Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektů v praxi program OMEGA 15. 7. 2013 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektů v praxi program OMEGA 15. 7. 2013 Praha."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektů v praxi program OMEGA 15. 7. 2013 Praha

2 Program OMEGA Posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd Uplatnění výsledků pro •Zvýšení konkurenceschopnosti ČR •Zvýšení kvality života jejich obyvatel •Vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti

3 Podpořené projekty 1. veřejná soutěž −49 podpořených projektů 2. veřejná soutěž −71 projektů vybraných k podpoře

4 Výsledky •N met Certifikovaná metodika •N map Specializovaná mapa s odborným obsahem •RSoftware •H leg Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem •H neleg Výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán •VVýzkumná zpráva

5 Metodika hodnocení •www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz •Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) •Vždy se řídíme platnou verzí

6 Výsledky •Termín dosažení výsledku –Ověření/certifikace/udělením patentu –Předání do RIV –V návrhu projektu pole 3.5 •Termín realizace výsledku –Implementace do praxe/zavedení do vnitřní předpisů –V návrhu projektu pole 3.6

7 Výsledky – N Certifikovaná metodika •Znalost příslušného certifikačního orgánu v době přípravy projektu •Zajištění certifikace –Včasné předání dokumentů OSS/CO

8 Výsledky – V Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem •Předání zprávy přímo resortu, který bude výsledky implementovat •Kopie předávacího protokolu doručit TA ČR

9 Změny v projektech SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů

10 Zprávy •Průběžné –Do 15. ledna následujícího roku •Závěrečné –Do 60. dnů od ukončení řešení •Mimořádné –Na základě rozhodnutí poskytovatele

11 Zprávy Součástí každé závěrečné zprávy je –Smlouva o využití výsledků (zákon č. 130/2002 Sb.) –Implementační plán

12 Implementační plán •Výsledky –Vlastnické poměry k výsledkům •Přínosy –Srovnání s předpokládanými přínosy z návrhu projektu –Skutečné plnění těchto přínosů –Jiné přínosy •Publicita

13 Implementační plán Publicita − Pravidla pro publicitu –Webové stránky, publikace, články, prezentace… –Konference, semináře, veletrhy, výstavy…

14 Rozdělení nákladů •Způsobilé –Uznané •Přímé (např. osobní) •Nepřímé (režie, např. administrativní náklady) •Nezpůsobilé –Nezpůsobilé (např. úroky, cla, pokuty, penále)

15 Způsobilé náklady •Investiční náklady •Neinvestiční náklady –Osobní –Služby –Ostatní •Režie, cestovné, ochrana duševního vlastnictví, další provozní náklady

16 Způsobilé náklady Osobní –Forma •Zaměstnanecký poměr, DPP, DPČ –Obsah •Mzdové náklady, náklady na pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, příděl (poměrnou část) do fondu kulturních a sociálních potřeb –Dovolená •Řádná – je-li pracovník zaměstnán na základě PS –Náhrada za nemoc •Je-li pracovník zaměstnán na základě PS nebo DPČ

17 Způsobilé náklady Služby •Max. 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení •POZOR –osoba spojená nesmí být poskytovatelem služby –v rámci konsorcia nesmí být poskytovány služby

18 Způsobilé náklady Ostatní •Ochrana duševního vlastnictví –Poplatky při podání, náklady na patentového zástupce •Další provozní a cestovné –Materiál, zásoby, opravy a udržování majetku •Režie –Full cost/ pevná sazba 20 %/Flat rate –Př. administrativní náklady, energie, služby, telefony, internet...

19 Kontrola Při kontrole se zpravidla předkládají: •Účetní doklady •Pracovní smlouvy (DPP, DPČ) včetně mzdových výměrů a úhrad mezd •Úhrady (výpis z BÚ, pokladní doklad) •Doložení ceny v čase a místě obvyklé v odůvodněných případech

20 Nezpůsobilé náklady Příklady nezpůsobilých nákladů: •Daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a uplatňuje její odpočet u FÚ •Cla •Dluh a úroky z dluhů •Rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje; •Kurzovní ztráty •Leasing •Stipendium •Certifikace výrobků či služeb

21 Upozornění •Příjemce je povinen zajistit dodržování pravidel i dalšími účastníky •Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách do 7 kalendářních dnů

22 Děkuji Vám za pozornost! Lenka Pilátová vedoucí oddělení realizace projektů


Stáhnout ppt "Realizace projektů v praxi program OMEGA 15. 7. 2013 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google