Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek

2 Projekt CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – důležité termíny 11. 5. Odevzdání evaluačních zpráv 28. 5. Krajské metodické setkání Uherský Brod 8. 7. Odevzdání podkladů pro MZ6 a Závěrečnou zprávu na ŘDP - toto je nejzazší možný termín

3 Podnikatelské fórum II.  28. 4. 2015 od 9 hod.  Seminář v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“  Určeno pro pedagogy a žáky ZŠ a SŠ  Žáci se zúčastní zážitkové hry se zaměřením na podnikatelské dovednosti  Seminář pro pedagogy bude zaměřen na  spolupráci škol a firem při zajišťování praxí  realizaci minipodniků ve školách  Přihlášky do 22. 4. 2015 na e-mail radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz

4 Fond mládeže a sportu Zlínského kraje  Červen/červenec 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí neinvestičních dotací pro podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu konaných ve II. pololetí roku 2015  Termín uzávěrky příjmu žádostí je předběžně stanoven na pátek 14. srpna 2015  Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 20. 2. 2015, je potřeba zveřejnit záměr vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací 30 dnů před začátkem příjmu žádostí

5 Podprogram na podporu NNO, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015  Bylo podáno 39 projektů, podpořeno bylo 19 v celkové výši 700 000Kč  Celkové předpokládané výdaje všech projektů byly 2 821 840 Kč  Požadovaná dotace na všechny projekty 1 439 600 Kč  Z větší části byly projekty dobře zpracovány, někdy chybělo propojení preventivních aktivit

6 Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji 2015  Bylo přijato celkem 67 žádostí  23 ZŠ, 9 MŠ, 15 SŠ, 4 DDM a SVČ, 12 spolků a 3 o. p. s.  Navrženo k podpoře bylo 20 projektů v celkové výši 999 000 Kč.  Požadované dotace všech podaných projektů: 3 828 000 Kč.  Celkové předpokládané způsobilé výdaje všech projektů: 5 210 616 Kč.

7 Erasmus+ Výzva 2014  Školy a ŠZ ve ZK aktivní žadatelé  Z hlediska počtu schválených žádostí spíše průměrně úspěšní  Z hlediska objemu kontrahovaných finančních prostředků 5. nejúspěšnější kraj v ČR  Doporučujeme projektové záměry konzultovat s pracovníky DZS (semináře ve ZK - podzim 2015, konzultační dny v Praze, webináře)  Vyhlášena výzva Evropská jazyková cena Label pro inovativní jazykové projekty. Uzávěrka: 30. 4. 2015. Informace: www.naerasmusplus.cz

8 Stavba roku 2014  Soutěž je vyhlášena pod záštitou hejtmana ZK.  Budou oceněni žáci, kteří dosáhli významných úspěchů v odborných (stavebních) soutěžích.  Jedná se o obory skupiny H ukončené výučním listem:  skupina 23 – Strojírenství a strojírenská výroba (obor Klempíř, dříve Klempíř - stavební výroba)  skupina 33 – Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (obor Truhlář)  skupina 36 – Stavebnictví, geodezie a kartografie (všechny obory)  skupina 39 – Speciální a interdisciplinární obory (obor Malíř a lakýrník)  Školy byly osloveny na konci března (mailem)  Ocenění se vztahuje na období: duben 2014 – březen 2015  Podklady ze škol zaslat na KÚ do 17. dubna 2015 (na email jana.olbertova@kr-zlinsky.cz)  Ocenění proběhne 27. 5. 2015 v Otrokovické Besedě.

9 Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin ve školním roce 2014-2015  Vyhlášení: 23. 3. 2015  Uzávěrka návrhů: 10. 4. 2015  Ocenění proběhne 1. 6. 2015 ve Vile T. Bati ve Zlíně

10 Ocenění školních metodiků prevence  5. 5. 2015, Staré Město, Mayův sál Konferenčního centra společnosti REC Group  vyhodnocení 21 školních metodiků prevence za realizaci preventivních aktivit ve školním roce 2013/2014  Vybráni byli z 234 odevzdaných programů.  3 neúplné ZŠ  10 ZŠ  3 SŠ  1 praktická

11 Ocenění dobrovolných pracovníků  V měsíci září bude zveřejněna výzva včetně nominačního formuláře k XII. ročníku Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje v roce 2015  Konečný termín pro odevzdání návrhů na ocenění bude stanoven na konec měsíce října  Slavnostní ocenění za přítomnosti pana hejtmana, radních, nominovaných a jejich navrhovatelů, proběhne na začátku prosince 2015

12 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014  Rada ZK vzala na vědomí dne 23. 3. 2015  V programu jednání Zastupitelstva ZK dne 29. 4. 2015  Zveřejněna na www.kr-zlinsky.cz a www.zkola.cz

13 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016-2020  Dlouhodobý záměr ČR ve schvalovacím procesu  Dlouhodobý záměr ZK  Jaro-léto 2015: příprava  Podzim 2015: připomínkování  Do 31. 3. 2016: schválení ZZK

14 Portál Sofia www.sofiazk.cz  Databáze DVPP a vzdělávacích programů pro dospělou veřejnost  Možnost propagace vzdělávací nabídky školy rychle, efektivně a zdarma  Rok 2014: homepage Sofie 10 tis. zobrazení, přehled vzdělávacích akcí byl 2. nejvyhledávanějším cílem na portálu Zkola  Manuál ke stažení v sekci O portálu  Koordinátorka portálu Sofia: Martina Němcová (577 043 740, martina.nemcova@kr-zlinsky.cz)

15 Organizace soutěží  Děkujeme za součinnost při organizování a průběhu všech postupových kol  Žádost o spolupráci při předávání organizačních sdělení, zadání školních kol a pozvánek do vyšších postupových kol organizátorům školních kol jednotlivých soutěží  Organizátoři krajských kol zapisují výsledky do databáze Excelence do měsíce po skončení soutěže na internetové adrese http://excelence.nidm.cz/  Kontaktní osoba Ing. Petra Marková, tel: 577 043 744, email: petra.markova@kr-zlinsky.cz

16 Excelence SŠ 2014 – úspěšní žadatelé ŠKOLANIV Gymnázium Lesní čtvrť Zlín272 316 Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s pr. SJZ Uherský Brod217 853 Gymnázium Uherské Hradiště179 729 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí152 316 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště110 470 Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Vsetín105 296 OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště76 249 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži67 170 Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ náměstí T.G.M. Zlín54 463 Gymnázium L. Jaroše Holešov52 648 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín50 742 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město39 940 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín31 044 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm30 863 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm29 047 Střední průmyslová škola Zlín29 047 Střední škola - COP technické Kroměříž27 232

17 Excelence SŠ 2014 – úspěšní žadatelé ŠKOLANIV Gymnázium Kroměříž19 970 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž18 154 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí18 154 OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín11 165 Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV Holešov10 893 Gymnázium Valašské Klobouky9 077 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín9 077 Střední průmyslová škola Otrokovice9 077 Střední zdrav. škola a VOŠ zdravotnická Zlín8 986 Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí5 446 Obchodní akademie Kroměříž1 815 Střední škola Kostka s.r.o Vsetín1 815 Gymnázium Otrokovice1 815 Celkem1 651 869

18 Různé

19 Děkuji za pozornost. Filip Pastuszek


Stáhnout ppt "INFORMACE ODDĚLENÍ MLÁDEŽE, SPORTU A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Otrokovice, 9. 4. 2015 Filip Pastuszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google