a institucí, kterým profese auditorů slouží.

6 Cíle Věrohodnost Profesionalita Kvalita služeb Důvěra

7 Základní principy Bezúhonnost Objektivita Odborná způsobilost a řádná péče Respektování důvěrného charakteru informací Profesionální jednání Technické standardy

8 Kodex Kodex je vodítkem k praktickému uplatňování cílů a základních principů

9 Kodex (pokr.) Bezúhonnost a objektivita: -tlak na osobu auditora -přijímání a nabízení darů nebo pohostinnosti

10 Kodex (pokr.) Řešení etických konfliktů: -jednání v rozporu s technickými či profesními standardy -chování auditora podřízeného jinému pracovníkovi (auditorovi)

11 Kodex (pokr.) Odborná způsobilost: -nesmí uvádět o sobě odborné znalosti a zkušenosti, které nemá -dosažení a udržení odborné způsobilosti -program kontroly kvality

12 Kodex (pokr.) Důvěrný charakter informací: -mlčenlivost -zveřejnění schválené klientem -zveřejnění ze zákona

13 Kodex (pokr.) Daňová praxe: -v dílčím rozporu s právní praxí v ČR (existence profese daňových poradců a navazující úprava jejich činnosti) -písemná sdělení -řešení závažných chyb a opomenutí

14 Kodex (pokr.) Propagace: (sdělení určená pro veřejnost, která obsahují skutečnosti týkající se auditora, ale nemají charakter reklamy v jeho prospěch) -zveličování nabízených služeb, kvalifikace, praxe -snižování práce jiných auditorů

15 Kodex (pokr.) Přeshraniční činnost: -ustanovení v zákoně (hostující a usazený auditor -v oblasti etiky postupuje auditor vždy dle přísnějších pravidel (IFAC/lokální úprava)

16 Kodex (pokr.) Nezávislost při ověřování: Členové týmů provádějících ověřování, firem, případně firem patřících do skupiny firem musí být nezávislí na klientech, u nichž se provádí ověřování.

17 Nezávislost při ověřování -Nezávislost mysli -Nezávislost zdání -Existence zabezpečovacích prvků

18 Nezávislost Hrozba vlastní zainteresovanosti Hrozba kontroly po sobě samém Hrozba protekčního vztahu Hrozba spřízněnost Hrozba vydíratelnosti

19 Nezávislost Zabezpečovací prvky: -v rámci profese/legislativou -u klienta -v rámci vlastních firemních systémů a procesů

20 Kodex (pokr.) Odborná způsobilost a odpovědnost při využití práce osob, které nejsou auditory

21 Kodex (pokr.) Honoráře a provize

22 Kodex (pokr.) Činnosti neslučitelné s výkonem práce auditora

23 Kodex (pokr.) Vztahy s jinými auditory: -přijímání nových zakázek -nahrazení jiného auditora

24 Kodex (pokr.) Reklama a získávání klientů


Stáhnout ppt "Etický kodex Komory auditorů Pojem etika, morálka, chování Kodexy chování."

Podobné prezentace


Reklamy Google