Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oprogram Vkonkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oprogram Vkonkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti."— Transkript prezentace:

1 Oprogram Vkonkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (CZ.1.07/2.2.00/15.0063) Řešitel: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (1.1.2011 – 31.12.2013)

2 2 CÍL PROJEKTU

3 3 zvýšení kvality odborného profilu studenta - budoucího absolventa VFU Brno inovace praktické výuky rozšíření praktické výuky zvýšení efektivity praktické výuky 28 předmětů FVHE od 1. do 5. roku studia FVL v 1., 2., 4. a 5. roku studia minimálně 4900 studentů  hlavní monitorovací indikátor

4 4 JAK DOSÁHNOUT CÍLE = činnosti v projektu

5 5 JAK DOSÁHNOUT CÍLE = činnosti v projektu ODBORNÉ ADMINISTRATIVNÍ

6 6 Co zahrnuje ODBORNÁ ČINNOST, jaké jsou její VÝSTUPY jaké jsou její VÝSTUPY

7 7 Klíčové aktivity projektu KA1 KA2 KA3 nových laboratorních metod Příprava, zavedení, odzkoušení a realizace nových laboratorních metod nových přístupů ve výuce Příprava, zavedení, odzkoušení a realizace nových přístupů ve výuce nových volitelných předmětů Příprava, zavedení, odzkoušení a realizace nových volitelných předmětů učebních materiálů Tvorba učebních materiálů, multi- pomůcek a skript mediálních pomůcek a skript KA5 KA4 Evaluace (hodnocení) inovované výuky

8 8 Výstupy = doklady a podklady KA1 KA2 KA3 - nové sylaby předmětů /popis nového předmětu - popis laboratorních metod / podklady pro výuku - dokumenty o proškolení cílové skupiny - fotografická dokumentace - nákup zařízení a materiálu - skripta - schémata - MM pomůcky na různých nosičích a webu KA5 KA4 - plán evaluace - dotazníky - zprávy o hodnocení

9 9 Co zahrnuje ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, jaké jsou její VÝSTUPY jaké jsou její VÝSTUPY

10 10 Výstupy = doklady a podklady účetní činnost pracovníků věcné plnění Objednávky Faktury Podklady pro VŘ, miniVŘ ….. DPČ Pracovní výkaz Smlouvy DPP Zápisy …... Sylaby Formuláře Dotazníky Návody, postupy Vytvořené UP, skripta ………. Všechny dokumenty označené předepsaným způsobem Fotografická Dokumentace … monitorovací zprávy vizuální identita a publicita Předepsané přílohy + další, např. prezenční listiny z výuky

11 11 Základ úspěšného řešení projektu TÝMOVÁ PRÁCE

12 12 TÝM PROJEKTU Odborní pracovníci Koordinátoři odborné činnosti Manažer projektu Administrativní pracovníci Věcný manažer Finanční manažer IT pracovník Pracovník pro publicitu

13 Odborný pracovník DPČ – maximálně na 32 h/měsíc (lze i méně) na určitou dobu, zpravidla na 6 měsíců, začátek 1.1.2011 nebo 1.4.2011 činnost pro potřeby projektu – podle navrženého plánu práce (bude upřesňováno na každý rok) odborná činnost - inovace ve výuce (změny v praktické výuce, nové metody, postupy, přístupy k výuce, skripta, učební pomůcky a podklady, hodnocení výuky) další činnost – pracovní výkazy, dokumentace inovací včetně fotodokumentace, podklady pro www stránky projektu, podklady pro hodnocení a monitorovací zprávy nákup materiálu a zařízení podle plánu – výběrová řízení a „minivýběrová řízení“ 13

14 Koordinátor odborné činnosti DPČ – maximálně na 32 h/měsíc (dle počtu řízených pracovníků a aktivit) na určitou dobu, zpravidla na 6 měsíců, začátek 1.1.2011 nebo 1.4.2011 činnost pro potřeby projektu – podle navrženého plánu práce (bude upřesňováno na každý rok) manažerská činnost v rámci pracovního týmu činnost - odpovědnost za dodržení věcného a časového plánu dílčích úkolů další činnost – kontrola podkladů a dokladů, výstupů, dokumentace inovací včetně fotodokumentace, podklady pro www stránky projektu, podklady pro hodnocení a monitorovací zprávy nákup materiálu a zařízení podle plánu – odpovědnost za podklady pro výběrová řízení 14

15 Administrativní pracovník DPČ – na 12 h nebo 8h, 6h/měsíc (dle počtu pracovníků a aktivit) na určitou dobu, zpravidla na 6 měsíců, začátek 1.1.2011 nebo 1.4.2011 administrativní činnost pro potřeby projektu – podle navrženého plánu práce (bude upřesňováno na každý rok) vedení průběžné evidence dílčích úkolů projektu; příprava podkladů a zápisů z jednání pracovního týmu; příprava podkladů pro monitorovací zprávy; zajištění účetních dokladů a jejich oběhu; kontrola čerpání finančních prostředků; příprava dohod o pracovní činnosti; zajištění pracovních výkazů; archivace dokladů; dodržování pravidel vizuální identity; plnění dalších úkolů dle pokynů vedení projektu. 15

16 16 POSTUP

17 PROSINEC 2010 8. až 10.12. podpisy všech pracovníků na DPČ, kteří začínají od 1.1.2011 (zajistí p. Míšková ve spolupráci s koordinátory a sekretářkami ústavů) KONTROLA ÚDAJŮ – osobní, úvazek, datum !!! od 13.12. ostatní podpisy a předání ke zpracování na osobní oddělení pokud je v plánu nákup v lednu, pak doporučuji přípravu „minivýběrových řízení“ 17

18 START LEDEN 2011 START porada managementu projektu  distribuce potřebných formulářů (zejména pracovní výkazy) a přehledu dokumentů, které tvoří výstupy projektu  předání manuálu projektu s popisem organizační struktury, popisem činností, pracovních náplní i časového postupu řešení celého projektu, pravidly vizuální identity všichni pracují dle podepsané náplně práce, která je rozpracovaná v pracovních plánech JAKÁKOLIV ZMĚNA = KONZULTACE a PÍSEMNÉ ZDŮVODNĚNÍ 18

19 Témata k diskusi ? Výběrová řízení www stránky projektu Publicita projektu ???? 19


Stáhnout ppt "Oprogram Vkonkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google