Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor technické normalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor technické normalizace"— Transkript prezentace:

1

2 Odbor technické normalizace
Den ÚNMZ Ing. Eva Štejfová

3 Priorita 1 – lepší dostupnost norem ČSN online
podmínky distribuce norem – v ČR 9 distributorů období (měsíce) bez tisku (Kč) Tisk 50 stran 200 stran Tisk bez omezení jednotlivci 12 1000,- 1500,- 2500,- 3500,- firmy - knihovny studovny (veřejný přístup) 10000,-

4 Novinky 2010. - oblíbené třídy. - oblíbené skupiny. - firemní filtr
Novinky oblíbené třídy - oblíbené skupiny - firemní filtr (vlastní seznam norem, který spravuje jedna určená osoba) - upozornění před ukončením předplaceného období pro přístup 2009 únor 2010 předpoklad 2010 jednotlivci 8319 8985 firmy 14474 14980 uživatelé 22793 23965 25000

5 Priorita 2 – lepší srozumitelnost norem Plán technické normalizace
6 etap projektu 3 etapy pro mezinárodní spolupráci/tvorbu dokumentu na evropské/mezinárodní úrovni 3 etapy pro převzetí do ČSN překlady v etapě pro veřejné připomínkování připomínky k návrhům evropských/mezinárodních norem (úloha zástupců ústředních správních úřadů) připomínky k návrhům překladů

6 Plán technické normalizace 2009
Plán TN na rok 2009 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem 3 238 27 022,- Úkoly zabezpečující převzetí mezinárodních norem 388 5 286,- Úkoly zabezpečující tvorbu původních ČSN 148 1 847,- Rozborové úkoly 3 268,- Celkem 3 777 34 423,-

7 Plán technické normalizace 2009
Schválené ČSN počet ČSN EN/ETSI 1602 ČSN ISO/IEC 58 ČSN původní 75 Celkem 1735 Změny a opravy 425 TNI 2010 elektronický plánovací list

8 Terminologická databáze
Spolupráce s překladatelskými odděleními EU 2009 přímá spolupráce s českým překladatelským centrem, které zajišťuje překlady směrnic EU a dalších legislativních dokumentů, cíl - postupné sjednocování terminologie v technických normách a normativních dokumentech na jedné straně a v legislativních dokumentech na straně druhé. vzájemné terminologické konzultace v návaznosti na termíny a definice uplatňované v normativních dokumentech, OTN zprostředkovává pro pracovníky centra konzultace s českými specialisty v jednotlivých oborech OTN zajišťuje pro pracovníky centra potřebné terminologické podklady i další referenční materiály 2010 37 přístupů ČSN online

9 Terminologická databáze
2009 zpracování 2 návrhů projektu výběr aplikace projektu SDL Trados Studio obsahuje nástroje pro tvorbu TDB i nástroje pro práci s překladovou pamětí MPO - zařazení projektu do „Výzvy 48“ MV - zamítnutí; příslib zařazení v redukované podobě do podobné výzvy v únoru 2010 2010 vymezení personálního a technického zajištění projektu vytvoření struktury TDB a její testování metodika terminologické práce a tvorby TDB šablony pro vkládání hesel do TDB výběr CTN pro pilotní projekt, uzavření příslušných smluv stanovení samostatných terminologických projektů pro jednotlivá CTN školení pro účastníky projektu 2011 pilotní projekt

10 Zasedání TC/SC v ČR 2009 ÚNMZ uspořádal 17 zasedání evropských/mezinárodních technických komisí/ subkomisí, 481 delegátů, včetně zástupců z ČR.

11 Priorita 3 – efektivní struktura zpracovatelů norem Centra technické normalizace (CTN)
2009 označení CTN zapsáno jako ochranná známka do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. licenci k užívání označení CTN uděluje ÚNMZ formou uzavření Rámcové smlouvy mezi ÚNMZ a příslušným subjektem. Podmínky pro udělení: subjekty, které disponují kvalifikovaným zpracovatelským zázemím ve svěřených oborech, zkušenost s tvorbou národních, evropských i mezinárodních norem, zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy (účast na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem), tvorba původních českých technických norem, spolupráce v dalších oblastech – vzdělávání, publikační činnost, propagace.

12 Centra technické normalizace
k 31. prosinci 2009 bylo zřízeno 65 CTN leden potvrzení o udělení licence k užívání označení CTN rok 2009 počet TC [%] celkem úkolů PTN převzetí překladem překlad v ENQ převzetí originálem čistá ČSN CTN 69 1968 1668 166 132 79 zpracovatelé 28 1152 696 394 42 ÚNMZ 4 632 - 7

13 Priorita 4 – vyváženost zastoupení při tvorbě norem Technické normalizační komise (TNK)
zastoupení ústředních správních úřadů v 81 TNK doporučení ÚSÚ na způsob spolupráce v etapách tvorby evropské/mezinárodní normy doporučení ÚSÚ na způsob převzetí do ČSN požadavky ÚSÚ na překlady norem zastoupení Center technické normalizace ve107 TNK zastoupení spotřebitelských organizací – spolupráce s Kabinetem pro standardizaci (SČS)

14 Technické normalizační komise
2009 110 TNK Zastřešení 279 evropských/ mezinárodních TC Rozsah 1 – 40 TC Nové TNK: TNK 139 Biomasa pro energetické využití TNK 146  Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů TNK 147  Navrhování a provádění vozovek Zrušené TNK: TNK 51 Pozemní komunikace - v souvislosti se vznikem TNK 146 a TNK 147 TNK 109 Větrné elektrárny - oblast působnosti začleněna do TNK 97 Elektroenergetika, v rámci samostatné SC 2010 TNK " Udržitelná spotřeba energie" TNK " Prevence kriminality "

15 Trendy evropské a mezinárodní normalizace 2010
Energie management hospodaření s energií energetická účinnost udržitelná spotřeba inteligentní měřicí přístroje Prevence kriminality, ochrana dat Služby IT technologie Zdravotnictví, e-health Služby, e-learning, e-job

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Odbor technické normalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google