Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Psychologie Komunikace Zuzana Psychologia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Psychologie Komunikace Zuzana Psychologia."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Psychologie Komunikace Zuzana Psychologia

2 2012 / 2013 Spolupráce s druhými Práce vedoucího je zalo ž ena na komunikaci Skautský vedoucí by m ě l šlechtit své vystupování a své komunika č ní dovednosti M ě li bychom sebe i své d ě ti u č it um ě ní komunikace, argumentace, formulování myšlenky, mluvit p ř ed ostatními psychologia

3 2012 / 2013 Komunikace s druhými Kdo chce dob ř e mluvit, musí se nau č it nejd ř íve p ř esn ě poslouchat Kdy ž n ě kdo mluví n ě co vypráví, ř eší č i se sv ěř uje je dobré: shrnout hlavní myšlenky, které byly ř e č eny, parafrázovat, povzbudit a ocenit, co se stalo dob ř e, informovat se, klást otázky, pod ě lit se o vlastní pocity a zkušenosti Není cílem p ř esv ě d č it druhého o vlastních názorech Sna ž it se „slyšet“, co druhý ř íká Být trochu pokorný psychologia

4 2012 / 2013 Zp ě tná vazba Pat ř í k program ů m, ale i k osobám Je d ů le ž ité jí poskytovat, ale i um ě t p ř ijímat Jak na ní? Pokora Nau č it se sebereflexi Neurá ž et se a cílen ě neurá ž et druhé Vy ž adovat ji, abychom se mohli osobn ě posouvat dál Poskytovat ji Pou č it se z vlastních chyb psychologia

5 2012 / 2013 Konflikt můžeme se s ním setkat – sami u sebe, mezi dvěma či více osobami, mezi skupinami, uvnitř jedné skupiny měli bychom se učit se ke konfliktům stavět konstruktivně někdy se jedná o nevyhnutelnou záležitost konflikt trénuje i naší verbální a psychickou zralost chyby v komunikaci: - demagogie - shazování nebo ponižování protivníka - neposlouchání, co druhý říká - skákání do řeči - trvání si za každou cenu na svém, od začátku do konce být přesvědčen o své pravdě psychologia

6 2012 / 2013 Vytvá ř ení party Jeden z hlavním cíl ů vedoucího vytvo ř it dobrou partu V ů dce by m ě l poznat problém, pop ř ípad ě hrozící konflikt V ů dce ví, jak s d ě tmi mluvit p ř im ěř en ě v ě ku a sociálním rolím, vhodnost situace Umí zjistit jaká je rodinná a osobní situace d ě tí Má p ř ehled o sociálních vztazích v oddíle Co je pojidlo party: - spole č né zá ž itky, vzpomínky - spole č ný cíl - spole č ný nep ř ítel Psychologica

7 2012 / 2013psychlogica D Ě KUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Psychologie Komunikace Zuzana Psychologia."

Podobné prezentace


Reklamy Google