Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Herman Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Herman Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Herman Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ

2 Uveřejňování předpokládané hodnoty ve formulářích oznámení veřejné zakázky je nepovinné. + prevence nízkých cen - riziko přizpůsobování cen předpokl. hodnotě ! zadavatel má povinnost PH stanovit ! Uveřejňování předpokládané hodnoty

3 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva č. 303/2013 Sb. část šedesátá čtvrtá – změna zákona o VZ část šedesátá pátá – změna koncesního zákona Rekodifikace občanského práva

4 změny názvosloví přechodné ustanovení: Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací (koncesní) řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího (koncesního) řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změnový zákon

5 týká se soukromých práv a povinností, včetně náhrady škody netýká se „jiných“ práv a povinností volba „ex post“ – nutno posuzovat podle pravidel pro změny smluv - § 82/7 Přechodné ustanovení

6 možnost vyžádat identifikaci subdodavatelů možnost vyloučení věcně vymezené části předmětu ze subdodavatelství Omezení subdodavatelství § 44/6

7 volba dodavatele smlouva o poskytnutí plnění/věcí/práv s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat, a to v rozsahu, v němž subdodavatel kvalifikaci prokázal Prokazování kvalifikace subdodavatelem § 51/4

8 prokázání chybějící části kvalifikace nemůže být čistě formální u vyhrazené část plnění nutno posoudit, zda plní dodavatel či subdodavatel Prokazování kvalifikace subdodavatelem § 51/4

9 Pro účely posuzování věcné souvislosti při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze zohlednit i organizační strukturu zadavatele, pokud ji tvoří samostatně hospodařící jednotky. Zadavatelé s oddělenými provozními jednotkami

10 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Pavel Herman Ministerstvo pro místní rozvoj 10


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Herman Závěry expertní skupiny MMR k některým ustanovením ZVZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google