Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou. ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou. ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY."— Transkript prezentace:

1 A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou

2 ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY

3 DRENÁŽNÍ - EROZNÍ - BÁZE S K R Y T É V Ý V Ě R Y

4 PRAMEN - PRAMENIŠTĚ MÍSTO ODVODNĚNÍ P.V. = KŘIVKA HPV SE PROTNE S TERÉNEM Klasifikace pramenů : podle pohybu p.v. SESTUPNÉ – VZESTUPNÉ – PŘELIVNÉ podle geolog. poměrů SUŤOVÉ – VRTSEVNÍ – PUKLINOVÉ – ZLOMOVÉ – KRASOVÉ podle morfologie terénu ÚDOLNÍ – SVAHOVÉ - TERASOVÉ

5

6

7

8

9 PRAMENY.. a jak poznáme typ pramene? V úrovní erozní báze i nad úrovní erozní báze soustředěné – nesoustředěné stálé –občasné - periodické VARIABILITA VYDATNOSTI r = Q 10 - Q 90. 100 (%) Q

10 Jak zjistíme hydraulickou souvislost mezi povrchovým tokem a podzemní vodou ?

11 Jak zjistíme hydraulickou souvislost mezi povrchovým tokem a podzemní vodou ?

12 Vypracujte na cvičení Znázorněte pomocí hydrizohyps : drenážní funkci toku břehovou infiltraci nezávislost toku na HPV

13 hladina podzemní vody HPV volná - plocha omezující volnou zvodeň, jejíž tlak = tlaku atmosférickému napjatá – plocha zvodně, jejíž tlak > tlak atmosférický Piezometrická hladina = výtlačná hladina, plocha, jejíž tlak je roven tlaku atmosférickému napjatost zvodně – výškový rozdíl mezi piezometrickou hladinou a svrchní hranicí napjaté zvodně bazální tlaková (výtlačná) výška – vzdálenost mezi spodní hranicí zvodně a piezometrické hladiny kladná a záporná výtlačná výška – poloha piezometrické HPV vůči terénu

14 Hladina podzemní vody VOLNÁ NAPJATÁ PIEZOMETRICKÁ

15 PIEZOMETRICKÁ HPV

16 HPV dynamická – statická neustálená - ustálená

17 PROPUSTNOST HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Jestliže je hornina schopná předat vsáklou vodu dál účinkem hydraulického gradientu, je schopná vodu akumulovat a umožnit její pohyb = hydrogeologický kolektor opakem je hydrogeologický izolátor

18 Vrstevnatý kolektor

19 Nepropustné - propustné horniny ? kolektor - izolátor Hydrogeologický kolektor je horninové těleso,jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně sousedícím prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek zvodněný kolektor = mocnost zvodně zvodeň = akumulace p. vody

20 poloizolátor Hydrogeologický izolátor, uložený v takové pozici, že jím protéká za daných hydraulických podmínek nezanedbatelně velké množství podzemní vody do sousedního kolektoru

21

22 ZVODNĚNÉ SYSTÉMY = kolektor s přilehlými izolátory, nebo soustava vzájemně hydrodynamicky komunikujících kolektorů PODLE HYDRAULICKÉHO MECHANISMU : Z.S. S VOLNOU HLADINOU Z.S. S NAPJATOU HLADINOU PODLE DYNAMIKY PODZEMNÍ VODY: Z.S. SE STAGNUJÍCÍ VODOU Z.S. S PŘÍRODNÍM PROUDĚNÍM Z.S. S VYVOLANÝM PROUDĚNÍM

23 HRANICE ZVODNĚNÉHO SYSTÉMU s vyvolaným prouděním PLOCHA, NA NÍŽ SE ZASTAVÍ ŠÍŘENÍ ÚČINKŮ HYDRAULICKÉHO ZÁSAHU DO Z.S. HRANICE ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ OTEVŘENÁ HRANICE : Plocha, přes kterou může docházet k výměně vody s okolím (napájecí x odvodňovací ) UZAVŘENÁ HRANICE POLOPROPUSTNÁ HRANICE

24 PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V = k. I FOSILNÍ voda? - JUVENILNÍ voda? - VADÓZNÍ voda?

25 POROZITA HORNIN UMOŽŇUJE AKUMULACI A PROUDĚNÍ P.V. a tím vytvoření ZVODNĚ

26 PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY VĚTŠINA ZPEVNĚNÝCH KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ Je vlastností porézních hornin

27 POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRŮLINOVÁ

28 POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJE : LAMINÁRNÍ (filtrační) PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY, jehož rychlost je vyjádřena Darcyho rovnicí: V = k. I (m/s) k - koeficient filtrace (odporový parametr) I – hydraulický gradient

29 PROPUSTNOST PUKLINOVÁ VYVŘELINY METAMORFITY ZPEVNĚNÉ SEDIMENTY JE VLASTNOSTÍ PUKLIN

30 PROPUSTNOST KRASOVÁ


Stáhnout ppt "A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou. ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY."

Podobné prezentace


Reklamy Google