Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SFŽP ČR Nabídka podpory ze SFŽP ČR Mgr. Martin Kubica Klub komunálních politiků KDU-ČSL Královéhradeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SFŽP ČR Nabídka podpory ze SFŽP ČR Mgr. Martin Kubica Klub komunálních politiků KDU-ČSL Královéhradeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 SFŽP ČR Nabídka podpory ze SFŽP ČR Mgr. Martin Kubica Klub komunálních politiků KDU-ČSL Královéhradeckého kraje

2 2 Projekty a podpory v oblasti ŽP  Státní fond životního prostředí ČR přispívá od roku 1992 zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí.  Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.  Operační program Životní prostředí  Národní programy a program Zelená úsporám

3 3 Stručně o SFŽP ČR  Mezi hlavní činnosti fondu patří: −konzultační a poradenská činnost, −příjem žádostí o podporu a jejich vyhodnocování, −příprava podkladů pro schválení podpory a smluvní agenda pro poskytování podpor, −uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, −kontrola využití prostředků, −závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů.

4 Operační program Životní prostředí

5 5 Obsah −OPŽP – krátké představení −Stručně - projektový cyklus příjmu žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků a návrh doporučení) −Základní pojmy příjmu žádostí −Obecná část příjmu žádostí (typy žadatelů, místní příslušnost KP) −Zvláštní část příjmu žádostí (Bene-fill)

6 6 OPŽP – druhý největší operační program  Finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie  V letech 2007–2013 pro projekty ochrany a zlepšování kvality životního prostředí určeno z Fondu soudržnosti a ERDF 4,9 miliardy €  Dalších 306 milionů € je připraveno na spolufinancování ze SFŽP ČR a kapitoly MŽP  Do pol. září 2012 schváleno k rozdělení 86 miliard Kč  Na účty příjemců odesláno přes 35 miliard Kč

7 7 OPŽP – 8 prioritních os Číslo a název prioritní osyFondPodíl na alokaci Příspěvek z fondů EU [€] Příspěvek z fondů EU [CZK] 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS40,44%1 988 552 501 50 080 412 103 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí FS12,89% 634 146 020 16 010 344 325 3. Udržitelné využívání zdrojů energie FS13,68%672 971 287 17 025 670 220 4. Zkvalitnění nakládání s odpady odstraňování starých ekologických zátěží FS15,79%776 505 331 19 594 391 728 5. Omezování průmyslového znečištění snižování environmentálních rizik ERDF1,23%60 605 709 1 524 162 240 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF12,19%599 423 825 15 129 983 782 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF0,86%42 452 678 1 070 151 989 8. Technická asistenceFS2,91%143 209 747 3 615 987 901 CelkemFS + ERDF100%4 917 867 098 124 051 104 290

8 8 Podíl jednotlivých prioritních os

9 9 OPŽP – aktuální stav  Celkem vyhlášeno 42 výzev  Podáno 16 469 žádostí  Dotace schválena pro 7 037 projektů  Největší počet projektů – 2 403 schváleno v PO 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny  Největší objem schválených prostředků v PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – cca 41,4 miliard Kč

10 10 OPŽP – schválená podpora podle krajů

11 Částky převedené na účty příjemců podpory k 17. 09. 2012 (v Kč) Oblast podpory Počet žádosti o proplacení celkem Žádosti o proplacení celkem z ERDF/FS Žádosti o proplacení celkem z SFŽP/SR Proplaceno z ERDF/FS Proplaceno SFŽP/SR Proplaceno celkem 1,1158512 793 394 544780 915 83912 429 498 037755 884 77513 185 382 812 1,21979 900 2664 700 01675 583 9224 446 11380 030 035 1,3185403 924 49037 005 591385 618 46722 428 410408 046 877 2,1128258 219 51119 894 692252 414 54519 553 223271 967 768 2,2113273 437 07745 804 452273 437 07745 804 452319 241 530 3,1214298 948 26717 610 457283 202 40616 661 711299 864 117 3,225697 989 165 751469 300 8347 903 965 302455 863 6008 359 828 902 4,114844 930 513 424540 639 3174 846 760 349531 712 1155 378 472 464 4,22411 564 996 467111 005 0401 541 488 17399 626 2931 641 114 466 5,198391 861 08962 215 620389 127 47445 869 676434 997 150 6,166104 045 65718 014 293102 783 09617 825 179120 608 275 6,2305527 505 17157 137 156520 417 59855 086 565575 504 163 6,3424312 269 00228 457 633307 010 63227 286 477334 297 109 6,417392 628 141 216290 960 5062 585 631 873285 163 3502 870 795 224 6,5666654 282 72247 596 104635 166 30742 977 896678 144 203 6,6148225 023 57821 477 730223 110 80913 124 162236 234 971 7,197296 532 28222 498 888296 108 41422 473 954318 582 369 Celkem10 08133 732 160 5142 575 234 16633 051 324 4832 461 787 95235 513 112 435 11

12 Schválená podpora a alokace OPŽP dle oblastí podpory k 17. 09. 2012 Oblast podpory Počet projektů Celkové náklady projektů Celkové způsobilé výdaje Podpora ERDF/FSPříspěvek SR/SFŽP Celková schválená výše podpory Celková alokace ERDF/FS Alokace k vyčerpání ERDF/FS Alokace k vyčerpání v procentech 1,147755 423 886 56039 573 305 16533 610 309 5562 005 665 07035 615 974 62637 069 668 1193 459 358 5639,33 1,2495 270 775 7423 822 353 5283 247 933 028191 117 6763 439 050 7046 245 725 6442 997 792 61648,00 1,33202 665 481 8332 486 035 5662 113 130 227124 301 7772 237 432 0046 233 368 9054 120 238 67866,10 2,1109947 726 381687 138 428532 643 78438 458 262571 102 0468 681 880 3438 149 236 56093,86 2,21529 553 454 3947 271 749 9522 787 709 290480 339 7133 268 049 0037 119 136 0374 331 426 74760,84 3,14483 722 285 5792 652 167 8851 952 369 466105 221 7082 057 591 1753 675 435 7811 723 066 31546,88 3,2153319 686 460 12012 100 328 99610 098 257 760569 489 33310 667 747 09313 092 989 7772 994 732 01722,87 4,1100514 263 967 56811 971 585 1797 569 939 886829 888 6128 399 828 49812 963 282 8395 393 342 95241,60 4,21395 858 229 4644 837 601 1544 064 917 277288 923 7544 353 841 0306 384 900 4942 319 983 21736,34 5,1852 173 346 8961 806 633 790927 763 797131 425 7811 059 189 5771 510 112 451582 348 65538,56 6,139676 537 473653 074 361580 606 79672 467 565653 074 361746 792 166166 185 37022,25 6,22002 175 638 4721 930 006 4331 603 919 623130 855 0721 734 774 6952 837 810 2611 233 890 63843,48 6,34001 700 529 4761 551 569 0701 332 278 683101 017 0411 433 295 7241 941 659 642609 380 95931,38 6,47995 128 439 6984 861 671 9404 003 625 545385 046 7574 388 672 3035 600 941 2831 597 315 73828,52 6,57772 627 673 1162 352 982 1351 804 375 068135 853 8291 940 228 8972 165 697 309361 322 24116,68 6,61871 178 648 4971 092 919 592928 981 64754 645 977983 627 6241 642 942 785713 961 13843,46 7,1291 096 790 534986 822 043810 703 19377 436 645888 139 8391 057 793 378247 090 18423,36 celkem6748134 149 871 802100 637 945 21777 969 464 6275 722 154 57283 691 619 198118 970 137 21541 000 672 58834,46 12

13 13 „Legislativní rámec“ OPŽP −Programový dokument OPŽP – nejobecnější, hierarchicky nejvyšší, schvaluje EK (cíle a celkový rámec programu, strategie, provázanost s jinými politikami, analýza problémů v životním prostředí, charakteristika prioritních os a definice financování programu) −Implementační dokument OPŽP – pro realizaci programu nejdůležitější (rozpracovává jednotlivé prioritní osy, stanoví kruhy žadatelů, indikátory hodnocení žádostí, způsobilé výdaje, veřejné zakázky a veřejná podpora, finanční řízení programu) −Směrnice MŽP č. 12/2012 – pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí) + přílohy

14 14 Legislativní rámec“ OPŽP −Aktuální výzva MŽP ČR k podávání žádostí z OPŽP – definice otevřených oblastí podpory, časový harmonogram a základní pravidla a omezení pro konkrétní období −Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – stanovení příloh k formuláři žádosti, zadávací řízení, publicita a propagace, zásady financování, žádost o platbu, archivace dokumentů, monitoring projektu −Příručka pro žadatele - seznam zkratek, definice pojmů, etapy před podáním žádosti, podání žádosti, akceptace žádosti, základní podmínky realizace projektů −Ostatní: např. Metodika pro zadávání veřejných zakázek, dokumenty k veřejné podpoře

15 15 „Mediální rámec“ OP ŽP −www.opzp.cz (http://zadosti-opzp.sfzp.cz)www.opzp.cz −www.sfzp.czwww.sfzp.cz −www.mzp.czwww.mzp.cz −www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz −Časopis Priorita (lze objednat zasílání poštou)

16 16 „Informativní rámec“ OPŽP −zelená bezplatná informační linka: 800 260 500 −emailová adresa: dotazy@sfzp.cz −krajská pracoviště SFŽP ČR: Robert Müller, ul. Třída ČSA 383 Hradec Králové AOPK

17 17 webové stránky

18 18 8 kroků před podáním žádosti 1.Záměr žadatele – identifikace priority, oblasti a podoblasti podpory 2.Identifikace typu žadatele 3.Forma a výše podpory, pravidla veřejné podpory, finanční analýza 4.Ověření objemu nákladů projektu, typ projektu a místo realizace 5.Identifikace kritérií přijatelnosti projektu 6.Seznámení se způsobilými výdaji dané oblasti 7.Seznámení se základními podmínkami realizace projektu 8.Seznámení se s aktuální výzvou

19 19 Přihlášení

20 20 Výpis žádostí a projektů

21 21 Identifikace operačního programu a výzvy

22 22 Administrace žádosti do její akceptace

23 23 Operační program Životní prostředí

24 Národní programy dle Směrnice MŽP č.6/2010

25 25 Přehled příloh I – XI  Přílohy I Program ochrany ozónové vrstvy Země  Přílohy II Program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech významných krajinných prvcích  Přílohy IIIProgram podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství  Přílohy IV Program podpory obcí ležících v regionech NP  Přílohy V Program podpory zajištění monitoringu vod  Přílohy VI Program na podporu systému pro nakládání s autovraky  Přílohy VII Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

26 26 Přehled příloh I – XI  Přílohy VIII Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů  Přílohy IX Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí  Přílohy X Program podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010  Přílohy XI Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

27 Program Zelená úsporám

28 Aktuální přehled stavu žádostí Žádosti proplacené68 000 000 ks - v hodnotě přes 17 mld. Kč Žádosti v administraci8 000 ks K dispozici ještěCca 3,5 mld. Kč

29 Aktuální přehled stavu žádostí – veřejné budovy  Pro veřejné budovy uvolněno 200 mil. Kč

30 30 SFŽP ČR a OPŽP – kontakty  Bezplatná zelená linka +420 800 260 500  Poradenství přes e-mail: dotazy@sfzp.czdotazy@sfzp.cz  Měsíčník Priorita o aktualitách v OPŽP  Webové stránky: www.sfzp.cz, www.zelenausporam.cz a www.opzp.czwww.sfzp.czwww.opzp.cz

31 31  Děkuji za pozornost Mgr. Martin Kubica vedoucí odboru projektů a příjmu žádostí Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 515 martin.kubica@sfzp.cz www.sfzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SFŽP ČR


Stáhnout ppt "SFŽP ČR Nabídka podpory ze SFŽP ČR Mgr. Martin Kubica Klub komunálních politiků KDU-ČSL Královéhradeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google