Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 COLLEGIUM Jak pomoci rádc ů m s budováním autority Má ň a 2.víkend: 6.-8.2.2015 Collegium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 COLLEGIUM Jak pomoci rádc ů m s budováním autority Má ň a 2.víkend: 6.-8.2.2015 Collegium."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 COLLEGIUM Jak pomoci rádc ů m s budováním autority Má ň a 2.víkend: 6.-8.2.2015 Collegium

2 2014/2015 Kompetence Ví, jak pomoci rádc ů m s budováním jejich autority v ůč i č len ů m dru ž in.

3 2014/2015 Rádce Kdo je u vás rádce?

4 2014/2015 Rádce Kolik jich je na dru ž inu? Kolik mají dru ž in? Kolik jim je let?

5 2014/2015 Rádce Jaké má pravomoci, úkoly, odpov ě dnost u vás v oddíle/st ř edisku?

6 2014/2015 U ž za vámi z rádc ů n ě kdo p ř išel prosit o radu z hlediska autority?

7 2014/2015 Jaký byl problém a co jste jim poradili?

8 2014/2015 Na č em stojí autorita? Funkce V ě k Odznak a nášivky Pravomoc trestat a odm ěň ovat D ů v ě ra (zebra) Respekt Osobní p ř íklad V ě domosti, zkušenosti, znalosti Charisma

9 2014/2015 Funkce Rádce dru ž iny

10 2014/2015 VěkVěk Rádce o trochu starší ne ž dru ž ina

11 2014/2015 V ě domosti, zkušenosti, znalosti Rostou s v ě kem a praxí

12 2014/2015 Pravomoc trestat a odm ěň ovat Silný nástroj autority Jaké tresty a odm ě ny mohou u vás v oddíle rádci pou ž ívat?

13 2014/2015 D ů v ě ra Dv ě roviny d ů v ě ry – Citová – Zebra

14 2014/2015 Respekt Hranice mezi rádcem a dru ž inou

15 2014/2015 Osobní p ř íklad Klí č k (ne)úsp ě chu Jak rádci, tak d ě ti Jak vedoucí, tak rádci

16 2014/2015 Jak si m ůž e rádce vybudovat autoritu?

17 2014/2015 Jak si autoritu vybudovat? Chodit v č as Mít v po ř ádku kroj Um ě t jednat s lidmi Neopakovat stále stejné chyby Mít v ž dy dob ř e p ř ipravený program Být spravedlivý Být d ů sledný Nebejt l ů zr a lama Nenechat sebou manipulovat Mít oprávn ě né sebev ě domí Um ě t se postarat (o sebe, o ostatní) Znát svoje lidi

18 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? Být / d ě lat opak toho, co sám ř íká.

19 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? Na facebooku mít nevhodné fotky / statusy

20 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? D ě lat blbej program. Hry pro nevhodnou kategorii d ě tí.

21 2014/2015 Autorita vs. Káze ň Autorita: - Vztah n ě koho s n ě kým Káze ň - Chování n ě koho

22 2014/2015 Autorita vs. Káze ň Návyk kázn ě posiluje autoritu. Autorita posiluje káze ň.

23 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? Dávat d ě tem nevhodné úkoly – Nap ř.: ví, ž e je nemohou splnit ví, ž e je necht ě j plnit nejsou schopní to p ř ekontrolovat

24 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? Dávat d ě tem úkoly v nevhodný č as.

25 2014/2015 Jak pomalu, ale jist ě ztrácet autoritu? Dávat d ě tem úkoly v nevhodné situaci.

26 2014/2015 Jak budovat autoritu a neztrácet ji:

27 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomáhat rádc ů m? Rádce a vedoucí

28 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci?

29 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? P ř i p ř ejímání funkce (být mu nablízku, ne ho kontrolovat!)

30 2014/2015 P ř íprava programu na sch ů zku Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci?

31 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Nové d ě ti Problematické d ě ti

32 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Dávat je za vzor Mluvit s nimi na úrovni Dávat jim mo ž nost vyh ř át se na výsluní úsp ě chu Stát za nimi

33 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Trávit s nimi co nejvíce č asu U č it ho spešl hry, kterými rádce d ě ti ohromí Dávat jim za ž ít pocit úsp ě chu!

34 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Rádce musí cítit d ů v ě ru vedoucího Vedoucí by m ě l rádce povzbuzovat, pomoci mu k zdravému sebev ě domí

35 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Dávat jim ur č itá privilegia

36 2014/2015 Jak m ůž e vedoucí pomoci rádci? Vytvá ř et pro n ě program b ě hem roku Team-buildingové aktivity pro rádce

37 2014/2015 Co by vedoucí nem ě l NIKDY!!! dopustit Nikdy nekritizovat rádce p ř ed dru ž inou!!! !NEVER EVER!

38 2014/2015 Otázky pro Vás: Ideální v ě k rádce? Ideální po č et rádc ů na dru ž inu? Po č et d ě tí v dru ž in ě ?

39 2014/2015 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "2014 / 2015 COLLEGIUM Jak pomoci rádc ů m s budováním autority Má ň a 2.víkend: 6.-8.2.2015 Collegium."

Podobné prezentace


Reklamy Google