Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ"— Transkript prezentace:

1 Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ
Mgr. Pavel Herman

2 Uveřejňování předpokládané hodnoty
Uveřejňování předpokládané hodnoty ve formulářích oznámení veřejné zakázky je nepovinné. + prevence nízkých cen riziko přizpůsobování cen předpokl. hodnotě ! zadavatel má povinnost PH stanovit !

3 Rekodifikace občanského práva
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva č. 303/2013 Sb. část šedesátá čtvrtá – změna zákona o VZ část šedesátá pátá – změna koncesního zákona

4 Změnový zákon změny názvosloví přechodné ustanovení:
Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací (koncesní) řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího (koncesního) řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5 Přechodné ustanovení týká se soukromých práv a povinností, včetně náhrady škody netýká se „jiných“ práv a povinností volba „ex post“ – nutno posuzovat podle pravidel pro změny smluv - § 82/7

6 Omezení subdodavatelství § 44/6
možnost vyžádat identifikaci subdodavatelů možnost vyloučení věcně vymezené části předmětu ze subdodavatelství

7 Prokazování kvalifikace subdodavatelem § 51/4
volba dodavatele smlouva o poskytnutí plnění/věcí/práv s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat, a to v rozsahu, v němž subdodavatel kvalifikaci prokázal

8 Prokazování kvalifikace subdodavatelem § 51/4
prokázání chybějící části kvalifikace nemůže být čistě formální u vyhrazené část plnění nutno posoudit, zda plní dodavatel či subdodavatel

9 Zadavatelé s oddělenými provozními jednotkami
Pro účely posuzování věcné souvislosti při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze zohlednit i organizační strukturu zadavatele, pokud ji tvoří samostatně hospodařící jednotky.

10 Mgr. Pavel Herman Ministerstvo pro místní rozvoj
DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Pavel Herman Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google