Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014 Požadavky : - 6 bloků, 1 absence - zápočet - písemný test - 2 kredity Mgr.Dagmar Trávníková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014 Požadavky : - 6 bloků, 1 absence - zápočet - písemný test - 2 kredity Mgr.Dagmar Trávníková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 v2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014 Požadavky : - 6 bloků, 1 absence - zápočet - písemný test - 2 kredity Mgr.Dagmar Trávníková, Ph.D. travnikova@fsps.muni.cz

2 21.10.2014 PR sportovního klubu a akcí hendikepovaných Lektor: Vítězslav Dohnal, Nadační fond EMIL, Rektorát MU Obsah přednášky: Jaká jsou specifika a úskalí organizování akce pro hendikepované sportovce? Jak motivovat partnery a sponzory, aby právě takovou akci, ač z jejich pohledu mnohdy divácky ne příliš atraktivní, podpořili? Co vše musí organizátor a manažer akce pro hendikepované zajistit? Kde je v Brně možné ubytovat 100 vozíčkářů najednou? Vítězslav Dohnal s několikaletou praxí manažerské práce v nadačním fondu Emil představí např. mezinárodní Hry hendikepované mládeže a jiné výjimečné akce. 4.11.2014 PR sportovní akce Lektorka: Kateřina Fantová, Lodní sporty Brno Obsah přednášky: Jak propagovat sportovní či sportovně-společenskou akci? Jak komunikovat s partnery? Jak komunikovat s médii? Jak by měla vypadat tisková konference? Co vše by měl organizátor a manažer sportovní akce zajistit? Tyto otázky a mnohé další vám zodpoví zkušená organizátorka, manažerka a jachtařka Katka Fantová. 18.11.2014 Jak využít sociální média v komunikaci sportovních organizací Lektoři: Jenda Perla, Social Media Maniac Lubomír Skála, správce sociálních médií Českého florbalu Obsah přednášky: Dozvíte se, jak fungují sociální média a jak se dají využít pro komunikaci sportovců a sportovních organizací. Ukážeme si příklady dobré praxe ze zahraničí, řekneme si, jak se dají aktivovat partneři. Speciálně se zaměříme na ukázku fungování komunikace Českého florbalu. Absolvent FSS MU oboru Mediální a komunikační studia Jenda Perla a jeho kolega Lubomír Skála v interaktivní přednášce se těší na vaše dotazy či aktuální problémy z oblasti sociálních médií. Zvaní lektoři:

3  Gerard J. TELLIS: Reklama a podpora prodeje  Patrick DE PELSMACKER et al: Marketingová komunikace  Naomi KLEIN: Bez loga  David OGILVY: Ogilvy o reklamě  Josef VORÁČEK: Public relations ve sportovních organizacích  Jan DĚKANOVSKÝ: Sport, média a mýty Doporučená literatura:

4  aktivity určené ke komunikaci vlastností, výhod a dostupnosti cílového trhu produktu Komunikační strategii představuje:  reklama (reklamní letáky)  podpora prodeje (akce 3+1 zdarma jogurtů)  public relations (sponzor sport. týmu, hokejové ligy aj.)  osobní prodej (Zepter)  přímý marketing (TV products)  internetový marketing (Aukro) Propagace

5  REKLAMA  marketingová komunikace  marketingové strategie  PR  MÉDIA  propagační prostředky  mediální mix PŘEDNÁŠKA 1: FUNGOVÁNÍ REKLAMNÍHO A MEDIÁLNÍHO TRHU

6  skládá se zejména z reklamy a podpory prodeje  REKLAMA = sdělování nabídky firmy spotřebitelům prostřednictvím placeného času nebo prostoru v médiích  „Reklama je jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“ (Kotler, Marketing, 2004)  PODPORA PRODEJE = souhrn různých nástrojů, které stimulují uskutečnění nákupu, jako např. různé soutěže, hry, akce v místě prodeje, výstavy, zábavní akce, vzorky, prémie, kupony, rabaty atd.  úspěch strategie marketingové komunikace = přístup manažerů + vrozená kreativita a štěstí Marketingová komunikace

7  „Marketingový komunikační mix, také někdy nazýván propagační mix, je soubor nástrojů složený z reklamy, podpory prodeje, osobního prodeje a public relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikace se zákazníky a splnění marketingových cílů.“ (Kotler, 2004) Marketingový komunikační mix

8  „Public relations (PR), neboli vztahy s veřejností, označují snahu o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image a snahu o minimalizaci následků nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které se o firmě šíří.“ (Kotler, 2004)  PR je sdělování firemních poselství spotřebitelům jinými způsoby, je to řídící a marketingová technika s jejíž pomocí se předávají informace o organizaci, její části, výrobcích a službách, s cílem vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti i institucí, které mohou ovlivňovat dosažení marketingových záměrů  pomocí public relations osloví firma i některé perspektivní zákazníky, kteří neslyší na reklamu nebo prodejně zaměřenou komunikaci Public relations

9  podmínky, které musí být splněny, aby komunikace mohla být efektivní  od r.1961 užívaný model „DAGMAR“, R.Colley (Defining Advertisement Goals for Measured Advertising Results = definice cílů reklamy k měření jejich výsledků) Fáze modelu:  Potřeba dané kategoriePomoc při nákupu  Povědomí o značceNákup  Znalost značkySpokojenost  Postoj ke značceLoajalita ke značce  Záměr koupit značku Cíle marketingové komunikace

10  4 koncepce marketingové strategie: 1) orientace na spotřebitele X orientace na produkt X orientace na tržby X orientace na zisk 2) segmentace 3) cílený marketing (targeting) 4) umísťování (positioning) Marketingová strategie

11  jsou nositeli propagačního poselství  umožňují převedení a přenos propagačního prostředku v určitém místě a v určitém čase  „Propagační prostředky jsou tvůrčí a technické ztvárnění propagačního záměru, které transformují poselství do konkrétní podoby vhodné pro zvolené médium.“ (Tellis, 2000)  výběr vhodného propagačního média je velice závislý na vlastnostech propagovaného výrobku, služby nebo firmy  různá propagační média mají různé možnosti vizuálního ztvárnění a předvedení způsobu používání výrobku, liší se důvěryhodností a účinkem výkladu, případně možnostmi vrátit se k předávanému sdělení  propagátor rozhoduje o žádaném dosahu, frekvenci a účinnosti  propagátor se rozhoduje se mezi jednotlivými druhy médií, o zprávě a o načasování média Média

12  Médium X Propagační prostředek:  televize - TV spot  rozhlas - rozhlasový spot  časopisy, noviny - inzerát  kino - reklamní kinospot  internet - banner, pop-up,…  tramvaj - samolepící fólie – reklama  billboard  výkladní skříň - vystavené výrobky, plakáty  člověk - lidský hlas Média a prostředky

13 - označuje kombinaci vybraných médií, která jsou určena:  informativní silou (schopnost předat komplexní informaci) x emotivní sílou (schopnost zapůsobit na emoce publika)  zaměřením (cílového segmentu)  rychlostí (pohotovost sdělení)  umístěním (obvyklé prostředí, kde publikum pravidelně médium sleduje) (Postler, 1996) Mediální mix

14 Masová média  zahrnují neosobní komunikaci s velkým počtem jedinců bez přílišné interakce  mají široký dosah a záběr, což může být výhodou i nevýhodou  zahrnují: TV, rádio, noviny, časopisy, kino, apod. Specifická média  vyznačují se svou lokální působností a obvykle nepřímým zásahem cílové skupiny  jsou vhodná převážně pro podnikatele, kteří podnikají místně a nabízejí své výrobky, zboží a služby v regionálních podmínkách  zahrnují billboardy, dopravní prostředky, výkladné skříně, obaly, ohrady sportovišť, reklamní předměty, mailing, apod. Členění médií v reklamě

15 Horká média  více působí na emoce člověka a většinou působí na více smyslů najednou  působí např. jako obraz i zvuk v jednu chvíli  nevýhodou je, že není možné přenést větší množství informací a skutečnost, že přijetí informací je závislé na expozici  např. televize, rozhlas, kino, telefon, dealer, apod. Chladná média  mají omezenou schopnost působit na emoce člověka.  neznamená to však, že nepůsobí vůbec na emotivní stránku lidské psychiky  jsou zpravidla uchovatelná a pozitivem je též skutečnost, že rytmus přijetí informací si volí člověk sám a většinou nezávisí na expozici  např. noviny, časopisy, billboardy, dopravní prostředky, výkladní skříně, sportoviště, obaly, prospekty, reklamní předměty, apod. Členění médií v reklamě

16 Elektronická  jejich použití je v dnešní době stále častější a jejich význam roste!  např. televize, rozhlas, video, počítač (internet), webová prezentace, aj. Klasická  taková média, ke kterým není zapotřebí nic jiného než médium samo (není potřeba elektřina, signál apod.  např: noviny, časopisy, dopravní prostředky, výkladní skříně, obaly, sportoviště (mantinely, sportovní plocha, atd.), billboardy, bigboardy apod. (Postler, 1996) Členění médií v reklamě

17  sport jako zboží  sport jako byznys  sportovec jako obchodní značka  ekonomický přínos sportu - např. prodej vstupenek, televizní přenosová práva, reklama, povzbuzení cestovního ruchu  problémy marketingu ve sportu – doping, korupce…snižování důvěry, oslabení principu fair- play, motivace sportovců? Reklamní a mediální trh… ve sportu

18  v ČR po revoluci dramatický vývoj  převratný vývoj v technologiích a vstup významných zahraničních investorů na český trh silně ovlivnil vývoj marketingu a reklamy  domácí zadavatelé se musejí snažit držet krok se silnou konkurencí  koupěschopnost obyvatelstva? předpokládá se, že náklady na reklamu se udrží v oblasti elektrotechniky, telekomunikací, bankovnictví, farmacie, pojišťovnictví a informačních technologií  velký prostor nabízejí pro reklamní trh nabízí vrcholové světové či evropské sportovní akce (MS, OH..celoplošné televizní vysílání, celostátní periodika, denní tisk, regionální rádia..) L. Bedřich. Marketing ve sportu. Elportál MU Reklamní a mediální trh… ve sportu

19

20


Stáhnout ppt "V2053 PROPAGACE A MÉDIA Podzim 2014 Požadavky : - 6 bloků, 1 absence - zápočet - písemný test - 2 kredity Mgr.Dagmar Trávníková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google