Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka Ideologica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka Ideologica."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka Ideologica

2 2012 / 2013 Je mo ž no ovlivnit sv ě t? Ideologica

3 2012 / 2013 Vize Skauting = pokus o zlepšení sv ě ta Podmínka - zále ž í na ka ž dém jednotlivém č lov ě ku Dosáhnout zlepšení jednoho č lov ě ka = rozvíjet 3 odpov ě dnosti Jak = ž ivotem v oddíle Platí i pro ka ž dého = nikdy není hotovo Ideologica

4 2012 / 2013 Jaký je smysl práce? Ideologica

5 2012 / 2013 Zkušenosti Místo výklad ů - u č ení prost ř ednictvím vlastní zkušenosti Spole č enství - definice x ž ití (podaná ruka, úsm ě v) Slu ž ba okolí Zhodnocení vlastních sil a mo ž ností Nástrojem výchovy je zkušenost Nabízíme svým č len ů m aktivity, které baví a zárove ň posouvají dál? Úsp ě ch (u č ení prací – denním ž ivotem) Ideologica

6 2012 / 2013 Kdo není u nás kamarád? Ideologica

7 2012 / 2013 Role vedoucího V č em je jiná vedoucího ne ž u č itele? Jsme partnery, dáváme d ů v ě ru (i úkoly), jsme si rovni – zákon pro všechny Kdo chce zapalovat musí ho ř et Pro č vedu oddíl? Ideologica

8 2012 / 2013 Pro č máme zákon a slib? Ideologica

9 2012 / 2013 Stavební kameny Slib – vyty č í cestu – V ř adí plnoprávn ě do oddílu Zákon = p ř ehledné vyjád ř ení toho, co má cenu – Je formulován pozitivn ě – Je nabídkou Ideologica

10 2012 / 2013 Pro č jezdíme na tábor do p ř írody? Ideologica

11 2012 / 2013 P ř íroda Unikátní p ř íle ž itost = Místo pro pobyt Místo pro pokusy Místo pro obdiv Mo ž nost hlubokých zá ž itk ů z b ěž ných v ě cí Kdy si jí budou víc vá ž it? Pro č by si jí m ě li vá ž it? Vzal je do p ř írody a nechal p ř e ž ít Vnímání krásy i mimo p ř írodu? Ideologica

12 2012 / 2013 Kdy vyhodit dít ě z oddílu? Ideologica

13 2012 / 2013 Odlišnosti Odlišnosti – poznáme, tolerujeme, p ř izp ů sobíme – respektujeme ne jednu správnou cestu k dosa ž ení cíle = sta ř í/ mladí Znáte osobní situaci svých d ě tí? Ka ž dý č len oddílu je jiný = má jiné p ř edpoklady pro zlepšování – dovedeme je vypozorovat a rozvinout? ka ž dý m ůž e stoupat svým tempem – rozumí tomu mí sv ěř enci? Jak to pochopí? – jak budou tolerantní? Ž ivot se rozvíjí r ů stem Ideologica

14 2012 / 2013 Jak poznáme správnou partu? Ideologica

15 2012 / 2013 Spole č enství Oddíl (dru ž ina) = spole č enství = opravdová parta Principy demokracie? Ka ž dý zná svou cenu, práva, povinnosti – vedoucí mu ji uká ž e? Odpov ě dnost v ůč i ostatním = v ůč i (ob č anské) spole č nosti Ideologica

16 2012 / 2013 Záv ě r Tolik jeden pohled na v ě c Kdo neumí hospoda ř ení, d ě lá zdravotníka Kdo nep ř ijme hodnoty skautingu, nem ě l by vést oddíl…. Ideologica


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka Ideologica."

Podobné prezentace


Reklamy Google