Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní vztahy. Osnova Pojetí a význam pracovních vztahů Zásady vytváření pracovních vztahů Zaměstnanec a zaměstnavatel Odbory Plnění povinností Zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní vztahy. Osnova Pojetí a význam pracovních vztahů Zásady vytváření pracovních vztahů Zaměstnanec a zaměstnavatel Odbory Plnění povinností Zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pracovní vztahy

2 Osnova Pojetí a význam pracovních vztahů Zásady vytváření pracovních vztahů Zaměstnanec a zaměstnavatel Odbory Plnění povinností Zdroje konfliktů a jejich řešení

3 Pracovní vztahy Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým sdružením, zpravidla odbory Vztahy mezi odbory a zaměstnavatelem Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným Vztahy k zákazníkům a veřejnosti Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci Vztahy mezi spolupracovníky

4 Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů Dodržování zákonů, smluv či dohod, zásad etiky a dobrých mravů ze strany zaměstnavatele i zaměstnance, dodržování etických kodexů Respektování odborů jako partnera organizace Respektování zaměstnance jako „rovnoprávného“ partnera zaměstnavatele Zlepšování stylu vedení lidí Vytváření a udržování příznivých pracovních podmínek Důsledné informování pracovníků Prevence a postihování případů diskriminace

5 Odbory Postavení, práva a oblasti působnosti odborových organizací jsou upravovány zákony zejména zákoník práce a zákon o kolektivním vyjednávání Předmětem kolektivního vyjednávání a obsahem kolektivní smlouvy jsou následující oblasti: a) Kolektivní vztahy b) Individuální pracovní vztahy c) Mzdová oblast

6 Postup při kolektivním vyjednávání 1) Předložení písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze zúčastněných stran 2) Odpověď druhé strany na návrh 3) Vyjednávání o sporných bodech návrhu 4) Nedojde-li k dohodě, nastupuje zprostředkovatel 5) Pokud zprostředkovatel neuspěl, přichází v úvahu rozhodcem, stávka, či výluka.

7 Povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců K vytvoření zdravých pracovních vztahů v organizaci významně přispívá, jestliže jsou daná jasná pravidla, dodržovaná ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Zejména se to týká naplňování zákonem stanovených povinností zaměstnance a vedoucího zaměstnance (viz. ZP). Další pravidla jsou často obsahem vnitřních předpisů, zejména pracovního řádu.

8 Zdroje konfliktů Osobnostní a sociální chování jedinců Nedorozumění Nedostatky v personální práci Ve stylu vedení lidí v organizaci Ve způsobu formování týmů Ve změnách techniky, technologie, organizace práce a organizačních struktur V umístění pracoviště a v pracovních podmínkách V příčinách nacházejících se mimo organizaci


Stáhnout ppt "Pracovní vztahy. Osnova Pojetí a význam pracovních vztahů Zásady vytváření pracovních vztahů Zaměstnanec a zaměstnavatel Odbory Plnění povinností Zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google