Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODEL EXCELENCE EFQM Ing. Petr Kratochvíl marketingové poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODEL EXCELENCE EFQM Ing. Petr Kratochvíl marketingové poradenství."— Transkript prezentace:

1 MODEL EXCELENCE EFQM Ing. Petr Kratochvíl marketingové poradenství

2 Předpoklady 50% Výsledky 50% Řízení procesů 14% Výsledky podnikání 15% Řízení pracovníků 9% Strategie & Plánování 8% Řízení zdrojů 9% Spokojenost pracovníků 9% Spokojenost zákazníků 20% Odpovědnost vůči společnosti 6% Inovace a vzdělávání Vedení 10% Metodika a přednosti EFQM

3 Průběžný proces po mnoho let Typické první skóre je 250 ~ 350 (ISO 9000 certifikace) Nejlepší světová úroveň je >750 (Vítězové Evropské ceny kvality) Dosáhnout 750 bodů z úrovně 300 trvá 5 let při ročním růstu 20% Cílené akce -výrazné zlepšení Stanovení výchozí situace

4 Bodovací tabulka pro hodnocení „Předpokladů“

5 Bodovací tabulka pro hodnocení „Výsledků“

6 Společnost MMC tým Seznam kritérií pro přípravu Volba a příprava týmu!!! Interview + formulář Sebehodnocení + příručkaVýstup grafy, body Workshop reaudit Akční plán + priority Návrh projektu společnosti Výsledky

7 Výsledky – průměry za kritéria

8 Vyhodnocení jednotlivých kritérií Ref.Divize 1 Divize 2Divize 3Divize 4Divize 5 1.123234 1.223123 1.313033 1.413223 2.124314 2.222233 2.333223 2.433333 2.511112 3.112203 3.211112 3.311111 3.411101 3.500000 3.611111

9 Vyhodnocení Vyvážení předpokladů a výsledků

10 Akční plán Siln é str á nkyPř í ležitosti pro zlep š en í 1. VEDEN Í - Veden í pracuje jako tým - Loaj á ln í, disciplinovaný management - Vedení ne vždy reaguje na zpětnou vazbu - Zastupitelnost kl í čových pozic 2. STRATEGIE, C Í LE - Znalost trendů na trhu … - Jasn á představa o viz í ch, c í lech Podnikatelský pl á n – pl á n č í sel, chyb í pl á n zdrojů - Ř í zen í rizik – zpracov á n í alternativn í ch pl á nů 3. a 7. Ř Í ZEN Í LIDSKÝCH ZDROJŮ - Individu á ln í motivace veden í - Intern í komunikace v divizi, dialog - Nen í podpora zaměstnance – veden í – syst é m - Form á ln í hodnocen í zaměstnanců 4. ZDROJE - Pl á nov á n í financ í + výkaznictv í - Pr á ce s pohled á vkami, ú věry - IS a jeho č á stečn é využit í 5. PROCESY - Dobr é vztahy – z á kazn í k se vrac í - Procesy pod kontrolou, dohledatelnost - N í zk é využit í informac í z trhu - systematicky 6. SPOKOJENOST Z Á KAZN Í KŮ - Z á kazn í ci spokojen í – vrac í se - Reakce na chov á n í trhu – na z á kl. Inko - Mechanismus pr á ce s daty - Slab é využit í možnost í – vysok á přidan á hodnota 8. OKOL Í - Aktivn í pr á ce na tvorbě pozitivn í image - Pl á nov á n í image - Nevyhodnocen í c í len é pr á ce s komunitou 9. VÝSLEDKY - -


Stáhnout ppt "MODEL EXCELENCE EFQM Ing. Petr Kratochvíl marketingové poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google