Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou"— Transkript prezentace:

1 A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou

2 ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY
SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY

3 S K R Y T É V Ý Ě DRENÁŽNÍ - EROZNÍ - BÁZE

4 PRAMEN - PRAMENIŠTĚ MÍSTO ODVODNĚNÍ P.V. =
KŘIVKA HPV SE PROTNE S TERÉNEM Klasifikace pramenů : podle pohybu p.v. SESTUPNÉ – VZESTUPNÉ – PŘELIVNÉ podle geolog. poměrů SUŤOVÉ – VRTSEVNÍ – PUKLINOVÉ – ZLOMOVÉ – KRASOVÉ podle morfologie terénu ÚDOLNÍ – SVAHOVÉ - TERASOVÉ

5

6

7

8

9 PRAMENY..a jak poznáme typ pramene?
V úrovní erozní báze i nad úrovní erozní báze soustředěné – nesoustředěné stálé –občasné - periodické vydatnost - teplota - chemismus VARIABILITA VYDATNOSTI r = Q Q (%) Q

10 Jak zjistíme hydraulickou souvislost mezi
povrchovým tokem a podzemní vodou ?

11 Jak zjistíme hydraulickou souvislost mezi povrchovým tokem a podzemní vodou ?

12 Vypracujte na cvičení Znázorněte pomocí hydrizohyps :
drenážní funkci toku břehovou infiltraci nezávislost toku na HPV

13 hladina podzemní vody HPV
volná - plocha omezující volnou zvodeň, jejíž tlak = tlaku atmosférickému napjatá – plocha zvodně, jejíž tlak > tlak atmosférický Piezometrická hladina = výtlačná hladina, plocha, jejíž tlak je roven tlaku atmosférickému napjatost zvodně – výškový rozdíl mezi piezometrickou hladinou a svrchní hranicí napjaté zvodně bazální tlaková (výtlačná) výška – vzdálenost mezi spodní hranicí zvodně a piezometrické hladiny kladná a záporná výtlačná výška – poloha piezometrické HPV vůči terénu

14 Hladina podzemní vody VOLNÁ NAPJATÁ PIEZOMETRICKÁ

15 PIEZOMETRICKÁ HPV

16 HPV dynamická – statická neustálená - ustálená

17 PROPUSTNOST HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
Jestliže je hornina schopná předat vsáklou vodu dál účinkem hydraulického gradientu, je schopná vodu akumulovat a umožnit její pohyb = hydrogeologický kolektor opakem je hydrogeologický izolátor

18 Vrstevnatý kolektor

19 Nepropustné - propustné horniny
Nepropustné - propustné horniny ? kolektor - izolátor Hydrogeologický kolektor je horninové těleso,jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně sousedícím prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek zvodněný kolektor = mocnost zvodně zvodeň = akumulace p. vody

20 poloizolátor Hydrogeologický izolátor, uložený v takové pozici, že jím protéká za daných hydraulických podmínek nezanedbatelně velké množství podzemní vody do sousedního kolektoru

21

22 ZVODNĚNÉ SYSTÉMY Z.S. S VOLNOU HLADINOU Z.S. S NAPJATOU HLADINOU
= kolektor s přilehlými izolátory, nebo soustava vzájemně hydrodynamicky komunikujících kolektorů PODLE HYDRAULICKÉHO MECHANISMU : Z.S. S VOLNOU HLADINOU Z.S. S NAPJATOU HLADINOU PODLE DYNAMIKY PODZEMNÍ VODY: Z.S. SE STAGNUJÍCÍ VODOU Z.S. S PŘÍRODNÍM PROUDĚNÍM Z.S. S VYVOLANÝM PROUDĚNÍM

23 HRANICE ZVODNĚNÉHO SYSTÉMU s vyvolaným prouděním
PLOCHA, NA NÍŽ SE ZASTAVÍ ŠÍŘENÍ ÚČINKŮ HYDRAULICKÉHO ZÁSAHU DO Z.S. HRANICE ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ OTEVŘENÁ HRANICE : Plocha, přes kterou může docházet k výměně vody s okolím (napájecí x odvodňovací ) UZAVŘENÁ HRANICE POLOPROPUSTNÁ HRANICE

24 PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY
FOSILNÍ voda? - JUVENILNÍ voda? - VADÓZNÍ voda? V = k . I

25 UMOŽŇUJE AKUMULACI A PROUDĚNÍ P.V.
POROZITA HORNIN UMOŽŇUJE AKUMULACI A PROUDĚNÍ P.V. a tím vytvoření ZVODNĚ

26 PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ
Je vlastností porézních hornin NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY VĚTŠINA ZPEVNĚNÝCH KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ

27 POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
PRŮLINOVÁ

28 POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJE :
LAMINÁRNÍ (filtrační) PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY, jehož rychlost je vyjádřena Darcyho rovnicí: V = k . I (m/s) k - koeficient filtrace (odporový parametr) I – hydraulický gradient

29 PROPUSTNOST PUKLINOVÁ
JE VLASTNOSTÍ PUKLIN VYVŘELINY METAMORFITY ZPEVNĚNÉ SEDIMENTY

30 PROPUSTNOST KRASOVÁ


Stáhnout ppt "A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou"

Podobné prezentace


Reklamy Google