Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod 4.lekce TEZE: Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření Vliv vlastností povrchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod 4.lekce TEZE: Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření Vliv vlastností povrchu."— Transkript prezentace:

1 Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod 4.lekce TEZE: Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření Vliv vlastností povrchu povodí na proces infiltrace a tvorbu povrchového odtoku Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Systémy pro odvádění přebytků vody z povodí

2

3 Vsakovací a filtrační pásy, plochy se zelení: střídání propustných a nepropustných ploch Podpora intenzity vsakování přehrážkami v příkopech a drahách odtoku povrchových vod Podklad: SUDS manual (The Sustainable Drainage Systems)

4 Filtrační pole, příkopy a podpora objemového zasakování S primárním účelem retence a filtrace vod

5 Filtrační pole, infiltrační nádrže, mokřady (periodicky či trvale zaplavené) Bioretenční plochy či nádrže s primárním účelem retence a filtrace vod

6 Podklad: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

7 Vsakovací zařízení: -povrchové vsakovací zařízení -podzemní vsakovací zařízení -podzemní prostor vyplněný štěrkem -podzemní prostor vyplněný bloky -tunelové systémy -vsakovací šachty

8

9 -odbourání přírodními procesy (vsakování přes vegetační vrstvu) -zachycení hrubých nečistot česlemi -oddělení pevných látek sedimentací -oddělení látek rozdílné hustoty v odlučovačích -filtrace přes filtrační materiál -adsorpce -filtrace nebo sedimentace v kombinaci s biologickým čištěním

10

11

12

13

14

15 Podklad: Aquion, s.r.o.

16

17 Zdroje srážkových vod: silnice, parkoviště, zpevněné skladové plochy provozní domy (ze střech, z chodníků) rodinné domy (ze střech, dvorů) Rozsah úpravy před zasakováním: bez úpravy ČOV (vegetační, biologické) lapače olejů/ropných látek akumulace

18 Vsakování do půdy pomocí: infiltračních drénů zemních infiltračních systémů Technické řešení : zasakování pomocí přírodních materiálů objemových filtrů (štěrk, zemní filtry) využití umělých systémů (matrace, geotextílie)

19  RaA v mikrodepresích  tvarování pozemku (viz techniky závlah)  způsoby řešení odvodnění území  ošetření v drahách povrchového odtoku  volba kultury pozemku (uplatnění IC, ET) Podklad: ČVUT v Praze

20  komplementární ke složce přímého odtoku analýzou měřených hydrologických dat (separace) použití empirických metod (např. CN křivky) terénním měřením (např. zadešťovací pokus, měření infiltrací) hydraulické metody (se zohledněním parametrů povrchu a půdy)

21  organizační opatření PÚ (tvar a velikost pozemků, delimitace kultur) rozmístění a volba plodin, agrotechnika)  biotechnická opatření terasy příkopy průlehy hrázky, nádrže

22

23  bude rozvedeno jako samostatné téma  podzemní nádrže (užití podzemních bariér, pramenné vývěry)

24 Použití MKA ( viz http://www.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/navod_mka.php )http://www.hydromeliorace.cz/sw/mka_skp/popup/navod_mka.php  Výběr hodnotících kritérií včetně škálování (relat./abs.) a preference: náklady (investiční, provozní) výkony (cena prodané vody, mimoekonomické efekty) podmínky výstavby (lhůty, přírodní podmínky, technologická náročnost, atd.) vliv na ŽP (ochrana a tvorba ŽP, zábor půdy, ochrana kulturních památek) vliv na obyvatelstvo (ochrana sídel, rekreace) ostatní (politické, střety zájmů atd.)  Přiřadit váhy jednotlivým kritériím  Návrh variant řešení a ohodnocení dle kritérií  Výpočet MKA, zhodnocení výsledků

25

26

27  diferencovat typ opatření dle místních podmínek  absolvovat vodoprávní řízení při změnách nakládání s vodami (co splňuje a co nikoli)  kombinovat s přírodě blízkými způsoby


Stáhnout ppt "Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod 4.lekce TEZE: Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření Vliv vlastností povrchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google