Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATASTR NEMOVITOSTÍ. Je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený,"— Transkript prezentace:

1 KATASTR NEMOVITOSTÍ

2 Je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách (budovách ).

3 Historie KN 1817 – císařský patent o dani pozemkové 1817 – císařský patent o dani pozemkové vznik tzv. stabilního katastru vznik tzv. stabilního katastru 1871 – zákon o pozemkovém katastru 1871 – zákon o pozemkovém katastru 1950 – zrušeny zápisy do pozemkové knihy 1950 – zrušeny zápisy do pozemkové knihy 1956 – jednotná evidence půdy ( JEP ) 1956 – jednotná evidence půdy ( JEP ) 1964 – evidence nemovitostí ( EN ) 1964 – evidence nemovitostí ( EN ) 1992 – nový katastrální zákon č. 265 a 344/1992 Sb. 1992 – nový katastrální zákon č. 265 a 344/1992 Sb.

4 Katastrální zákon Obnovuje principy pozemkové knihy: Zásadu priority ( záleží na pořadí zápisů ) Zásadu priority ( záleží na pořadí zápisů ) Zásadu dispoziční ( zahájení na návrh účastníka) Zásadu dispoziční ( zahájení na návrh účastníka) Zásadu konstitutivní ( práva vznikají dnem vkladu) Zásadu konstitutivní ( práva vznikají dnem vkladu) Zásadu legality ( přezkoumání listin ) Zásadu legality ( přezkoumání listin ) Zásadu formální publicity ( veřejnosti katastru ) Zásadu formální publicity ( veřejnosti katastru ) Zásadu veřejné víry ( důvěra ve správnost zápisů ) Zásadu veřejné víry ( důvěra ve správnost zápisů )

5 Základní pojmy v KN -1 BPEJ ( bonitovaná půdně ekologická jednotka ) BPEJ ( bonitovaná půdně ekologická jednotka ) Budova, byt, rozestavěná,..ý Budova, byt, rozestavěná,..ý Číslo popisné, evidenční, orientační Číslo popisné, evidenční, orientační Extravilán, intravilán Extravilán, intravilán Geometrický plán ( ÚOZI ) Geometrický plán ( ÚOZI ) Katastr, katastrální mapy, katastrální území Katastr, katastrální mapy, katastrální území Mapa bývalého pozemkového katastru ( PK ) Mapa bývalého pozemkového katastru ( PK ) Pozemková úprava, Komplexní pozemková úprava Pozemková úprava, Komplexní pozemková úprava

6 Základní pojmy v KN - 2 List vlastnictví, List vlastnictví, Pozemek, parcela, nemovitost,parcelní číslo Pozemek, parcela, nemovitost,parcelní číslo Výměra, kvalita výměry ( 0, 1, 2, ) Výměra, kvalita výměry ( 0, 1, 2, ) List vlastnictví ( LV ) List vlastnictví ( LV ) Vklad, záznam, poznámka ( zápis do KN ) Vklad, záznam, poznámka ( zápis do KN ) Systém souřadnicový ( S-JTSK), Výškový ( Bpv ) Systém souřadnicový ( S-JTSK), Výškový ( Bpv ) Výpis z katastru nemovitostí Výpis z katastru nemovitostí Zeměměřictví = geodézie + kartografie Zeměměřictví = geodézie + kartografie

7 Počty evidovaných jednotek v KN. Obce ………………………………. 6 300 Obce ………………………………. 6 300 Části obcí ………………………….. 15 000 Části obcí ………………………….. 15 000 Katastrální území ………………….. 13 100 Katastrální území ………………….. 13 100 Parcely………………………… 12 900 000 Parcely………………………… 12 900 000 Budovy s čísly popisnými …….. 2 000 000 Budovy s čísly popisnými …….. 2 000 000 Budovy s čísly evidenčními …… 270 000 Budovy s čísly evidenčními …… 270 000 Listy vlastnictví ………………… 4 000 000 Listy vlastnictví ………………… 4 000 000 Parcely zjednodušené evidence … 7 100 000 Parcely zjednodušené evidence … 7 100 000

8 Mapový list katastrální mapy. 1 : 5 000 500 x 400 mm, 2 500 x 2 000 m, 1 : 5 000 500 x 400 mm, 2 500 x 2 000 m, 1 : 2 880 685,5 x 526,5 mm, 1896,484 x 1517,19 m, 1 : 2 880 685,5 x 526,5 mm, 1896,484 x 1517,19 m, 1 : 2 000 625 x 500 mm, 1 250 x 1 000 m, 1 : 2 000 625 x 500 mm, 1 250 x 1 000 m, 1 : 1 000 625 x 500 mm, 625 x 500 m, 1 : 1 000 625 x 500 mm, 625 x 500 m, Klad listů Klad listů Souvislé zobrazení, ( ostrovní mapy ) Souvislé zobrazení, ( ostrovní mapy ) Prodejny map ( Opava, Brno,… ) Prodejny map ( Opava, Brno,… )

9 Mapový fond katastru nemovitostí Katastrální mapy Katastrální mapy - 55 000 mapových listů v měřítku 1 : 2 880 - 55 000 mapových listů v měřítku 1 : 2 880 - sáhové měřítko nahrazováno dekadickým, - sáhové měřítko nahrazováno dekadickým, - dekadické 1 : 1000, 1 : 2000 pokrývají 35 % území, - dekadické 1 : 1000, 1 : 2000 pokrývají 35 % území, - DKM, KM-D - DKM, KM-D Mapy bývalého pozemkového katastru Mapy bývalého pozemkového katastru - 85 000 mapových listů ( 1 : 2880 ) zobrazuje 9 mil. parcel zjednodušené evidence zeměd. a lesních - 85 000 mapových listů ( 1 : 2880 ) zobrazuje 9 mil. parcel zjednodušené evidence zeměd. a lesních

10 Předmět katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí se evidují: Pozemky v podobě parcel Pozemky v podobě parcel Budovy Budovy Byty a nebytové prostory Byty a nebytové prostory Rozestavěné budovy nebo byty a nebyt. prostory Rozestavěné budovy nebo byty a nebyt. prostory Stavby stanovené zvláštním předpisem Stavby stanovené zvláštním předpisem

11 Obsah katastru nemovitostí. Geometrické a polohové určení nemovitostí a Geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území ( k.ú. ) katastrálních území ( k.ú. ) Parcelní čísla, druhy pozemků, výměry parcel, Parcelní čísla, druhy pozemků, výměry parcel, čísla popisná a evidenční, čísla popisná a evidenční, Údaje o právních vztazích, vlastnících, atd. Údaje o právních vztazích, vlastnících, atd. Údaje o PPBP Údaje o PPBP Místní a pomístní názvosloví Místní a pomístní názvosloví

12 Druhy pozemků Kód + Slovní označení 2 orná půda, 3 chmelnice 2 orná půda, 3 chmelnice 4 vinice 5 zahrada 4 vinice 5 zahrada 6 ovocný sad 7 louka 6 ovocný sad 7 louka 8 pastvina 10 lesní pozemek 8 pastvina 10 lesní pozemek 11 vodní plocha 13 zastavěná plocha 11 vodní plocha 13 zastavěná plocha 14 ostatní plocha 14 ostatní plocha

13 Způsob využití nemovitostí. 13 - Zastavěné plochy a nádvoří 13 - Zastavěné plochy a nádvoří - např. budova, garáž, dvůr, zbořeniště, rozestavěno - např. budova, garáž, dvůr, zbořeniště, rozestavěno 14 - Ostatní plochy 14 - Ostatní plochy - např. silnice, zeleň, hřiště, skládka, hřbitov, - např. silnice, zeleň, hřiště, skládka, hřbitov, 11 - Vodní plochy 11 - Vodní plochy - např. rybník, tok, vodní nádrž, močál, - např. rybník, tok, vodní nádrž, močál, 10 - Lesní pozemky 10 - Lesní pozemky - účelový les, bezlesí, zpevněná lesní komunikace - účelový les, bezlesí, zpevněná lesní komunikace

14 Katastrální operát Veškerá mapová a listinná dokumentace KN je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území. Katastrální operát obsahuje: Soubor geodetických informací, Soubor geodetických informací, Soubor popisných informací, Soubor popisných informací, Souhrnné přehledy o půdním fondu, Souhrnné přehledy o půdním fondu, Dokumentace výsledků šetření a měření Dokumentace výsledků šetření a měření Sbírka listin Sbírka listin

15 KATASTR NEMOVITOSTÍ


Stáhnout ppt "KATASTR NEMOVITOSTÍ. Je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený,"

Podobné prezentace


Reklamy Google