Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI Ing. Blanka Černá, CSc., Národní agentura pro zemědělský výzkum Ing. Jan Budský Oddělení výzkumu Odbor výzkumu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI Ing. Blanka Černá, CSc., Národní agentura pro zemědělský výzkum Ing. Jan Budský Oddělení výzkumu Odbor výzkumu,"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI Ing. Blanka Černá, CSc., Národní agentura pro zemědělský výzkum Ing. Jan Budský Oddělení výzkumu Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství

2 Hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI v souladu s § 35 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů; podle „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“ připravené RVVI. Vyhodnocení programů na základě: –údajů poskytovatelů předaných do IS VaVaI; –informací, které poskytovatelé předloží v souhrnné zprávě vyhodnocení programu.

3 Struktura zprávy o vyhodnocení ukončeného programu 1. Základní údaje o programu; 2. Základní údaje o realizaci programu; 3. Uvedení zvlášť významných výsledků; 4. Jakým způsobem bude využito dosažených výsledků; 5. Srovnání dosažených výsledků se schválenými cíli programu; 6. Srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí; 7. Informace o implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády ČR č. 552 ze dne 19.7.2012.

4 Údaje od řešitelů K přípravě částí:  Uvedení zvlášť významných výsledků –Struktura: Název organizace; Číslo a název projektu; Typ výsledku podle RIV; Popis, jakým způsobem bude dosaženého výsledku využito; Srovnání výsledku se zahraničím; Vybírány jsou především výsledky významné pro využití v praxi, v některých případech se to může týkat i publikací významných pro praxi (uvádět druhy výsledků, které jsou obsaženy v RIV.)  Jakým způsobem bude využito dosažených výsledků (včetně ekonomických a jiných přínosů)  Srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí

5 Ekonomické přínosy je nutné přínosy kvantifikovat v (tis) Kč nebo v % a) zvýšení tržeb u organizace (tj. tvůrce výsledků) a u uživatelů; b) snížení nákladů u organizace a u uživatelů; c) zlepšení exportních příležitostí u organizace a u uživatelů; d) zisk (zahrnuje příjmy z licencí apod.) u organizace a u uživatelů; e) jiné ekonomické přínosy; f) nová pracovní místa u organizace a u uživatelů. U ekonomických přínosů je nutné, aby řešitelé v podkladech vždy rozvedli zdůvodnění kvantifikace

6 Další přínosy a) přínosy v oblasti zdraví obyvatel; b) přínosy v oblasti životního prostředí; c) přínosy v oblasti zdraví a welfare zvířat; d) přínosy v oblasti sociální; e) přínosy v oblasti rozvoje venkova; f) přínosy pro poradenství a vzdělávání; g) přínos pro výzkum; h) jiné přínosy.

7 Plán uplatnění výsledků (PUV) PUV je součástí závěrečné zprávy a řešitelé projektů v něm uvádějí: Jakým způsobem budou uplatněny nové znalosti/výsledky –typ výsledku vědecká publikace nebo konference apod.; –typ výsledku využitelný v praxi, např. nové postupy; –právně chráněný výsledek typu užitný vzor nebo patent. Termín uplatnění (do 5 let) po ukončení řešení projektů Subjekty, které výsledky uplatní –přímo řešitelé (např. publikace); –třetí osoby (např. zemědělské subjekty, které zavedou nové technologie, postupy aj.).

8 Typy výsledků podle RIV v programu Výzkum v agrárním komplexu VAK (2009-2014) Způsob uplatněníPočet Využití (G, N, R, Z)324 Prezentace (A, B, C, D, E, J, M, W)1565 Právní ochrana (F, P)132 Ostatní246 Celkem2267 Náklady a výdaje ze státního rozpočtu na program VAK: Z veřejných zdrojů: 946 631 tis. Kč (skutečnost: 741 444 tis. Kč) Celkem: 1 136 957 tis. Kč (skutečnost: 870 977 tis. Kč)

9 Perspektiva hodnocení programů Výběr z návrhu obecných postupů – bude se týkat také požadavků na hodnocení projektů důležitost dopadů, výsledků, výstupů; analýza přínosů; kvalitní vstupní data a závěry z prokázaných skutečností; hodnocení poskytovatelem; externí hodnocení; zpětná vazba na tvůrce politiky. Bude potřebné široké proškolení všech zúčastněných stran kvalitními lektory.

10 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Hodnocení výsledků ukončených programů VaVaI Ing. Blanka Černá, CSc., Národní agentura pro zemědělský výzkum Ing. Jan Budský Oddělení výzkumu Odbor výzkumu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google