Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"— Transkript prezentace:

1 Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz WEBOVÉ STRÁNKY ÚNMZ

2 Základní informace Základním zdrojem informací pro oblast technické normalizace jsou webové stránky ÚNMZ. Prezentace stručnou formou mapuje jednotlivé oblasti a informuje, v jaké oblasti jsou jednotlivé informace umístěny.

3

4 LEVÝ BOČNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI NORMALIZACE Odkazy a jejich obsah: O ÚŘADU - obsahuje mimo jiné telefonní seznam pracovníků ÚNMZ a poradní orgány předsedy ÚNMZ (Rada pro technickou normalizaci, Normalizační výbor a Komise pro posuzování shody) POVINNÉ INFORMACE - obsahuje základní identifikační údaje ÚNMZ, adresu apod. PRÁVNÍ PŘEDPISY - obsahuje text pracovního úplného znění zákona 22/97 Sb., Seznam nařízení vlády k provedení zákona 22/97 Sb. a další zákony

5 LEVÝ BOČNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI NORMALIZACE Odkazy a jejich obsah: Věstník ÚNMZ – v tomto odkazu je možno otevřít a číst Věstníky ÚNMZ (přímo poslední 3 roky, ostatní od 6/97 jsou k dispozici v Archivu Věstníků) Sborníky technické harmonizace - jednotlivé sborníky obsahují informace o právních předpisech a jejich aplikaci ve výrobkových sektorech, ale i další užitečné informace Časopis METROLOGIE – obsahuje informace o časopisu i text jednotlivých čísel časopisu od roku 2007

6 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Odkazy a jejich obsah: Seznam ČSN – aplikace umožňuje rychlé vyhledávání v technických normách ČSN a technických normalizačních informacích TNI. U velké řady norem je po jejich vyhledání možno stisknout tlačítko „Náhled“ a zjistit podrobné informace jako obsah normy, předmluva apod. Existuje zde i prolink na opravy norem, na přehled prodejců norem i pro možnost vstupu do databáze ČSN Online

7 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE

8 Produkty a služby ČSN Online – přístup do databáze ČSN Online Seznam ČSN – přístup do seznamu norem ČSN a technických normalizačních informací TNI Technické normalizační informace – stručné informace o charakteru, významu a použití TNI Opravy ČSN zdarma – umožňuje si stáhnout a vytisknout vydané opravy technických norem ČSN. Opravy jsou tříděny jednak podle věstníku vyhlášení nebo podle třídícího znaku normy, k níž se vztahují. Databáze ČSN zdarma – umožňuje stáhnout, nainstalovat a používat na vlastním PC databázi norem ČS N

9 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Produkty a služby Publikace zdarma – umožňuje otevřít si a vytisknout některé publikace, které vznikly v rámci Programu rozvoje technické normalizace Prodej zahraničních norem a zrušených ČSN a ON – informace o možnosti zakoupení těchto norem a kontaktní informace, kde je možno je objednat Prodejci tištěných ČSN – přehled a kontaktní údaje o firmách, které prodávají technické normy ČSN. Po rozkliknutí názvu firmy je možno získat kontakty, webové stránky i informace o dalších službách Služby informačního cen tra – obsahuje informaci o službách informačního centra ÚNMZ (kontakt, ceny, otevírací doba apod.)

10 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE

11 Tvorba norem Plán národních prací – uveřejnění plánu národních prací - soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 Strategická vize pro technické normy – obsahuje jednak přehled realizovaných úkolů v roce 2012 a výstupy z nich Program rozvoje technické normalizace – obsahuje výstupy z úkolů roku 2011, 2012 a výzvu k podávání návrhů pro rok 2013 spolu s vyhlášením témat. Velmi zajímavý odkaz – obsahuje řadu informačních materiálů usnadňující práci s normami Plán technické normalizace – obsahuje materiály a informace o zařazování úkolů do plánu TN (Pokyny pro plán TN, Přehled mezinárodní spolupráce - pro fakturaci, Plánovací list a další nutné materiály)

12 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Tvorba norem Metodické pokyny – odkaz obsahuje seznam a plný text metodických pokynů, které se používají jednak při tvorbě textů norem (MPN 1:2011), pokyny pro tvorbu plánu technické normalizace a pokyny pro mezinárodní spolupráci (Spolupráce s ISO a IEC, Spolupráce s CEN a CENELEC) a další metodické pokyny (Vnitřní předpisy CEN/CENELEC a některé další pokyny CEN a CEN/CENELEC) Příklady k metodickým pokynům MPN 1:2011 – odkaz obsahuje vzory jednotlivých normalizačních dokumentů pro sjednocení jejich vzhledu a použitých textů

13 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Tvorba norem Samostatné přílohy – obecné výklady k MPN 1:2011 – přílohy obsahují obecné výklady potřebné k vysvětlení a pochopení metodických jevů, které se mohou objevit při zpracování českých technických norem, mj. terminologie, opakující se texty norem ISO a další záležitosti Samostatné přílohy – jazykové výklady k MPN 1: 2011 – přílohy slouží k lepšímu pochopení jazykových jevů, které se mohou vyskytnout při tvorbě norem Šablony - v tomto odkazu jsou uvedeny aktuální šablony používané pro zpracování návrhů technických norem, včetně návodů pro jejich použití

14 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Tvorba norem Nově vydané ČSN – z tohoto odkazu je přístup opět k Věstníkům ÚNMZ Návrhy na zrušení ČSN – v tomto odkazu jsou uváděny seznamy norem, které jsou pro neaktuálnost navrhovány ke zrušení Návrhy evropských norem předložených k veřejnému projednání - v tomto odkazu jsou uvedeny seznamy navrhovaných norem CEN, CENELEC a ETSI, určených k veřejnému projednání Návrhy na zrušení ČSN – v tomto odkazu jsou uvedeny seznamy vydaných norem CEN, CENELEC a ETSI,

15 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Tvorba norem Notifikace národních prací – v tomto odkazu jsou zveřejněny notifikace národních prací, ke kterým se mohou zájemci připojit Workshop Agreements – z tohoto odkazu je možný přístup na web CEN/CENELEC, kde jsou informace o nových dokumentech CWA vydaných CEN nebo CENELEC Workshopy – obsahují přehledy workshopů, které jsou pořádány CEN nebo CENELEC, na které je možno přihlásit se a zúčastnit se jich

16 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Tvorba norem Druhy mezinárodních a evropských dokumentů včetně značek – odkaz obsahuje druhy používaných dokumentů aktuálních i dříve používaných Mezinárodní zasedání v ČR - zde jsou zveřejňovány přehledy připravovaných zasedání technických komisí a subkomisí, které proběhnou v České republice

17 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE

18 Prostor pro experty Z této oblasti je možný přístup do pracovních a diskusních databází pro členy TNK a další odborníky zainteresované do tvorky norem. Centra technické normalizace/zpracovatelé – obsahem odkazu je komplexní informace o CTN (seznam a oblast působnosti), statut CTN, vzor smlouvy s CTN a přístup do databáze pro CTN a zpracovatele Technické normalizační komise – odkaz obsahuje dokumenty jako je statut a jednací řád TNK, přehled všech členů všech TNK (kde je možno vyhledávat), vstup do databáze TNK a manuál pro vstup do databáze

19 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Prostor pro experty Normalizační výbor - obsahem odkazu jsou komplexní informace o Normalizačním výboru, jeho poslání, statut a jednací řád NV, seznam členů NV a členů elektrotechnické sekce NV a vstup do pracovního prostoru normalizačního výboru Rada pro technickou normalizaci – obsahem odkazu jsou komplexní informace o Radě pro technickou normalizaci, její poslání a úkoly, statut Rady, seznam členů Rady a vstup do pracovního prostoru Rady pro technickou normalizaci Evropské a mezinárodní komise – přehled o komisích CEN, CENELEC, ISO a IEC včetně informace o tom, které CTN/zpracovatel zajišťují připomínkování dokumentů TC (SC) a který pracovník ÚNMZ má danou komisi v referátu

20 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Prostor pro experty Hledáme zpracovatele - obsahem odkazu je přehled technických komisí TC (SC), kde není zajištěna spolupráce na mezinárodní úrovni a kde ÚNMZ hledá CTN/zpracovatele pro zajištění mezinárodní spolupráce

21 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE

22 Užívání norem Celý odkaz by měl jednak pomoci při nejasnostech při použití norem, dále je zde uvedena řada zajímavých informací pro uživatele norem. Normy a legislativa - obsahem odkazu je problematika uvádění technických norem v právních předpisech, odkazy na normu (datované a nedatované) apod. Rozmnožování a rozšiřování norem – obsahem odkazu je informace co znamená pojem rozmnožování a rozšiřování norem a ochrana autorských práv u norem ISO a IEC Harmonizované normy – obsahem odkazu je vysvětlení pojmu „harmonizované normy“, jejich vztah k právním předpisům a možnost plnění legislativních požadavků použitím harmonizovaných norem

23 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Užívání norem Registrace podle OID, ICD, RID, IIN a OBU - obsahem odkazu je identifikace organizací dle různých hledisek z oblasti informačních technologií E-byznys – obsahem odkazu je informace elektronické výměně dat O vybraných normách – obsahem odkazu je řada vysvětlení k různým technickým normám, ke způsobu jejich zavádění a řada různých informací Normy pro spotřebitele – odkaz přesměruje uživatele na web Kabinetu pro standardizaci, důležitého představitele spotřebitelů, spotřebitelských organizací, který je velmi aktivní i na mezinárodní a evropské úrovni

24 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Užívání norem Environmentální aspekty v normách - obsahem odkazu je text a další informace k TNI 01 0964, která soustavy normativních dokumentů zavádí Pokyny CEN GUIDE 4:2008 a ISO GUIDE 64:2008 Historie národní normalizace – obsahem odkazu je stručná informace o vývoji technické normalizace u nás Členství v mezinárodních organizacích – obsahem odkazu je přehled normalizačních organizací na evropské a mezinárodní úrovni, jejichž členem je ÚNMZ Cena a čestné uznání V. Lista – odkaz obsahuje informaci o podmínkách udělení Ceny a Uznání a zároveň přehled všech držitelů Ceny a Uznání od začátku jejího udělování – od roku 2002

25 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Malé a střední podniky Tento odkaz obsahuje Pokyn CEN/CENELEC 17 „Návod pro zpracování norem zohledňujících potřeby mikropodniků, malých a středních podniků“. Dále odkaz obsahuje řadu užitečných materiálů v českém nebo anglickém jazyce, které jsou určeny na podporu činnosti malých a středních podniků.

26 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI STÁTNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Informační portál – předpisy a normy Velmi zajímavý odkaz, kde je možno nalézt:  Texty směrnic evropského parlamentu,  Texty odpovídajících nařízení vlády,  Seznamy notifikovaných osob k evropským směrnicím (nařízením vlády)  Seznamy harmonizovaných norem podle OJ EU  Seznamy harmonizovaných norem k nařízením vlády

27 HORNÍ PANEL – ODKAZY Z OBLASTI STÁTNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ

28 PRAVÝ PANEL – REVIZE EVROPSKÉHO NORMALIZAČNÍHO SYSTÉMU Revize evropského normalizačního systému V tomto odkazu jsou uveřejněny texty Nařízení č. 1025/2012 o evropské normalizaci Sdělení Komise ze 7/6 2011 „Strategická vize pro evropské normy“ Oba materiály jsou v české i anglické mutaci. Vše o označení CE Tento odkaz je linkem na českou verzi webu Evropské komise, který obsahuje řadu zajímavých informací o označení CE pro odborníky i pro sféru spotřebitelů. Nový legislativní rámec – materiál určený zejména pro oblast zkušebnictví

29 Česká společnost pro technickou normalizaci cstn@csvts.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz PODĚKOVÁNÍ


Stáhnout ppt "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google