Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.6.2012 TUL H32 Setkání realizátorů inovace předmětů Příloha č. 9/02/01/3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.6.2012 TUL H32 Setkání realizátorů inovace předmětů Příloha č. 9/02/01/3."— Transkript prezentace:

1 27.6.2012 TUL H32 Setkání realizátorů inovace předmětů Příloha č. 9/02/01/3

2 Základní parametry Součást aktivity 02 - “Inovace a tvorba studijních předmětů“ Zahájení: 15.5.2012 Ukončení: 31.12.2014 Celkový rozpočet aktivity: cca 12 mil. Kč

3 Manažerský tým aktivity Mgr. Hana Stárová - manažer aktivity Ing. Marie Vondráčková - asistent manažera projektu Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. - metodik

4 Cíle aktivity inovace stávajících předmětů (42 v ČJ a 19 v AJ) metodická i obsahová (trendy, uplatnitelnost v praxi vznik nových předmětů (6 v ČJ a 3 v AJ) vznik e-learningových podpor pro všechny inovované předměty zařazení dalších didaktických nástrojů (případové studie, audiovizuální prezentace, přednášky z praxe)

5 Hlavní činnosti tvorba jednotné metodiky inovace předmětu workshopy - odborné, řešitelské školení - didaktické metody, tvorba e-learningových podpor tvorba pedagogických dokumentů, studijních materiálů, didaktických pomůcek, odborných přednášek, e- learningových podpor

6 Hlavní výstupy dle projektové žádosti metodika inovace předmětu sylaby, studijní materiály + recenze (min. 60) textové případové studie (15) audiovizuální případové studie (5) odborné přednášky (5) e-learningový předmět (min. 60) notebook (30)

7 Monitorovací indikátory počet nově vytvořených a inovovaných kurzů: 60 (povinné a povinně volitelné předměty programu E&M; z toho cca 20 v angličtině) počet podpořených studentů: 6 000 (účast studentů na inovovaném předmětu) počet podpořených akademických pracovníků: 36 (účast na školení tvorby e-learningové podpory)

8 Inovace předmětu a tvorba e-learningové podpory KDO - tzv. „Garanti předmětu“ (GP) - všichni, kteří se budou inovace účastnit (dodatek pracovní smlouvy - rozúčtování) CO - na základě metodiky (9/2012) budou vybrané předměty obsahově inovovány - vzniknou nové pedagogické dokumenty i studijní materiály + e-learningová podpora KDY - smluvní vztah GP v projektu začne rok před zařazením daného předmětu do výuky (dle semestru, kdy se vyučuje) a potrvá celkem 20 měsíců

9 Rozpočet - GP Celkový rozpočet hrubých mezd GP - cca 6,8 mil. Kč Celkový počet předmětů pro inovaci - 48 (ČJ); 22 (AJ) Rozpočet na předmět (hrubé mzdy) - cca 110 tis. Kč(ČJ); cca 55 tis. Kč (AJ) Anglická mutace - 50% nákladů na předmět v ČJ Hodinová mzda GP - 190,- Kč/hodina Celkové zatížení GP - cca 600 hodin/předmět (ČJ) Měsíční zatížení GP - cca 30 hodin/předmět (cca 18%)

10 Rozpočet - ostatní mzdy Asistent e-learningu (DPP/DPČ) - 150,- Kč/hodina (celkem cca 370 tis. Kč) - pomáhá s tvorbou e- learningu Recenzent (DPP) - 190,- Kč/hodina (celkem cca 290 tis. Kč) Přednášející z praxe (DPP) - 250,- Kč/hodina (celkem 10 tis. Kč) Školení a IT podpora (e-learning) - cca 400 tis. Kč

11 Rozpočet - služby + zařízení (vč. DPH) Překlady (800 str.) - celkem 400 tis. Kč Audiovizuální případové studie (5) - celkem 250 tis. Kč Notebooky + office a antivir (30) - celkem 600 tis. Kč Dataprojektor - 1 ks - 20 tis. Kč

12 Vzdělávání Fakulta mechatroniky připravuje sérii školení na téma trendů v didaktice a tvorby e-learningové podpory. Určeno pro tvůrce e-learningových podpor (GP + asist. e-learningu). Celkové množství školení - 44 hodin, rozděleno do tematických bloků a 2 skupin Realizace školení v období mimo výuku (září; leden) Účast hrazena v rámci tzv. Přímé podpory (náhrada „ušlého zisku“ zaměstnavateli) - celkem v rozpočtu cca 450 tis. Kč

13 Vzdělávání Workshop S. Wheelera (VB) na téma e-learningu v kontextu zahraniční zkušenosti 1 - 2 bloky - květen 2013 Plán 30 hodin - pravděpodobně bude kráceno

14 IT podpora Fakulta mechatroniky zajistí IT podporu pro tvůrce e- learningu. Zahrnuje: –technickou přípravu systému a serverů; –pomoc při technických problémech; –asistenci při tvorbě e-learningové podpory. Celková vytíženost - cca 1 000 hodin

15 Rozdělení předmětů Stejný časový rozsah pro všechny předměty - 20 měsíců (z důvodu lepší koordinace a rovnoměrnosti úvazků) Nutnost zařazení inovovaného předmětu do výuky během realizace projektu (monit. ukazatel - absolventi) Rozdělení předmětů (GP) do dvou skupin dle semestrů –I. skupina: předměty vyučované v zimním semestru 2013/14 –II. skupina: předměty vyučované letním semestru 2013/14 Realizace –I. skupina: 1. 10. 2012 - 31. 5. 2014 –II. skupina: 1. 02. 2013 - 30. 9. 2014

16 Časový harmonogram

17 Smlouvy Smluvní vztah řešen dodatkem pracovní smlouvy - rozúčtování mzdy Každý předmět - cca 30 hodin/měsíc  cca 17 % - 18% úvazku Anglická mutace - 50% z české verze Uzavírání: –I. skupina - k 1. 10. 2012 –II. skupina - k 1. 02. 2013 Červen- červenec 2012 - obeslání všech GP bianko smlouvou - doplnění iniciál a informací o vyplácení mezd (účet, hotově, atd.) Odměna - cca 5 500,- Kč/měsíc (v AJ 2 225,-) na základě měsíčního výkazu práce - do 15. dne příštího měsíce

18 Školení a IT podpora Přípravou a realizací kurzů i provozem IT podpory pověřen tým RNDr. Kláry Císařové, Ph.D. (FM) Září 2012 - dvě školení pro GP a realizátory e-learningové podpory –Kurz nových didaktických trendů - pro všechny GP – 12.9.2012 v E9 –1. blok školení na tvorbu e-learningu - pro GP a asistenty e-learningu - bude probíhat ve dvou vlnách (efektivita) - pracovníci obesláni přihláškou na konkrétní termín (19.9.-20.9.; 25.9.-26.9.2012) další bloky školení e-learningu budou probíhat průběžně během realizace aktivity (mimo období výuky) IT podpora - možnost konzultací se dvěma předem určenými pracovníky FM po celou dobu realizace aktivity

19 Ostatní Notebooky - červenec/srpen - VŘ - k dispozici (snad) od září Pozice „Asistenta e-learningu“ - na základě dohody s GP (resp. katedrami) lze vybrat několik pracovníků na pomoc při tvorbě e- learningových podpor (DPP/DPČ) - počet pracovníků dle potřeby vs. rozpočet Audiovizuální případové studie - zájem o 13 studií x omezený rozpočet. Bude zjištěna jednotková cena a dle toho bude počet dodržen nebo omezen Textové případové studie - zájem o 62 studií - je součástí rozpočtu na GP (mzdové výdaje)

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST http://inprotul.ef.tul.cz/


Stáhnout ppt "27.6.2012 TUL H32 Setkání realizátorů inovace předmětů Příloha č. 9/02/01/3."

Podobné prezentace


Reklamy Google