Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, Filip Pastuszek

2 Projekt CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – důležité termíny Odevzdání evaluačních zpráv Krajské metodické setkání Uherský Brod Odevzdání podkladů pro MZ6 a Závěrečnou zprávu na ŘDP - toto je nejzazší možný termín

3 Podnikatelské fórum II.  od 9 hod.  Seminář v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“  Určeno pro pedagogy a žáky ZŠ a SŠ  Žáci se zúčastní zážitkové hry se zaměřením na podnikatelské dovednosti  Seminář pro pedagogy bude zaměřen na  spolupráci škol a firem při zajišťování praxí  realizaci minipodniků ve školách  Přihlášky do na

4 Fond mládeže a sportu Zlínského kraje  Červen/červenec 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí neinvestičních dotací pro podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu konaných ve II. pololetí roku 2015  Termín uzávěrky příjmu žádostí je předběžně stanoven na pátek 14. srpna 2015  Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne , je potřeba zveřejnit záměr vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací 30 dnů před začátkem příjmu žádostí

5 Podprogram na podporu NNO, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015  Bylo podáno 39 projektů, podpořeno bylo 19 v celkové výši Kč  Celkové předpokládané výdaje všech projektů byly Kč  Požadovaná dotace na všechny projekty Kč  Z větší části byly projekty dobře zpracovány, někdy chybělo propojení preventivních aktivit

6 Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji 2015  Bylo přijato celkem 67 žádostí  23 ZŠ, 9 MŠ, 15 SŠ, 4 DDM a SVČ, 12 spolků a 3 o. p. s.  Navrženo k podpoře bylo 20 projektů v celkové výši Kč.  Požadované dotace všech podaných projektů: Kč.  Celkové předpokládané způsobilé výdaje všech projektů: Kč.

7 Erasmus+ Výzva 2014  Školy a ŠZ ve ZK aktivní žadatelé  Z hlediska počtu schválených žádostí spíše průměrně úspěšní  Z hlediska objemu kontrahovaných finančních prostředků 5. nejúspěšnější kraj v ČR  Doporučujeme projektové záměry konzultovat s pracovníky DZS (semináře ve ZK - podzim 2015, konzultační dny v Praze, webináře)  Vyhlášena výzva Evropská jazyková cena Label pro inovativní jazykové projekty. Uzávěrka: Informace:

8 Stavba roku 2014  Soutěž je vyhlášena pod záštitou hejtmana ZK.  Budou oceněni žáci, kteří dosáhli významných úspěchů v odborných (stavebních) soutěžích.  Jedná se o obory skupiny H ukončené výučním listem:  skupina 23 – Strojírenství a strojírenská výroba (obor Klempíř, dříve Klempíř - stavební výroba)  skupina 33 – Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (obor Truhlář)  skupina 36 – Stavebnictví, geodezie a kartografie (všechny obory)  skupina 39 – Speciální a interdisciplinární obory (obor Malíř a lakýrník)  Školy byly osloveny na konci března (mailem)  Ocenění se vztahuje na období: duben 2014 – březen 2015  Podklady ze škol zaslat na KÚ do 17. dubna 2015 (na  Ocenění proběhne v Otrokovické Besedě.

9 Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin ve školním roce  Vyhlášení:  Uzávěrka návrhů:  Ocenění proběhne ve Vile T. Bati ve Zlíně

10 Ocenění školních metodiků prevence  , Staré Město, Mayův sál Konferenčního centra společnosti REC Group  vyhodnocení 21 školních metodiků prevence za realizaci preventivních aktivit ve školním roce 2013/2014  Vybráni byli z 234 odevzdaných programů.  3 neúplné ZŠ  10 ZŠ  3 SŠ  1 praktická

11 Ocenění dobrovolných pracovníků  V měsíci září bude zveřejněna výzva včetně nominačního formuláře k XII. ročníku Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2015  Konečný termín pro odevzdání návrhů na ocenění bude stanoven na konec měsíce října  Slavnostní ocenění za přítomnosti pana hejtmana, radních, nominovaných a jejich navrhovatelů, proběhne na začátku prosince 2015

12 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji  Rada ZK vzala na vědomí dne  V programu jednání Zastupitelstva ZK dne  Zveřejněna na a

13 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji  Dlouhodobý záměr ČR ve schvalovacím procesu  Dlouhodobý záměr ZK  Jaro-léto 2015: příprava  Podzim 2015: připomínkování  Do : schválení ZZK

14 Portál Sofia  Databáze DVPP a vzdělávacích programů pro dospělou veřejnost  Možnost propagace vzdělávací nabídky školy rychle, efektivně a zdarma  Rok 2014: homepage Sofie 10 tis. zobrazení, přehled vzdělávacích akcí byl 2. nejvyhledávanějším cílem na portálu Zkola  Manuál ke stažení v sekci O portálu  Koordinátorka portálu Sofia: Martina Němcová ( ,

15 Organizace soutěží  Děkujeme za součinnost při organizování a průběhu všech postupových kol  Žádost o spolupráci při předávání organizačních sdělení, zadání školních kol a pozvánek do vyšších postupových kol organizátorům školních kol jednotlivých soutěží  Organizátoři krajských kol zapisují výsledky do databáze Excelence do měsíce po skončení soutěže na internetové adrese  Kontaktní osoba Ing. Petra Marková, tel: ,

16 Excelence SŠ 2014 – úspěšní žadatelé ŠKOLANIV Gymnázium Lesní čtvrť Zlín Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod Gymnázium Uherské Hradiště Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Vsetín OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ náměstí T.G.M. Zlín Gymnázium L. Jaroše Holešov Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední průmyslová škola Zlín Střední škola - COP technické Kroměříž27 232

17 Excelence SŠ 2014 – úspěšní žadatelé ŠKOLANIV Gymnázium Kroměříž Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV Holešov Gymnázium Valašské Klobouky9 077 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín9 077 Střední průmyslová škola Otrokovice9 077 Střední zdrav. škola a VOŠ zdravotnická Zlín8 986 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí5 446 Obchodní akademie Kroměříž1 815 Střední škola Kostka s.r.o Vsetín1 815 Gymnázium Otrokovice1 815 Celkem

18 Různé

19 Děkuji za pozornost. Filip Pastuszek


Stáhnout ppt "INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google