Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paní Radka Životní p ř íb ě h. Fakta  Narozena 1959 (49 let)  Vystudovaná inženýrka, tak se i živí  Žije na chat ě  Má dobrou finanční situaci  V.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paní Radka Životní p ř íb ě h. Fakta  Narozena 1959 (49 let)  Vystudovaná inženýrka, tak se i živí  Žije na chat ě  Má dobrou finanční situaci  V."— Transkript prezentace:

1 Paní Radka Životní p ř íb ě h

2 Fakta  Narozena 1959 (49 let)  Vystudovaná inženýrka, tak se i živí  Žije na chat ě  Má dobrou finanční situaci  V t ě chto dnech se rozvádí  Je matkou dvou d ě tí  V únoru roku 2008 u ní byla diagnostikována psychická choroba, neléčí se

3 Rodinná anamnéza, okolí  Otec i matka jsou zdraví, paní Radka žila v kompaktní rodin ě bez vážných problém ů  Rozvádí se s manželem  Má dv ě d ě ti ve v ě ku 19 a 23 let, oba studují vysokou školu, žijí s otcem v Brn ě  U jejích d ě tí dosud nebyla diagnostikována žádná psychická ni vážná fyzická nemoc, její manžel je taktéž zdravý  Všichni p ř átelé i rodina by rádi z ů stali s paní Radkou v kontaktu

4 P ř íb ě h (mnou interpretovaný)  U paní Radky nejsou známy žádné problémy v d ě tství  Po studiu vysoké školy začala pracovat v Brn ě ve svém oboru, živí se jako inženýr i dnes, je uznávanou odbornicí v oboru statika  V 25 letech se vdala a rok poté se jí narodila dcera za další čty ř i roky syn  Rodina byla kompaktní a společný čas trávila velmi aktivn ě, rodinné prost ř edí by se dalo považovat za velmi p ř íznivé, žili v Brn ě  V roce 2001 si rodina po ř ídila chatu a začali ji opravovat, opravy byly velice časov ě a finančn ě náročné a zabraly spoustu volného času  Na začátku roku 2007 se dozvídám od d ě tí paní Radky, že vztahy jejich matky a otce nejsou optimální  Na začátku roku 2008 p ř esv ě dčí širší rodina paní Radku, aby navštívila psychologa – tento ji sv ěř í do péče psychiatra a je jí diagnostikována psychická nemoc  Paní Radka odmítá diagnózu a odmítá se léčit  V dubnu 2008 se paní Radka st ě huje sama na chatu, její manžel tento majetek nechá p ř epsat na ni a podává žádost o rozvod

5 Informace od manžela a d ě tí paní Radky  Paní Radka tropila čast ě ji žárlivé scény, často hledala v manželské posteli cizí vlasy  Paní Radka se velmi obávala toho, co si o ní ostatní lidé myslí  Postupn ě se paní Radka odmítá setkávat se svými p ř áteli, myslí si, že jí pomlouvají, když se s nimi potká, nekomunikuje  Když ji manžel nebo d ě ti p ř esv ě dčují o opaku, p ř estává d ů v ěř ovat i jim  Jakmile je paní Radce diagnostikována psychická nemoc a její rodina se ji snaží p ř esv ě dčit o nutnosti léčení, paní Radka nenávratn ě ztrácí d ů v ě ru ve svou rodinu a st ě huje se na rodinnou chatu  Na chat ě žije sama, neudržuje kontakt s p ř áteli ani rodinou, tvrdí, že ji všichni pomlouvají  Tvrdí, že n ě které pomluvy slyšela, když se o ní ostatní bavili a mysleli si, že je paní Radka neslyší  Její mažel ani d ě ti nedovedou p ř esn ě určit nástup p ř íznak ů její nemoci

6 Zkuste diagnostikovat chorobu paní Radky


Stáhnout ppt "Paní Radka Životní p ř íb ě h. Fakta  Narozena 1959 (49 let)  Vystudovaná inženýrka, tak se i živí  Žije na chat ě  Má dobrou finanční situaci  V."

Podobné prezentace


Reklamy Google