Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Odbor technické normalizace Den ÚNMZ Ing. Eva Štejfová

3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Priorita 1 – lepší dostupnost norem ČSN online podmínky distribuce norem – v ČR 9 distributorů období (měsíce) bez tisku (Kč) Tisk 50 stran (Kč) Tisk 200 stran (Kč) Tisk bez omezení (Kč) jednotlivci ,-1500,-2500,-3500,- firmy , ,- knihovny studovny (veřejný přístup) ,----

4 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Novinky oblíbené třídy - oblíbené skupiny - firemní filtr (vlastní seznam norem, který spravuje jedna určená osoba) - upozornění před ukončením předplaceného období pro přístup 2009únor 2010předpoklad 2010 jednotlivci firmy uživatelé

5 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Priorita 2 – lepší srozumitelnost norem Plán technické normalizace  6 etap projektu 3 etapy pro mezinárodní spolupráci/tvorbu dokumentu na evropské/mezinárodní úrovni 3 etapy pro převzetí do ČSN  překlady v etapě pro veřejné připomínkování připomínky k návrhům evropských/mezinárodních norem (úloha zástupců ústředních správních úřadů) připomínky k návrhům překladů

6 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Plán technické normalizace 2009 Plán TN na rok 2009Počet úkolůPlánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem ,- Úkoly zabezpečující převzetí mezinárodních norem ,- Úkoly zabezpečující tvorbu původních ČSN ,- Rozborové úkoly3268,- Celkem ,-

7 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Plán technické normalizace 2009 Schválené ČSN počet ČSN EN/ETSI 1602 ČSN ISO/IEC58 ČSN původní75 Celkem1735 Změny a opravy425 TNI elektronický plánovací list

8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Terminologická databáze Spolupráce s překladatelskými odděleními EU 2009  přímá spolupráce s českým překladatelským centrem, které zajišťuje překlady směrnic EU a dalších legislativních dokumentů,  cíl - postupné sjednocování terminologie v technických normách a normativních dokumentech na jedné straně a v legislativních dokumentech na straně druhé. vzájemné terminologické konzultace v návaznosti na termíny a definice uplatňované v normativních dokumentech, OTN zprostředkovává pro pracovníky centra konzultace s českými specialisty v jednotlivých oborech OTN zajišťuje pro pracovníky centra potřebné terminologické podklady i další referenční materiály 2010  37 přístupů ČSN online

9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Terminologická databáze 2009  zpracování 2 návrhů projektu  výběr aplikace projektu SDL Trados Studio obsahuje nástroje pro tvorbu TDB i nástroje pro práci s překladovou pamětí  MPO - zařazení projektu do „Výzvy 48“  MV - zamítnutí; příslib zařazení v redukované podobě do podobné výzvy v únoru  vymezení personálního a technického zajištění projektu  vytvoření struktury TDB a její testování  metodika terminologické práce a tvorby TDB  šablony pro vkládání hesel do TDB  výběr CTN pro pilotní projekt, uzavření příslušných smluv  stanovení samostatných terminologických projektů pro jednotlivá CTN  školení pro účastníky projektu 2011  pilotní projekt

10 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zasedání TC/SC v ČR 2009  ÚNMZ uspořádal 17 zasedání evropských/mezinárodních technických komisí/ subkomisí,  481 delegátů, včetně zástupců z ČR.

11 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Priorita 3 – efektivní struktura zpracovatelů norem Centra technické normalizace (CTN) 2009  označení CTN zapsáno jako ochranná známka do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.  licenci k užívání označení CTN uděluje ÚNMZ formou uzavření Rámcové smlouvy mezi ÚNMZ a příslušným subjektem.  Podmínky pro udělení: subjekty, které disponují kvalifikovaným zpracovatelským zázemím ve svěřených oborech, zkušenost s tvorbou národních, evropských i mezinárodních norem, zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy (účast na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem), tvorba původních českých technických norem, spolupráce v dalších oblastech – vzdělávání, publikační činnost, propagace.

12 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Centra technické normalizace rok 2009 počet TC [%] celkem úkolů PTN převzetí překladem překlad v ENQ převzetí originálem čistá ČSN CTN zpracovatelé ÚNMZ  k 31. prosinci 2009 bylo zřízeno 65 CTN  leden potvrzení o udělení licence k užívání označení CTN

13 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Priorita 4 – vyváženost zastoupení při tvorbě norem Technické normalizační komise (TNK)  zastoupení ústředních správních úřadů v 81 TNK doporučení ÚSÚ na způsob spolupráce v etapách tvorby evropské/mezinárodní normy doporučení ÚSÚ na způsob převzetí do ČSN požadavky ÚSÚ na překlady norem  zastoupení Center technické normalizace ve107 TNK  zastoupení spotřebitelských organizací – spolupráce s Kabinetem pro standardizaci (SČS)

14 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Technické normalizační komise 2009  110 TNK Zastřešení 279 evropských/ mezinárodních TC Rozsah 1 – 40 TC  Nové TNK: TNK 139 Biomasa pro energetické využití TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů TNK 147 Navrhování a provádění vozovek  Zrušené TNK: TNK 51 Pozemní komunikace - v souvislosti se vznikem TNK 146 a TNK 147 TNK 109 Větrné elektrárny - oblast působnosti začleněna do TNK 97 Elektroenergetika, v rámci samostatné SC 2010 TNK " Udržitelná spotřeba energie" TNK " Prevence kriminality "

15 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Trendy evropské a mezinárodní normalizace 2010  Energie management hospodaření s energií energetická účinnost udržitelná spotřeba inteligentní měřicí přístroje  Prevence kriminality, ochrana dat  Služby  IT technologie Zdravotnictví, e-health Služby, e-learning, e-job

16 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google