Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace ÚP ČR, Krajské pobočky v Ostravě. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31.03.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace ÚP ČR, Krajské pobočky v Ostravě. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31.03.2016."— Transkript prezentace:

1 Informace ÚP ČR, Krajské pobočky v Ostravě

2 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k

3 Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Hlavní cíle:  snížit dlouhodobou nezaměstnanost UoZ  minimalizovat dobu pobytu uchazeče o zaměstnání v evidenci, podporovat co nejrychlejší vstup či návrat na trh práce  podporovat ty uchazeče o zaměstnání (UoZ), kterým nelze pro jejich individuální znevýhodnění zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem  zamezit opakovanému umístění UoZ bez vážného důvodu na nástroj VPP  zcela výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech uzavírat dohody na období 24 měsíců

4 Veřejně prospěšné práce v MSK veřejně prospěšné práce vč. ESF-NIP 1) celkem míst od počátku roku k celkem UoZ od počátku roku k Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava MSK celkem rok 2014rok 2015meziročně výdaje v mil. Kč: 319,2348,5+29,3 (+9,2 %)

5 Výše finančních příspěvků na veřejně prospěšné práce - kritéria 2016 nástroj APZ výše příspěvku - plný úvazek - VPP Kč VPP předák (koordinátor) Kč Asistent prevence kriminality (APK) Kč Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. V roce 2016 jsou finanční příspěvky poskytovány na dobu max. 12 měsíců.

6 Společensky účelná pracovní místa Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek. Podmínky :  Počet finančně podpořených pracovních míst (SÚPM vyhrazené) u jednoho zaměstnavatele v okrese činí v kalendářním roce 2 místa. Nově vzniklou firmu nebo OSVČ podpoříme až po půlroce fungování.  Příspěvek neposkytneme v případech, kdy byla udělena pokuta v rámci dodržování pracovně právních vztahů rok zpět od podání žádosti.  Při posuzování žádostí je nutno upřednostňovat UoZ s kumulací handicapů, tzn. věk, zdravotní omezení, dlouhodobá evidence atd., a to v návaznosti na poptávkovou stranu trhu práce, abychom nepodporovali pracovní místa, která jsou běžně k dispozici v databázi ÚP bez příspěvku. V roce 2016 jsou finanční příspěvky na SÚPM vyhrazená poskytovány na dobu max. 6 měsíců; u odborné praxe pro UoZ do 30 let věku na dobu max. 12 měsíců.

7 Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená - SÚPM - vyhrazená vč. ESF-NIP 1) celkem míst od počátku roku k Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava MSK celkem rok 2014rok 2015meziročně výdaje v mil. Kč: 368,0534,2+166,2 (+45,2 %)

8 Výše finančních příspěvků na společensky účelná pracovní místa - kritéria 2016

9 Děkuji za pozornost Ing. Vladana Piskořová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě


Stáhnout ppt "Informace ÚP ČR, Krajské pobočky v Ostravě. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31.03.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google