Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger"— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.burger@bm.mpsv.cz

2 Legislativní rámec Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Instrukce MPSV Směrnice generálního ředitele ÚPČR k postupu při realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Strategie a kritéria realizace aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji na rok 2015

3 Definice APZ Aktivní politika zaměstnanosti je: souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce České republiky (ÚPČR). Podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

4 Nástroje APZ Zejména: Rekvalifikace Společensky účelná pracovní místa Veřejně prospěšné práce Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

5 Opatření APZ Poradenství Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Sdílené zprostředkování zaměstnání Cílené programy k řešení zaměstnanosti

6 Financování APZ Z prostředků státního rozpočtu Spolufinancování z Evropského sociálního fondu Příspěvky z APZ nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím

7 Veřejně prospěšné práce Příspěvek lze poskytnout na časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a jiných činností ve prospěch obcí a obecně prospěšných společností. Určené zejména dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání s nižší kvalifikací Účel: obnova nebo udržení pracovních návyků Délka dohody: max. 12 měsíců, v odůvodněných případech až 24 měsíců. Příspěvek: stanoven na 14 tis./měs.

8 Společensky účelná pracovní místa Příspěvek může ÚP poskytnout na zřízená nebo vyhrazená místa na základě dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem, obsazovaná uchazeči o zaměstnání. Příspěvek na zřízení: max. čtyřnásobek průměrné mzdy v NH, pokud je MN pod úrovní MN ČR, max. 100 716 Kč max. šestinásobek průměrné mzdy v NH, pokud MN = je stejná nebo vyšší než MN ČR, max. 151 074 Kč Příspěvek na zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti: dle nákladových položek, zpravidla max. 90 tis. Kč

9 Společensky účelná pracovní místa Příspěvek na vyhrazení – je vyplácen měsíčně jako příspěvek na na mzdové náklady zaměstnance přijatého na základě dohody. Výše příspěvků pro jednotlivé kategorie UoZ: 13 000 Kč/ max. 6 měs. – základní příspěvek pro UoZ evidované nad 5 měsíců 15 000 Kč/ max. 9 měs. – evidence delší než 12 měs., nad 50 let, OZP, rodiče po MD nebo RD, do 25 let s max. SŠ vzděláním 20 000 Kč/ max. 12 měs. – evidence delší než 24 měs., nad 55 let 22 000 Kč/ max. 12 měs. – absolventi VŠ s praxí kratší než 2 roky 24 000 Kč/ max. 12 měs. – odborná praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu

10 Překlenovací příspěvek je možné poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, které byl na základě dohody poskytnut ( jako UoZ) příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Max. výše příspěvku: 6 294 Kč/ měs., poskytuje se nejdéle na dobu 5 měsíců jednorázově. Uznatelné náklady: nájemné a služby, náklady na dopravu materiálu a výrobků

11 Příspěvek na zapracování Může ÚP poskytnout zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči. (§ 33) Příspěvek lze poskytnout po dobu max.3 měsíců na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, ve výši poloviny minimální mzdy měsíčně.

12 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může ÚP poskytnout, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Příspěvek lze poskytnout po dobu 6 měsíců, ve výši poloviny minimální mzdy na jednoho zaměstnance.

13 Aktivní politika zaměstnanosti Počet uchazečů zařazených do vybraných nástrojů APZ

14 Cílené programy k řešení zaměstnanosti Soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob uplatnit se na trhu práce. Určené především k řešení regionálních problémů na trhu práce. Většinou spolupráce s jinými subjekty na trhu práce, včetně mezinárodní spolupráce v rámci programů financovaných ze Strukturálních fondů EU.

15 Poradenství Je realizováno zejména za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro přípravu k práci OZP a při výběru vhodných nástrojů APZ Individuální kariérové poradenství Skupinové poradenství, JOB kluby Bilanční diagnostika Informační a poradenská střediska pro volbu povolání

16 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace Chráněné pracovní místo – zřízené nebo vymezené dohodou s ÚP. Příspěvek do výše 201 432 Kč, pro TZP 302 148 Kč. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení CHPM. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a nově i osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě dle § 78 ZoZ.

17 Rekvalifikace Nástroj APZ, jehož úkolem je přispět k odstranění disparit na trhu práce ve vztahu k nabídce a poptávce kvalifikované pracovní síly. Zvyšuje zaměstnatelnost osob na trhu práce. Realizuje se na základě dohody mezi ÚP a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Zvolená rekvalifikace – uchazeč nebo zájemce o zaměstnání si zabezpečí rekvalifikaci sám a ÚP po jejím úspěšném absolvování cenu rekvalifikace uhradí. Rekvalifikace zaměstnanců - převážně je realizována prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

18 Přehled nejčastěji realizovaných rekvalifikací Zpracovatelský průmysl – obsluha CNC, svařování, zámečník Stavebnictví – topenář, zedník, truhlář, podlahář, obkladač Velkoobchod, maloobchod – obsluha motorových a manipulačních vozíků, prodavač, obchodní zástupce Ubytování, stravování, pohostinství – barman, příprava teplých nebo studených pokrmů, výroba zákusků a dortů Osobní služby – kosmetické služby, holičské a kadeřnické práce, manikúra, pedikúra, masér Ostatní – administrativní pracovník, základy podnikání, počítačové aplikace, účetnictví, profesionální řidič

19 Realizované NIP Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce do 31.10.2015 Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa do 31.10.2015 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců do 30.9.2015 Vzdělávejte se pro růst v JmK do 30.9.2015 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce do 31.10.2015

20 Děkuji za pozornost Ing. Josef Bürger


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger"

Podobné prezentace


Reklamy Google