Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetika ve sjednocené Evropě Vliv směrnic EU na energetickou legislativu ČR Konference AEM 10. a 11. září 2003 P r a h a Josef Fiřt Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetika ve sjednocené Evropě Vliv směrnic EU na energetickou legislativu ČR Konference AEM 10. a 11. září 2003 P r a h a Josef Fiřt Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Česká energetika ve sjednocené Evropě Vliv směrnic EU na energetickou legislativu ČR Konference AEM 10. a 11. září 2003 P r a h a Josef Fiřt Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Legislativa EU -Směrnice č. 96/92/EC -Směrnice č. 98/30/EC Legislativa ČR -Energetický zákon (č. 458/2000 Sb.) -Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) + sekundární legislativa

3 Změny legislativy EU Summit v Barceloně v 03/2002 Rada ministrů EU, Evropský parlament 26.6.2003 novely 96/92 EC  2003/54/EC 98/30 EC  2003/55/EC

4 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Novela energetického zákona obsahuje změny v novelách směrnic EU trh s elektřinou trh s plynem

5 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR  Směrnice 2003/54/EC „O společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií“ -vliv na otevírání trhu s elektrickou energií v ČR -Nové povinnosti (závazek veřejné služby, univerzální služba, povinnost monitorovat bezpečnost dodávek …)

6 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Nová ustanovení pro Přenosové a Distribuční společnosti (oddělení rozhodování, organizační, právní) Nové ustanovení pro Regulační orgán (stanovení tarifů na připojení a přístup k sítím, zveřejňování ročních zpráv)

7 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Směrnice 2003/55/EC „O pravidlech pro vnitřní trh s plynem“ -obdobná pravidla, nová ustanovení jako u směrnice 2003/54/EC

8 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Jaké problémy nové směrnice vyvolají?  trh s elektřinou platný EZ: - 2 etapy otevírání trhu proběhly - konečná etapa pro úplné otevření je dříve

9 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR novela EZ – poslanecká novela -návrh p. poslance Krause vláda zamítla -Parlament – Poslanecká sněmovna po 1. čtení požadovala doplnění -pozměňovací návrh -prošel Poslaneckou sněmovnou i Senátem

10 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Konečné znění novely: I. § 21 odst. 2 „c) od 1.1.2004 jsou oprávnění zákazníci všichni koneční zákazníci, jejichž odběrové místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny mimo domácností, d) od 1.1.2005 jsou oprávnění zákazníci všichni koneční zákazníci mimo domácností e) od 1.1.2006 jsou oprávnění zákazníci všichni koneční zákazníci“

11 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR II. § 21 nový odst. 4 „ (4) Smlouvy o souběžné dodávce elektřiny a plynu mohou být uzavírány nejdříve počínaje dnem uvedeným v § 55 odst. 2 písm. b)“ [2. etapa otevírání trhu s plynem]

12 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR III. Přechodná ustanovení „Souběžné dodávky elektrické energie a plynu uskutečňované na základě smluv uzavřených ke dni účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními předpisy.“

13 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Konečný termín otevření trhu dle novely EZ je dříve Postup otevírání však s novou směrnicí není plně v souladu

14 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR  Trh s plynem - platný zákon je v rozporu s novelou směrnic ES - EZ neřeší úplné otevření trhu s plynem - novela EZ 1. otevření od 1.1.2005 úplné otevření 1.1.2007

15 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Novela směrnice EU požaduje větší otevření v jednotlivých etapách Problém“starých kontraktů“ na dodávku odběru plynu

16 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Předpokládaný další postup novely EZ paragrafové znění ……………………..09/2003 meziresortní připomínkové řízení ……10-11/2003 zapracování výsledků jednání………….11/2003 předání do Legislativní rady vlády ČR…12/2003

17 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/EC ze dne 27.9.2001 „O podpoře elektrické energie vyrobené z OZE na vnitřním trhu s elektrickou energií“ -pro členské státy EU povinnost aplikovat do 10/2003

18 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR Přijetí v ČR Programové prohlášení vlády v 06/2002  nový zákon OZE Původní návrh zákona o podpoře výroby elektrické energie z OZE Nový návrh zákona o podpoře výroby elektrické energie a tepla z OZE

19 Vliv nových směrnic EU na legislativu ČR  Směrnice ES o KVET návrh prošel 1. čtením EP  úpravy, doplnění Předpoklad projednání v 06/2004 bude mít dopad na legislativu ČR - EZ - OZE (pokud bude přijat)


Stáhnout ppt "Česká energetika ve sjednocené Evropě Vliv směrnic EU na energetickou legislativu ČR Konference AEM 10. a 11. září 2003 P r a h a Josef Fiřt Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google