Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. Přednáška - Elektronické podnikání (E – Business)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. Přednáška - Elektronické podnikání (E – Business)"— Transkript prezentace:

1 11. Přednáška - Elektronické podnikání (E – Business)
Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT, Fakulta elektrotechnická

2 Elektronické podnikání
škála produktů, aplikací a služeb společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a infrastruktury internetu pro realizaci procedur a obchodních operací

3 Cíl rekapitulace principů aplikací
funkce a možnosti, které se nabízejí

4 Charakteristika současné doby
globalizace (ekonomická a informační) podmínkou ekonomické globalizace je globalizace informační globálním informačním prostředím je internet

5 Ekonomická globalizace
vyvíjí tlak na globalizaci informační rozvoj informační infrastruktury celosvětově podstatný prvek – podniky s otevřenou informatikou informatika otevřená svým obchodním partnerům

6 Společnost je závislá na informačních technologiích
informační technologie jsou závislé na politické situaci 80. léta konec studené války - vývoz amerických technologií do komunistických států došlo k vytvoření celosvětového trhu informačních technologií – proces demokratizace technologií

7 Demokratizace technologií
informační technologie umožnily lidem na celém světě se připojit do sítě a vyměňovat si zprávy, znalosti, peníze, hudbu, filmy toto platí také pro podniky, organizace, zákazníky, dodavatele a pro všechny obchodní partnery

8 Klíčový faktor úspěšnosti na trhu
obchodní a technologická otevřenost podniku vůči okolí roste objem informací a informačních služeb poskytovaných zákazníkům nástup složek www – zákazníci se mohou napojit do interních systémů výrobce a získat informace

9 Klíčový faktor úspěšnosti na trhu
poskytnutí informací přímo zákazníkům změnilo očekávání zákazníků a požadavky na dodavatele výrobci snižují náklady zákazníci očekávají vyšší úroveň zákaznických služeb

10 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
zákazníci sdílejí mnoho informačních potřeb s jinými zákazníky zákazníci mohou porovnávat odpovědi na své problémy podniky uspějí jestliže poskytují více informací žádaných zákazníky vyšší úroveň služeb pro zákazníka mají také přínosy i pro dodavatele

11 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
větší spolupráce dodavatel – zákazník – poskytnutí lepších služeb, nižší náklady, znalostní potenciál pro vývoj nových a kvalitnějších produktů vztahy podniků mají méně jasné hranice, partnerství a konkurence jsou bez obrysů, informatika zajišťuje nové služby zákazníkům

12 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
nové druhy partnerství s dodavateli, zákazníky a s konkurenty – 21. století, konkurence a partneři se mohou objevovat nepředvídatelně.

13 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
ekonomika 21. století – adresovat trhy prostřednictvím různých cest nebo komunikačních kanálů tradiční dodavatelský řetězec výrobce – distributor – dealer – zákazník je pod tlakem

14 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
zákazníci nechtějí zprostředkovatele samotné podniky v dodavatelském řetězci musí přidávat hodnotu, jinak budou vytlačeny

15 Rozvoj internetu a komunikačních technologií v ekonomice
povaha konkurence vede k formování sdružení pro vývoj specifických produktů a služeb, firmy se zapojují do činnosti konsorcií, které vyvíjejí standardy a specifikace

16 Konsorcia Interactive Financial Exchange Forum Open Travel Aliance
mezi sebou firmy soutěží, ale společně vyvíjejí odvětvové standardy specifikace standardů pro výměnu dat

17 Elektronické podnikání
e- business způsob realizace vztahů obchodních partnerů

18 Elektronické podnikání - pokračování
oblast informatiky, souhrn a podpora procesů a vztahů mezi obchodními partnery, spolupracovníky, koncovými zákazníky uskutečňovaných elektronickými médii elektronická výměna informací, produktů, služeb a prováděných finančních transakcí

19 Efekty elektronického podnikání
zvýšení výnosů nabídkou nových výrobků a služeb (automatická tvorba cen, trvale dostupné, služby) využití nových komunikačních kanálů a proniknutí na nové trhy

20 Efekty elektronického podnikání - pokračování
lepší a efektivnější kontakty se zákazníky i obchodními partnery snížení nákladů na prodej a marketing

21 Efekty elektronického obchodování
lepší využití zdrojů (vyšší obrátka zásob,snížení skladovacích a prodejních prostor) vyšší kvalita obchodu – kvalitnější služby, plánování poptávky, řízení objednávek, řízení kvalitnější dodavatelského řetězce

22 Efekty elektronického obchodování
základní obchodní operace (nákup, prodej) pomocí elektronického obchodování se realizují další aktivity – průzkumy spokojenosti zákazníků, shromažďování údajů, plánování výroby, řízení sortimentu zboží

23 Pro další vymezení elektronického podnikání je nutné určit
vztahy, do nichž subjekty vstupují druhy aplikací e-businessu a jejich základní odlišnosti

24 Tři hlavní vztahy vstupující do e-businessu
podniky, firmy “B” – Business koncový zákazník, spotřebitel – “C” – consumer státní správa, státní orgány a instituce – “G” – goverment

25 Státní správa e- goverment – popisuje základní právní a společenský rámec využití elektronických médií v kontaktu s podnikáním a občanem využití médií při poskytování informací administrativní úkony komunikace uvnitř státní správy

26 Business – to Business (B2B)
obchodní vztahy elektronicky realizující se mezi 2 podniky výměna strukturovaných dat (objednávky, faktory, potvrzení)

27 Business – to Customer (B2C)
obchodní vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem realizované webovskými aplikacemi a obchody na internetu

28 Aplikace e-businessu a jejich vztahy
Rozlišení vztahů mezi subjekty, je podstatným kritériem

29 Aplikace elektronického podnikání
elektronický obchod (E- Commerce), primárně založen na vztahu B2C, vztah firmy a konečných spotřebitelů elektronické zásobování (E- Procurement), založen na vztahu B2B, mezi 2 firmami, vyměňují si elektronické dokumenty a data

30 Aplikace elektronického podnikání
elektronické tržiště (e-Marketplace) vztahy B2B, B2C, B2G a vztahy mezi více obchodními partnery v prostředí speciálních internetových aplikací řízení dodavatelských řetězců a operativní plánování a rozvrhování výroby (SCM, APS)

31 Aplikace elektronického podnikání
mezi obchodními partnery B2B, avšak mezi partnery v rámci celé provázané sítě

32 Rozlišení aplikací v rámci e-businessu
firemní portál – místo pro všechny partnery organizace partneři v podobě dodavatelů, zákazníků, úřadů státní správy B2B – elektronické obchodování mezi 2 obchodními subjekty firmami je založeno na technologii “klasické výměny dat”

33 Rozlišení aplikací v rámci e-businessu
EDI (Electronic Data Interchange) moderních ebxML technologiích a webových službách využití zmíněných technologií nese souhrnné označení B2B integrace

34 Elektronický obchod - E-Commerce
obchodní aktivity posledních 10 let vymezit pojem e - commerce E-Commerce je součást E- Businessu a zahrnuje aktivity a služby podporující prodej produktů a služeb prostřednictvím elektronických médií konečným spotřebitelům

35 Elektronický obchod - E-Commerce
elektronický marketing – prezentace nabídky a prodejní aktivity elektronický nákup (e- Purchasing) – vlastní nákup zboží, služeb konečným spotřebitelům

36 Elektronický obchod E-Commerce
elektronický obchod je způsob obchodního styku realizovaný kompletně v prostředí internetu na www stránkách si zákazník vybírá zboží, může se jej koupit a okamžitě zaplatí - bez kontaktu zákazníka s prodejcem

37 Principy E- Commerce elektronický obchod je pro prodejce a spotřebitele velmi perspektivní nemůže nahradit klasické obchody a obchodní domy zachování klasických obchodů – sociální, psychologické důvody

38 Elektronický obchod (letenky oproti oděvům a obuvi)
70 % pohodlnější nákup 55 % lepší přehled o sortimentu 40 % komunikace přes internet je výhodnější než např. telefon, fax 40 % výhodnější cena (skladování, dealeři odpadají)

39 Maloobchodní prodej lze realizovat formou
e-shop (elektronický obchod ) - organizace buduje celou strukturu elektronického obchodu sama e- mall ( elektronické obchodní centrum ), infrastrukturní funkce jsou dodávány třetí stranou (vyhledávání, garantovaná metoda plateb)

40 Maloobchodní prodej lze realizovat formou
– příklad účast na elektronickém tržišti stavebním základem (aplikace elektronického obchodu) – aktivní webovské aplikace propojené s databázemi ERP systémů obchodní firmy

41 Elektronický obchod vstup do katalogu zboží a služeb – přehled nabízených produktů tematicky rozdělení do sortimentních skupin - možnost vyhledávání dle klíčových slov

42 Elektronický obchod - pokračování
Postup v elektronickém obchodě umístěním do košíku s použitím průvodce s objednávkou, vybrat velikost, třídu na letence

43 Elektronický obchod - pokračování
uložení zboží do virtuálního košíku – realizován webovou aplikací, lze přidávat nebo vracet objednávka a platba zahrnuje – výběr typu platby (na dobírku, kartou, bankovním převodem)

44 Elektronický obchod - pokračování
určení dodacích podmínek (datum a místo dodání) kontrola a potvrzení objednávky zákazníkem případné storno před konečným uzavřením

45 Elektronický obchod - pokračování
aktualizace dat o zákazníkovi – evidence zákazníků, evidence jejich objednávek prodej po internetu nemá zavírací hodinu významný způsob provázání e-Commerce s ostatními systéme ERP- Enterprise Resource Planning

46 Elektronický obchod - závěr
Off line řešení – ve stanovený čas dojde k převzetí dat v e – Commerce aplikaci a jejich přínosu do systému ERP, kde proběhne aktualizace On line řešení – dochází k interakci obou částí okamžitě


Stáhnout ppt "11. Přednáška - Elektronické podnikání (E – Business)"

Podobné prezentace


Reklamy Google