Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice ( EPEE 2008 ) Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice ( EPEE 2008 ) Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.:"— Transkript prezentace:

1 Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice ( EPEE 2008 ) Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.: 283 870 807,9, email: svazchkt@netforce.cz

2  1. Normalizace  2 Legislativa pro životní prostředí  3. Odborná způsobilost

3  TNK č. 112 –Chladicí technika  vytvořena komise TNK 112, kterou tvoří renomovaní odborníci oboru.probíhá neustálá aktualisace norem,platných pro obor.databáze je přístupná na webu Svazu a seznam tvoří cca 30 stran A4.  Od 1.1.2009 dojde k výrazné změně směrem k zvýšení přístupnosti norem ve spolupráci MPO a HK převzetím zodpovědnosti za normy Úřadem pro techn.normalisaci,metrologii a státní zkušebnictví

4  Normy pro implementaci legislativy EU pro regulované látky a skleníkové plyny:  ČSN EN 378 –Bezpečnostní a enviromentální požadavky  Část 1 : Základní požadavky,definice,klasifikace  Část 2 : Konstrukce,výroba,zkoušení, značení a dokumentace  Část 3 : Instalační místo a ochrana osob  Část 4 : Provoz,údržba,oprava a regenerace  ČSN EN 13313 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost pracovníka  Norma v neustálém vývoji,nicméně velmi důležitá

5  Problematika Montrealského protokolu  - Nařízení EP a Rady ES 2037/2000 o látkách poškozujících ozonovou vrstvu je doplněno dvěma českými dokumenty :  Zákonem o ochraně ovzduší č.86/2002 ve znění zákona č.472/2005 Sb.  Nařízením vlády č.117/2005 Sb. o některých opatřeních pro ochranu ozonové vrstvy  31.10.2008 byla schválena Parlamentem ČR novela zákona o ochraně ovzduší. Touto novelou je m.j. stanoven postup ověřování odborné způsobilosti pracovníků, zasahujících do chladicího okruhu, zpracovávaný v této době MŽP do konkrétního prováděcího předpisu

6  Problematika Kjótského protokolu  Nařízení EP a Rady ES č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech má odraz v prováděcích normách :  Nařízení Komise č.1516/2007, č.1494/2007 a č.11493/2007, které se týkají zacházení s jmenovanými plyny ve výrobě a distribuci  Nařízení Komise č. 303/2008,č.307/2008 a č.308/2008, které se týkají požadavků na způsobilost pracovníků, provádějících montáž,servis a kontroly systémů s těmito plyny  Česká legislativa uvedenou novelou Zákona o ochraně ovzduší,resp.prováděcím předpisem pokryje současně oblast regulovaných látek i fluorovaných skleníkových plynů

7  Energetická náročnost  Směrnice EP a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov  Po zavedení této normy do právního řádu ČR se jedním z článků novely zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií (zákon č. 177/2006 Sb.) stala povinná kontrola klimatizačních systémů s jmenovitým výkonem větším než 12 kW, upřesněná vyhláškou  č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a vyhláškou č. 148/2007 Sb.o energetické náročnosti budov

8  Výše uvedená legislativa a normy přinášejí nové požadavky na odbornou způsobilost pracovníků, které vyžadují založit systém odborného vzdělávání dospělých, který by reflektoval i potřebu podnikatelské sféry kvalifikovaných pracovníků v situaci nedostatečné úrovně učňovského školství.  Svaz chladicí a klimatizační techniky se připravuje cílevědomě na převzetí výkonných úloh v tomto procesu a vytvořil již potřebnou strukturu pro tuto aktivitu, umožňující certifikaci pracovníků jako základního předpokladu kvality práce i základnu pro rozvoj vzdělávacích programů v oboru

9

10 Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.: 283 870 807,9, email: svazchkt@netforce.cz


Stáhnout ppt "Koncepce odborného vzdělávání a certifikace dospělých v oboru CHZ a TČ v České republice ( EPEE 2008 ) Ing. Ivan Zahrádka, Svaz CHKT, 190 00 Praha 9, tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google