Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová."— Transkript prezentace:

1 Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová

2 Swan-Ganzův katétr Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis (pravostranná srdeční katetrizace Swan-Ganzův katétr se zavádí za účelem diagnostickým a léčebným Do praxe zavedený na začátku 70. let dr.Swanem a Ganzem Tato metoda významně rozšířila možnosti invazivního hemodynamického monitorování nemocných

3 Swan-Ganzův katétr Pravostranná katetrizace umožňuje relativně snadnou,rychlou a poměrně přesnou možnost: Měření tlaků v arteria pulmonalis Měření End-diastolického tlaku levé komory srdeční (LVEDP) Měření srdečního výdeje termodiluční metodou Odběr krve z arteria pulmonalis Kontinuální měření srdečního výdeje Měření ejekční frakce pravé komory srdeční Kontinuální monitoraci saturace smíšené žilní krve Síňovou či komorovou stimulaci Pravostranná katetrizace představuje významnou a v určitých případech nezastupitelnou součást invazivního hemodynamického monitorování nemocných v kritickém stavu.

4 Indikace pravostranné katetrizace
Šokové stavy - Hypovolemický šok – optimalizace léčby tekutinami Hyperdynamický šok – např. septický, optimalizace léčby tekutinami a farmaky s vazoaktivním a inotropním účinkem Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace Hypotenze Plicní edém Městnavé srdeční selhání rezistentní na základní léčbu Protržení mezikomorové přepážky Náhle vzniklá mitrální nedomykavost Infarkt pravé komory Tamponáda srdeční

5 Indikace pravostranné katetrizace
Akutní respirační selhání ARDS Respirační insuficience s nutností ventilační podpory u nemocných se závažným kardiálním onemocněním Akutní levostranné a pravostranné srdeční selhání Účelná terapie katecholaminy a vazodilatátory Zhodnocení stavu cirkulujícího objemu Akutní renální insuficience Jaterní insuficience při cirhoze a ascitu

6 Indikace pravostranné katetrizace
Perioperační indikace Perioperační monitorace vybraných pacientů při kardiochirurgických výkonech - Ejekční frakce pod 40% - Srdeční index pod 2l/min/m2 - Akinéza/dyskinéza stěny - Plicní hypertenze Vysoce rizikový nemocný s projevy kardiálního selhání pro jinou než srdeční operaci Vysoce rizikový nemocný s projevy kardiálního selhání při operacích s očekávanými velkými krevními ztrátami či nutností velkého přívodu tekutin Těžce polytraumatizovaní pacienti podstupující urgentní operační výkon Rozsáhlé popáleniny Ostatní Akutní plicní embolie Anurické selhání ledvin u oběhové nestability

7 Kontraindikace pravostranné katetrizace
Závažné koagulopatie Trombolytická terapie Přítomnost umělé chlopně v pravém srdci Přítomnost elektrostimulační elektrody Relativní – nemocní se zvýšeným rizikem arytmií a přítomností endokarditidy Relativní – pacienti s těžkou plicní hypertenzí (výrazně vyšší riziko ruptury arteria pulmonalis) Nemocní v terminálním stadiu srdečního onemocnění (minimální možnost terapeutického ovlivnění sledovaných hodnot) Relativní - LBBB (blok levého Tawarova raménka)

8 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru
Monitor Invazivní kabel Teplotní kabel k měření teploty injektovaného roztoku a teploty jádra Monitor Vigilance v případě měření srdečního výdeje kontinuální metodou i s kabely Při měření srdečního výdeje bolusovou technikou CO kit, roztok NaCl 0,9% nebo G 5% Komůrka k měření PAP Sterilní stolek Desinfekční roztok Emitní miska Mesocain 1% k lokální anestézii Ústenku, empír, čepici pro lékaře i asistující sestru

9 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru
Sterilní stolek: Perforovaná rouška vhodné velikosti Sterilní rukavice Čtverečky, tampony Kanylační sada (miska s fyziologickým roztokem, jehelec, nůžky) Stříkačky, jehly Šicí materiál Sheat (vetší než S-G katétr) Punčoška (dle druhu sheatu) S-G katétr

10

11 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru
Monitor: Zadání váhy a výšky pacienta k výpočku BSA Zadání komputační konstanty (definována výrobcem) Systém měření teploty injektátu (in-line) Druh katétru (dle výrobce) Průměr katétru Objem injektátu

12 Příprava pacienta Psychická příprava Znalost koagulačních parametrů
Vodorovná poloha Příprava místa kanylace – oholení, očista, desinfekce

13 Základní vlastnosti standardního Swan-Ganzova katétru
Materiál- RTG kontrastní, flexibilní Délka 110cm Průměr 7-8F Distální lumen – žlutý – k napojení komůrky ke snímání tlaků v art.pulmonalis a PCWP a k odběru smíšené venózní krve Balloon – růžový(resp. červený) lumen – k napojení stříkačky a k měření PCWP Proximální lumen – modrý – k aplikaci roztoku při měření srdečního výdeje termodiluční metodou Termistor – teplotní snímač k napojení kabelu z monitoru, měří teplotu krve

14 Speciální typy Swan-Ganzova katétrů
S přídatným lumen pro aplikaci infuzí „S“ typ katétru – odlišný tvar (vhodný pro zavedení cestou vena femoralis) S fibrooptickým vláknem – pro kontinuální monitorování saturace smíšené žilní krve Pro kontinuální měření srdečního výdeje Pro měření ejekční frakce pravé komory Pro komorovou stimulaci Pro sekvenční atrio-ventrikulární stimulaci

15

16 Technika zavedení Swan-Ganzova katétru
Zavedení nejčastěji cestou centrálního žilního systému vena subclavia, vena jugularis interna, vena femoralis Postup při zavádění S-G katétru Informovaný souhlas nemocného (pokud lze dosáhnout) Volba přístupové cesty Kanylace sheatu a jeho fixace ke kůži Kontrola balónku (těsnosti) Proplach všech linek Napojení distálního lumen na komůrku k měření tlaků v arteria pulmonalis Kalibrace systému Napojení CO kitu na proximální lumen, napojení termistoru Asistence lékaři při vlastním zaklínění Vlastní zavedení v ochranné punčošce sheatu Po zavedení RTG kontrola polohy katétru Provedení záznamu v dokumentaci Sterilní krytí a udržování sterility

17 Postup při zavádění SG katetru

18 Péče o pacienta po výkonu
Ošetření a sterilní krytí místa kanylace Vhodná poloha pacienta Udržování sterility místa kanylace a celého systému Swan-Ganzova katétru Pravidelné sledování funkčnosti systému S-G katétru Pravidelná kontrola místa vpichu Minimalizace počtu spojovacích článků systému Co nejméně vstupovat do systému napojeného na katétr Dojde-li k ruptuře balónku, katétr by měl být odstraněn Ponechání katétru in situ jen po dobu nezbytně nutnou Standardní katétr bez speciálního lumen pro infuze by neměl být využíván pro aplikaci vazoaktivních látek či parenterální výživy Monitorace koagulačních parametrů Monitorace vitálních funkcí pacienta

19 Odstranění Swan-Ganzova katétru
Aseptické podmínky Deflace balónku při vytahování kontrola tlakové křivky na monitoru Event. poslání konce katétru i sheatu na kultivační vyšetření Při ponechání sheatu použít obturátor Sterilní krytí Při dekanylaci sheatu nutná komprese

20 Péče o pomůcky po výkonu
Úklid a desinfekce sterilního stolku a ostatních pomůcek Desinfekce a sterilizace použitých sterilizovatelných pomůcek Vhodná manipulace se zavedeným S-G katétrem až do doby dekanylace Pravidelné záznamy výsledků měření do dokumentace

21 Komplikace pravostranné srdeční katetrizace
Punkce tepny Krvácení do měkkých tkání Poškození žíly či tepny Pneumothorax a hemothorax Arytmie (nejčastěji supraventrikulární a komorové extrasystoly) Ischemie myokardu Zatočení a zauzlení katétru Nemožnost zavedení S-G katétru Poškození vena cava, srdečních chlopní, endokardu, plicnice

22 Komplikace pravostranné srdeční katetrizace
Srdeční tamponáda při perforaci srdečního svalu Odlomení vodiče, kanyly či katétru Infekce- katétrová sepse, místní infekce, endokarditida, tromoflebitida Plicní infarkt Trombóza a embolie Ruptura balónku Vzduchová embolie Ruptura arteria pulmonalis – nejzávažnější komplikace pravostranné katetrizace, která může probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení

23 Prevence komplikací Používat jen v odůvodněných indikacích
Nespolupracující, neklidné nemocné nekatetrizovat Monitorace EKG, mít po ruce defibrilátor, dočasnou stimulaci Přísná sterilita Při výměně roztoku k měření srdečního výdeje zamezit vzniku vzduchové embolie Kontrola polohy katétru Kontrola komůrky Pravidelné převazy za sterilních podmínek Měření PCWP pouze krátkodobě Nelze-li nasát krev nepodávat do katétru infuze Katétr ponechat co nejkratší dobu

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová."

Podobné prezentace


Reklamy Google