Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek."— Transkript prezentace:

1 Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek

2 Mezinárodní spolupráce ZK úspěšně ukončil dva mezinárodní projekty Leonardo da Vinci: Safe Arrival Comenius Regio: Positive Integration (získáno ocenění Pečeť kvality 2015) Aktuálně realizujeme projekt Erasmus+: The SEE Project 2

3 Mezinárodní spolupráce Erasmus Zveřejněna Výzva k předkládání návrhů a nová verze Programového průvodce Seminář pro žadatele ve Zlíně: od 13h Podrobnosti na portálu ZKOLA 3

4 Doložka zřizovatele §32a školského zákona Smlouvy o partnerství s finančním plněním (zapojením) partnera Doložku uděluje svým rozhodnutím RZK Doložka musí být na partnerské smlouvy vyznačena před podpisem obou smluvních stran ZKOLA: Management / Zprávy pro ředitele… „Postup při udělování doložky zřizovatele…“ Další informace a kontaktní osoba: Radovan Výsmek

5 Fond Zlínského kraje Fond je zřízen od a je členěn na pět sekcí: a)ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ na podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu, b)KULTURA na podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek, c)SOCIÁLNÍ VĚCI na podporu sociálně zdravotních aktivit, d)MLÁDEŽ A SPORT na podporu sportovních a mládežnických aktivit, e)ROZVOJOVÉ PROJEKTY na financování rozvojových projektů Zlínského kraje 5

6 Fond Zlínského kraje V rámci jednotlivých sekcí Fondu, mimo sekce ROZVOJOVÉ PROJEKTY, je poskytována programová a účelová podpora. Podporou se rozumí finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem ve formě dotace nebo návratné finanční výpomoci na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. V případě organizací zřizovaných Zlínským krajem, pokud to umožní schválený Program, se podporou rozumí získání účelového příspěvku na provoz na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje. 6

7 Fond Zlínského kraje Programová podpora 2016 týkající se „školských“ příspěvkových organizací: sekce MLÁDEŽ A SPORT MaS01-16 PROGRAM „JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU“ sekce ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RP04-16 PROGRAM "PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI" RP07-16 PROGRAM NA PODPORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ 7

8 Sportovec Zlínského kraje – Cena fair play Sběr nominací v lednu Ocenění pedagogických pracovníků

9 Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016 Ústecký kraj v rámci projektu ČOV pod názvem „Olympiáda dětí a mládeže“ Projekt je zaměřen na práci s talentovanými dětmi a mládeží a je určen pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků středních škol. Soutěžní disciplíny: alpské lyžování, akrobatické lyžování, běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení, snowboarding, disco dance a šachy. Výprava Zlínského kraje: v maximálně možném počtu 97 účastníků (77 závodníků, 18 trenérů a 2 vedoucí výpravy) 9

10 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ve Zlínském kraji Program Podpora ekologických aktivit v kraji 2016 vyhlášení v prosinci 2015 žádosti od ½ ledna 2016 Specializační studium, koordinátor EVVO akreditované studium v rozsahu 250 hodin vícedenní moduly v období únor 2016 – duben 2017 Závěrečná práce obsahuje Školní program EVVO, vytvořený účastníkem studia pro vlastní školu či školské zařízení, více informací a možnost přihlášení v prodlouženém termínu na specializační studium pro SŠ poskytuje KEV 10

11 Primární prevence rizikového chování Probíhá hodnocení projektů v rámci dotačního řízení MŠMT (přihlášeno 12 projektů ZK, navrženo 7 projektů k podpoře), pro ZK stanovena částka Kč Připravuje se Program na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016 Z rozpočtu ZK vyčleněno Kč vyhlášení v prosinci 2015 žádosti od ½ ledna

12 Primární prevence rizikového chování Na jaře proběhne seminář k prevenci RCH zaměřený na kyberšikanu, netolismus a bezpečnost na sociálních sítích Na jaře 2016 se plánuje Ocenění školních metodiků prevence, jejich nominace proběhne na základě vyhodnocení Preventivních programů škol a šk. Zařízení 12

13 Organizace soutěží Aktuální kalendář soutěží s termíny a kontakty na organizátory je vyvěšen na krajském školském portálu i na krajských stránkách Žádost o spolupráci při předávání organizačních sdělení, zadání školních kol a pozvánek do vyšších postupových kol organizátorům školních kol jednotlivých soutěží Organizátoři krajských kol zapisují výsledky do databáze Excelence do měsíce po skončení soutěže na internetové adrese kontaktní osoba Ing. Petra Marková, tel: , 13

14 Dotační program Excelence Za výsledky dosažené v soutěžích vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2014/15 mohlo žádat o dotaci celkem 30 SŠ ze Zlínského kraje Excelence 2013/14 celkem 182 b. Excelence 2014/15 celkem 152 b. 14

15 Excelence středních škol Název školyPočet bodů Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod28 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín22,6 Gymnázium Uherské Hradiště15,6 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí8,2 Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Vsetín8 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín7,4 Gymnázium L. Jaroše Holešov6,4 Gymnázium Kroměříž6,4 OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště6,2 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm6 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži5 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm4 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí4 Vyšší polic. škola a Střed. polic. škola MV Holešov3 Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín3

16 Excelence středních škol Název školyPočet bodů SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště3 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město2,2 Střední průmyslová škola Otrokovice2 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž2 Střední škola Kostka s.r.o Vsetín1,2 Střední škola - COP technické Kroměříž1 Střední odborné učiliště Uherský Brod1 Střední průmyslová škola Zlín1 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín1 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí0,8 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž0,5 Stojanovo gymnázium, Velehrad0,4 Gymnázium Valašské Klobouky0,4 OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín0,2 Gymnázium Otrokovice0,2

17 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Pracovní verze zapracovány připomínky z 1. kola zveřejněna Pracovní verze č kolo veřejného připomínkování: – přes portál ZKOLA Do připomínky z MŠMT Do schválí Zastupitelstvo ZK 17

18 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda, aktivity RAP zaměřené na oblast vzdělávání) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území, příp. po dohodě partnerů v území a tyto převést do zacílených a konkrétních aktivit. 18

19 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Klíčová témata relevantní pro KAP ZK: Témata povinná: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Podpora polytechnického vzdělávání Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozvoj kariérového poradenství Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání Podpora inkluze Infrastruktura SŠ a VOŠ Témata nepovinná, která budou v rámci KAP pro území ZK řešena: Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence Čtenářská a matematická gramotnost 19

20 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Role školy Bude probíhat sběr informací ze škol v území kraje Toto šetření bude provádět MŠMT Uzávěrka pro sběr dotazníků je Cílem je: Zhodnotit na školách současný stav (včetně intervencí z OP VK, ROP a dalších dotačních programů – investice i neinvestice, atd.), Naplánovat další posun škol, tzn. vytyčit cíle pro zlepšení kvality ve vzdělávání na delší časové období než jeden rok a vydefinovat, co k dosažení vytyčených cílů škola potřebuje – např. vzdělávání pedagogů, aktivity zaměřené na žáky, potřeby v oblasti vybavení. Uvedené informace budou využity při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Jejich zpracování v každé SŠ a VOŠ na území kraje je závazné. 20

21 Krajský akční plán vzdělávání Zlínského kraje (KAP) Harmonogram a aktivity KAP ve ZK 1.Příprava 1. KAP ( I/ XII/2016) 2.Realizace 1. KAP (I/2017 – XII/2018) 3.Příprava 2. KAP (I/ XII/2019) 4.Realizace 2. KAP (I/2020 – XII/2021) 5.Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (I/ XII/2021) 21

22 Místní akční plány (MAP) Souhlasy zřizovatele se zapojením škol do MAP uděluje na základě pověření RZK radní pro oblast školství, mládeže a sportu. 22

23 Týden vzdělávání dospělých téma: Další vzdělávání prosince 2015 od do hodin Zlín, TIC, Vavrečkova 5262 (23. budova) informace a přihlášky: Martina Němcová

24 Filip Pastuszek Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Zlínského kraje DĚKUJI ZA POZORNOST 24


Stáhnout ppt "Otrokovice 1. prosince 2015 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Filip Pastuszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google