Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek."— Transkript prezentace:

1 Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek

2 Mezinárodní spolupráce ZK úspěšně ukončil dva mezinárodní projekty Leonardo da Vinci: Safe Arrival Comenius Regio: Positive Integration (získáno ocenění Pečeť kvality 2015) Aktuálně realizujeme projekt Erasmus+: The SEE Project 2

3 Mezinárodní spolupráce Erasmus+ 2016 Zveřejněna Výzva k předkládání návrhů a nová verze Programového průvodce Seminář pro žadatele ve Zlíně: 2. 12. 2015 od 13h Podrobnosti na portálu ZKOLA 3

4 Doložka zřizovatele §32a školského zákona Smlouvy o partnerství s finančním plněním (zapojením) partnera Doložku uděluje svým rozhodnutím RZK Doložka musí být na partnerské smlouvy vyznačena před podpisem obou smluvních stran ZKOLA: Management / Zprávy pro ředitele… „Postup při udělování doložky zřizovatele…“ Další informace a kontaktní osoba: Radovan Výsmek radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz 577 043 718 radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz 4

5 Fond Zlínského kraje Fond je zřízen od 1. 1. 2016 a je členěn na pět sekcí: a)ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ na podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu, b)KULTURA na podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek, c)SOCIÁLNÍ VĚCI na podporu sociálně zdravotních aktivit, d)MLÁDEŽ A SPORT na podporu sportovních a mládežnických aktivit, e)ROZVOJOVÉ PROJEKTY na financování rozvojových projektů Zlínského kraje 5

6 Fond Zlínského kraje V rámci jednotlivých sekcí Fondu, mimo sekce ROZVOJOVÉ PROJEKTY, je poskytována programová a účelová podpora. Podporou se rozumí finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem ve formě dotace nebo návratné finanční výpomoci na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. V případě organizací zřizovaných Zlínským krajem, pokud to umožní schválený Program, se podporou rozumí získání účelového příspěvku na provoz na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje. 6

7 Fond Zlínského kraje Programová podpora 2016 týkající se „školských“ příspěvkových organizací: sekce MLÁDEŽ A SPORT MaS01-16 PROGRAM „JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU“ sekce ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RP04-16 PROGRAM "PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI" RP07-16 PROGRAM NA PODPORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ 7

8 Sportovec Zlínského kraje – Cena fair play Sběr nominací v lednu 2016 8 Ocenění pedagogických pracovníků

9 Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 Ústecký kraj 17. - 22. 1. 2016 v rámci projektu ČOV pod názvem „Olympiáda dětí a mládeže“ Projekt je zaměřen na práci s talentovanými dětmi a mládeží a je určen pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků středních škol. Soutěžní disciplíny: alpské lyžování, akrobatické lyžování, běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení, snowboarding, disco dance a šachy. Výprava Zlínského kraje: v maximálně možném počtu 97 účastníků (77 závodníků, 18 trenérů a 2 vedoucí výpravy) 9

10 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ve Zlínském kraji Program Podpora ekologických aktivit v kraji 2016 vyhlášení v prosinci 2015 žádosti od ½ ledna 2016 Specializační studium, koordinátor EVVO akreditované studium v rozsahu 250 hodin vícedenní moduly v období únor 2016 – duben 2017 Závěrečná práce obsahuje Školní program EVVO, vytvořený účastníkem studia pro vlastní školu či školské zařízení, více informací a možnost přihlášení v prodlouženém termínu na www.liska-evvo.czwww.liska-evvo.cz specializační studium pro SŠ poskytuje KEV 10

11 Primární prevence rizikového chování Probíhá hodnocení projektů v rámci dotačního řízení MŠMT (přihlášeno 12 projektů ZK, navrženo 7 projektů k podpoře), pro ZK stanovena částka 672 169 Kč Připravuje se Program na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016 Z rozpočtu ZK vyčleněno 706 000 Kč vyhlášení v prosinci 2015 žádosti od ½ ledna 2016 11

12 Primární prevence rizikového chování Na jaře proběhne seminář k prevenci RCH zaměřený na kyberšikanu, netolismus a bezpečnost na sociálních sítích Na jaře 2016 se plánuje Ocenění školních metodiků prevence, jejich nominace proběhne na základě vyhodnocení Preventivních programů škol a šk. Zařízení 12

13 Organizace soutěží Aktuální kalendář soutěží s termíny a kontakty na organizátory je vyvěšen na krajském školském portálu www.zkola.cz i na krajských stránkách www.kr-zlinsky.cz www.zkola.czwww.kr-zlinsky.cz Žádost o spolupráci při předávání organizačních sdělení, zadání školních kol a pozvánek do vyšších postupových kol organizátorům školních kol jednotlivých soutěží Organizátoři krajských kol zapisují výsledky do databáze Excelence do měsíce po skončení soutěže na internetové adrese http://excelence.nidm.czhttp://excelence.nidm.cz kontaktní osoba Ing. Petra Marková, tel: 577 043 744, email: petra.markova@kr-zlinsky.cz petra.markova@kr-zlinsky.cz 13

14 Dotační program Excelence Za výsledky dosažené v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2014/15 mohlo žádat o dotaci celkem 30 SŠ ze Zlínského kraje Excelence 2013/14 celkem 182 b. Excelence 2014/15 celkem 152 b. 14

15 Excelence středních škol 2015 15 Název školyPočet bodů Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod28 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín22,6 Gymnázium Uherské Hradiště15,6 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí8,2 Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Vsetín8 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín7,4 Gymnázium L. Jaroše Holešov6,4 Gymnázium Kroměříž6,4 OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště6,2 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm6 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži5 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm4 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí4 Vyšší polic. škola a Střed. polic. škola MV Holešov3 Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín3

16 Excelence středních škol 2015 16 Název školyPočet bodů SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště3 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město2,2 Střední průmyslová škola Otrokovice2 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž2 Střední škola Kostka s.r.o Vsetín1,2 Střední škola - COP technické Kroměříž1 Střední odborné učiliště Uherský Brod1 Střední průmyslová škola Zlín1 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín1 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí0,8 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž0,5 Stojanovo gymnázium, Velehrad0,4 Gymnázium Valašské Klobouky0,4 OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín0,2 Gymnázium Otrokovice0,2

17 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Pracovní verze zapracovány připomínky z 1. kola zveřejněna Pracovní verze č. 2 2. kolo veřejného připomínkování: 13. 11. – 14. 12. 2015 přes portál ZKOLA Do 31. 12. 2015 připomínky z MŠMT Do 31. 3. 2016 schválí Zastupitelstvo ZK 17

18 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda, aktivity RAP zaměřené na oblast vzdělávání) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území, příp. po dohodě partnerů v území a tyto převést do zacílených a konkrétních aktivit. 18

19 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Klíčová témata relevantní pro KAP ZK: Témata povinná: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Podpora polytechnického vzdělávání Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozvoj kariérového poradenství Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání Podpora inkluze Infrastruktura SŠ a VOŠ Témata nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK řešena: Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence Čtenářská a matematická gramotnost 19

20 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Role školy Bude probíhat sběr informací ze škol v území kraje Toto šetření bude provádět MŠMT Uzávěrka pro sběr dotazníků je 16.12.2015 Cílem je: Zhodnotit na školách současný stav (včetně intervencí z OP VK, ROP a dalších dotačních programů – investice i neinvestice, atd.), Naplánovat další posun škol, tzn. vytyčit cíle pro zlepšení kvality ve vzdělávání na delší časové období než jeden rok a vydefinovat, co k dosažení vytyčených cílů škola potřebuje – např. vzdělávání pedagogů, aktivity zaměřené na žáky, potřeby v oblasti vybavení. Uvedené informace budou využity při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Jejich zpracování v každé SŠ a VOŠ na území kraje je závazné. 20

21 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Harmonogram a aktivity KAP ve ZK 1.Příprava 1. KAP ( I/2016 - XII/2016) 2.Realizace 1. KAP (I/2017 – XII/2018) 3.Příprava 2. KAP (I/2019 - XII/2019) 4.Realizace 2. KAP (I/2020 – XII/2021) 5.Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (I/2017 - XII/2021) 21

22 Místní akční plány (MAP) Souhlasy zřizovatele se zapojením škol do MAP uděluje na základě pověření RZK radní pro oblast školství, mládeže a sportu. 22

23 Týden vzdělávání dospělých téma: Další vzdělávání 2016 15. prosince 2015 od 10.00 do 13.00 hodin Zlín, TIC, Vavrečkova 5262 (23. budova) informace a přihlášky: Martina Němcová 577 043 740 martina.nemcova@kr-zlinsky.cz martina.nemcova@kr-zlinsky.cz 23

24 Filip Pastuszek Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Zlínského kraje filip.pastuszek@kr-zlinsky.cz DĚKUJI ZA POZORNOST 24


Stáhnout ppt "Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google