Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová. Swan-Ganzův katétr  Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová. Swan-Ganzův katétr  Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis."— Transkript prezentace:

1 Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová

2 Swan-Ganzův katétr  Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis (pravostranná srdeční katetrizace Swan-Ganzův katétr se zavádí za účelem diagnostickým a léčebným Swan-Ganzův katétr se zavádí za účelem diagnostickým a léčebným Do praxe zavedený na začátku 70. let dr.Swanem a Ganzem Do praxe zavedený na začátku 70. let dr.Swanem a Ganzem Tato metoda významně rozšířila možnosti invazivního hemodynamického monitorování nemocných Tato metoda významně rozšířila možnosti invazivního hemodynamického monitorování nemocných

3 Swan-Ganzův katétr Pravostranná katetrizace umožňuje relativně snadnou,rychlou a poměrně přesnou možnost:  Měření tlaků v arteria pulmonalis  Měření End-diastolického tlaku levé komory srdeční (LVEDP)  Měření srdečního výdeje termodiluční metodou  Odběr krve z arteria pulmonalis  Kontinuální měření srdečního výdeje  Měření ejekční frakce pravé komory srdeční  Kontinuální monitoraci saturace smíšené žilní krve  Síňovou či komorovou stimulaci Pravostranná katetrizace představuje významnou a v určitých případech nezastupitelnou součást invazivního hemodynamického monitorování nemocných v kritickém stavu.

4 Indikace pravostranné katetrizace Šokové stavy Šokové stavy - Hypovolemický šok – optimalizace léčby tekutinami - Hyperdynamický šok – např. septický, optimalizace léčby tekutinami a farmaky s vazoaktivním a inotropním účinkem Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace - Hypotenze - Plicní edém - Městnavé srdeční selhání rezistentní na základní léčbu - Protržení mezikomorové přepážky - Náhle vzniklá mitrální nedomykavost - Infarkt pravé komory - Tamponáda srdeční

5 Indikace pravostranné katetrizace Akutní respirační selhání Akutní respirační selhání - ARDS - Respirační insuficience s nutností ventilační podpory u nemocných se závažným kardiálním onemocněním Akutní levostranné a pravostranné srdeční selhání Akutní levostranné a pravostranné srdeční selhání - Účelná terapie katecholaminy a vazodilatátory Zhodnocení stavu cirkulujícího objemu Zhodnocení stavu cirkulujícího objemu - Akutní renální insuficience - Jaterní insuficience při cirhoze a ascitu

6 Indikace pravostranné katetrizace Perioperační indikace Perioperační indikace  Perioperační monitorace vybraných pacientů při kardiochirurgických výkonech - Ejekční frakce pod 40% - Srdeční index pod 2l/min/m2 - Akinéza/dyskinéza stěny - Plicní hypertenze  Vysoce rizikový nemocný s projevy kardiálního selhání pro jinou než srdeční operaci  Vysoce rizikový nemocný s projevy kardiálního selhání při operacích s očekávanými velkými krevními ztrátami či nutností velkého přívodu tekutin  Těžce polytraumatizovaní pacienti podstupující urgentní operační výkon  Rozsáhlé popáleniny  Ostatní - Akutní plicní embolie - Anurické selhání ledvin u oběhové nestability

7 Kontraindikace pravostranné katetrizace Závažné koagulopatie Závažné koagulopatie Trombolytická terapie Trombolytická terapie Přítomnost umělé chlopně v pravém srdci Přítomnost umělé chlopně v pravém srdci Přítomnost elektrostimulační elektrody Přítomnost elektrostimulační elektrody Relativní – nemocní se zvýšeným rizikem arytmií a přítomností endokarditidy Relativní – nemocní se zvýšeným rizikem arytmií a přítomností endokarditidy Relativní – pacienti s těžkou plicní hypertenzí (výrazně vyšší riziko ruptury arteria pulmonalis) Relativní – pacienti s těžkou plicní hypertenzí (výrazně vyšší riziko ruptury arteria pulmonalis) Nemocní v terminálním stadiu srdečního onemocnění Nemocní v terminálním stadiu srdečního onemocnění (minimální možnost terapeutického ovlivnění sledovaných hodnot) Relativní - LBBB (blok levého Tawarova raménka) Relativní - LBBB (blok levého Tawarova raménka)

8 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru  Monitor  Invazivní kabel  Teplotní kabel k měření teploty injektovaného roztoku a teploty jádra  Monitor Vigilance v případě měření srdečního výdeje kontinuální metodou i s kabely  Při měření srdečního výdeje bolusovou technikou CO kit, roztok NaCl 0,9% nebo G 5%  Komůrka k měření PAP  Sterilní stolek  Desinfekční roztok  Emitní miska  Mesocain 1% k lokální anestézii  Ústenku, empír, čepici pro lékaře i asistující sestru

9 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru Sterilní stolek: Sterilní stolek: - Perforovaná rouška vhodné velikosti - Sterilní rukavice - Čtverečky, tampony - Kanylační sada (miska s fyziologickým roztokem, jehelec, nůžky) - Stříkačky, jehly - Šicí materiál - Sheat (vetší než S-G katétr) - Punčoška (dle druhu sheatu) - S-G katétr

10

11 Příprava pomůcek k zavedení Swan-Ganzova katétru Monitor: Monitor: - Zadání váhy a výšky pacienta k výpočku BSA - Zadání komputační konstanty (definována výrobcem) - Systém měření teploty injektátu (in-line) - Druh katétru (dle výrobce) - Průměr katétru - Objem injektátu

12 Příprava pacienta Psychická příprava Psychická příprava Znalost koagulačních parametrů Znalost koagulačních parametrů Vodorovná poloha Vodorovná poloha Příprava místa kanylace – oholení, očista, desinfekce Příprava místa kanylace – oholení, očista, desinfekce

13 Základní vlastnosti standardního Swan-Ganzova katétru Materiál- RTG kontrastní, flexibilní Materiál- RTG kontrastní, flexibilní Délka 110cm Délka 110cm Průměr 7-8F Průměr 7-8F Distální lumen – žlutý – k napojení komůrky ke snímání tlaků v art.pulmonalis a PCWP a k odběru smíšené venózní krve Distální lumen – žlutý – k napojení komůrky ke snímání tlaků v art.pulmonalis a PCWP a k odběru smíšené venózní krve Balloon – růžový(resp. červený) lumen – k napojení stříkačky a k měření PCWP Balloon – růžový(resp. červený) lumen – k napojení stříkačky a k měření PCWP Proximální lumen – modrý – k aplikaci roztoku při měření srdečního výdeje termodiluční metodou Proximální lumen – modrý – k aplikaci roztoku při měření srdečního výdeje termodiluční metodou Termistor – teplotní snímač k napojení kabelu z monitoru, měří teplotu krve Termistor – teplotní snímač k napojení kabelu z monitoru, měří teplotu krve

14 Speciální typy Swan-Ganzova katétrů S přídatným lumen pro aplikaci infuzí S přídatným lumen pro aplikaci infuzí „S“ typ katétru – odlišný tvar (vhodný pro zavedení cestou vena femoralis) „S“ typ katétru – odlišný tvar (vhodný pro zavedení cestou vena femoralis) S fibrooptickým vláknem – pro kontinuální monitorování saturace smíšené žilní krve S fibrooptickým vláknem – pro kontinuální monitorování saturace smíšené žilní krve Pro kontinuální měření srdečního výdeje Pro kontinuální měření srdečního výdeje Pro měření ejekční frakce pravé komory Pro měření ejekční frakce pravé komory Pro komorovou stimulaci Pro komorovou stimulaci Pro sekvenční atrio-ventrikulární stimulaci Pro sekvenční atrio-ventrikulární stimulaci

15

16 Technika zavedení Swan- Ganzova katétru Zavedení nejčastěji cestou centrálního žilního systému Zavedení nejčastěji cestou centrálního žilního systému - vena subclavia, vena jugularis interna, vena femoralis Postup při zavádění S-G katétru Postup při zavádění S-G katétru 1. Informovaný souhlas nemocného (pokud lze dosáhnout) 2. Volba přístupové cesty 3. Kanylace sheatu a jeho fixace ke kůži 4. Kontrola balónku (těsnosti) 5. Proplach všech linek 6. Napojení distálního lumen na komůrku k měření tlaků v arteria pulmonalis 7. Kalibrace systému 8. Napojení CO kitu na proximální lumen, napojení termistoru 9. Asistence lékaři při vlastním zaklínění 10. Vlastní zavedení v ochranné punčošce sheatu 11. Po zavedení RTG kontrola polohy katétru 12. Provedení záznamu v dokumentaci 13. Sterilní krytí a udržování sterility

17 Postup při zavádění SG katetru

18 Péče o pacienta po výkonu Ošetření a sterilní krytí místa kanylace Ošetření a sterilní krytí místa kanylace Vhodná poloha pacienta Vhodná poloha pacienta Udržování sterility místa kanylace a celého systému Swan- Ganzova katétru Udržování sterility místa kanylace a celého systému Swan- Ganzova katétru Pravidelné sledování funkčnosti systému S-G katétru Pravidelné sledování funkčnosti systému S-G katétru Pravidelná kontrola místa vpichu Pravidelná kontrola místa vpichu Minimalizace počtu spojovacích článků systému Minimalizace počtu spojovacích článků systému Co nejméně vstupovat do systému napojeného na katétr Co nejméně vstupovat do systému napojeného na katétr Dojde-li k ruptuře balónku, katétr by měl být odstraněn Dojde-li k ruptuře balónku, katétr by měl být odstraněn Ponechání katétru in situ jen po dobu nezbytně nutnou Ponechání katétru in situ jen po dobu nezbytně nutnou Standardní katétr bez speciálního lumen pro infuze by neměl být využíván pro aplikaci vazoaktivních látek či parenterální výživy Standardní katétr bez speciálního lumen pro infuze by neměl být využíván pro aplikaci vazoaktivních látek či parenterální výživy Monitorace koagulačních parametrů Monitorace koagulačních parametrů Monitorace vitálních funkcí pacienta Monitorace vitálních funkcí pacienta

19 Odstranění Swan-Ganzova katétru Aseptické podmínky Aseptické podmínky Deflace balónku Deflace balónku při vytahování kontrola tlakové křivky na monitoru při vytahování kontrola tlakové křivky na monitoru Event. poslání konce katétru i sheatu na kultivační vyšetření Event. poslání konce katétru i sheatu na kultivační vyšetření Při ponechání sheatu použít obturátor Při ponechání sheatu použít obturátor Sterilní krytí Sterilní krytí Při dekanylaci sheatu nutná komprese Při dekanylaci sheatu nutná komprese

20 Péče o pomůcky po výkonu Úklid a desinfekce sterilního stolku a ostatních pomůcek Úklid a desinfekce sterilního stolku a ostatních pomůcek Desinfekce a sterilizace použitých sterilizovatelných pomůcek Desinfekce a sterilizace použitých sterilizovatelných pomůcek Vhodná manipulace se zavedeným S-G katétrem až do doby dekanylace Vhodná manipulace se zavedeným S-G katétrem až do doby dekanylace Pravidelné záznamy výsledků měření do dokumentace Pravidelné záznamy výsledků měření do dokumentace

21 Komplikace pravostranné srdeční katetrizace Punkce tepny Punkce tepny Krvácení do měkkých tkání Krvácení do měkkých tkání Poškození žíly či tepny Poškození žíly či tepny Pneumothorax a hemothorax Pneumothorax a hemothorax Arytmie (nejčastěji supraventrikulární a komorové extrasystoly) Arytmie (nejčastěji supraventrikulární a komorové extrasystoly) Ischemie myokardu Ischemie myokardu Zatočení a zauzlení katétru Zatočení a zauzlení katétru Nemožnost zavedení S-G katétru Nemožnost zavedení S-G katétru Poškození vena cava, srdečních chlopní, endokardu, plicnice Poškození vena cava, srdečních chlopní, endokardu, plicnice

22 Komplikace pravostranné srdeční katetrizace Srdeční tamponáda při perforaci srdečního svalu Srdeční tamponáda při perforaci srdečního svalu Odlomení vodiče, kanyly či katétru Odlomení vodiče, kanyly či katétru Infekce- katétrová sepse, místní infekce, endokarditida, tromoflebitida Infekce- katétrová sepse, místní infekce, endokarditida, tromoflebitida Plicní infarkt Plicní infarkt Trombóza a embolie Trombóza a embolie Ruptura balónku Ruptura balónku Vzduchová embolie Vzduchová embolie Ruptura arteria pulmonalis – nejzávažnější komplikace pravostranné katetrizace, která může probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení Ruptura arteria pulmonalis – nejzávažnější komplikace pravostranné katetrizace, která může probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení

23 Prevence komplikací Používat jen v odůvodněných indikacích Používat jen v odůvodněných indikacích Nespolupracující, neklidné nemocné nekatetrizovat Nespolupracující, neklidné nemocné nekatetrizovat Monitorace EKG, mít po ruce defibrilátor, dočasnou stimulaci Monitorace EKG, mít po ruce defibrilátor, dočasnou stimulaci Přísná sterilita Přísná sterilita Při výměně roztoku k měření srdečního výdeje zamezit vzniku vzduchové embolie Při výměně roztoku k měření srdečního výdeje zamezit vzniku vzduchové embolie Kontrola polohy katétru Kontrola polohy katétru Kontrola komůrky Kontrola komůrky Pravidelné převazy za sterilních podmínek Pravidelné převazy za sterilních podmínek Měření PCWP pouze krátkodobě Měření PCWP pouze krátkodobě Nelze-li nasát krev nepodávat do katétru infuze Nelze-li nasát krev nepodávat do katétru infuze Katétr ponechat co nejkratší dobu Katétr ponechat co nejkratší dobu

24 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Swan-Ganzův katétr Jitka Poiselová. Swan-Ganzův katétr  Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis."

Podobné prezentace


Reklamy Google