Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKO VY_32_INOVACE_EKO_12 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKO VY_32_INOVACE_EKO_12 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"— Transkript prezentace:

1 EKO VY_32_INOVACE_EKO_12 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: poslání firmy, vize firmy, cíle firmy, marketingový plán Anotace: Prezentace na upevnění základních znalostí o řízení a rozšíření informací z oblasti marketingového řízení. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

3 Marketingové řízení  je proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků vedoucích k jejich dosažení  středem pozornosti marketingového řízení je spokojený zákazník  marketingové řízení – nedílná součást řízení každé firmy  důležitá rozhodnutí – v TOP managementu na úrovni strategického plánování EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

4 Marketingové řízení  poslání firmy  aby byla firma úspěšná - zformulovat poslání a vymezit cíle, kterých má být dosaženo  určuje smysl existence firmy  vychází z tradice firmy  odráží stávající realitu  odlišuje firmu od konkurence  výchozí bod pro strategické plánování EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

5 Marketingové řízení  při definování poslání by měla firma vycházet z předpokladů:  jaká je oblast podnikání? – lze vycházet z charakteristiky produktu, technologie výroby, trhu  kdo jsou zákazníci firmy?  jaký význam má firma pro zákazníka?  kým firma je?  poslání firmy – reálné, konkrétní, založené na kvalitě firmy, motivující EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

6 Marketingové řízení  vize firmy  představuje dlouhodobý výhled, čeho chce firma dosáhnout  cíle firmy  konkrétní představy, které určují působení firmy  obvykle vyjadřovány v číselné podobě  zisk, obrat, získání nových trhů, upevnění pozice na trhu, snížení zmetkovosti EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

7 Marketingový plán  časové hledisko plánování  operativní plán  krátkodobý, do 1 roku  slouží ke každodennímu řízení firmy  taktický plán  střednědobý  od 1 do 3 let  umožňuje rychlou reakci na změny ve vnějším marketingovém prostředí EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

8 Marketingový plán  strategický plán  dlouhodobý  nad 3 roky  vychází z poslání a vize firmy  dává firmě náhled na její budoucí postavení v závislosti na vývoji na trhu EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

9 Marketingový plán  marketingový plán stanovuje:  kde se firma nachází  kam směřuje  jak může dosáhnout stanoveného cíle  vypracovává se pro trhy, výrobky, značky EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

10 Marketingový plán  struktura marketingového plánu 1.úvod – shrnutí stanovených cílů 2.zjištění současné marketingové situace a situace na trhu (SWOT) 3.cíle a problémy – firma vychází z předcházejícího hodnocení, vyvarovat se problémů 4.marketingové strategie – definování strategie směřující k cíli EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

11 Marketingový plán 5.programy činností – co a kdy se bude dělat, za kolik, kdo je odpovědný 6.rozpočty – očekávané zisky a ztráty 7.kontrolní mechanismy – sledování postupu plnění plánu EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

12 Opakování Co je marketingové řízení? Co je marketingový plán? Jaká je podstata operativního plánování? EKO VY_32_INOVACE_EKO_12

13 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_12


Stáhnout ppt "EKO VY_32_INOVACE_EKO_12 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google