Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma školství v ČR. reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu ověřování probíhalo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma školství v ČR. reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu ověřování probíhalo."— Transkript prezentace:

1 Reforma školství v ČR

2 reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu ověřování probíhalo 2 roky ověřování probíhalo 2 roky z 30 škol zůstalo v pilotním programu 16 z 30 škol zůstalo v pilotním programu 16 Reforma školství v ČR

3 Klíčové kompetence schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě např. umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní názor, kreativita, schopnost přizpůsobit se novým situacím….. např. umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní názor, kreativita, schopnost přizpůsobit se novým situacím….. „žáci by měli více umět nežli znát“ „žáci by měli více umět nežli znát“

4 Integrace obsahů předmětů současnost: obsahy řady předmětů se překrývají - zdvojené informace bez patřičných souvislostí současnost: obsahy řady předmětů se překrývají - zdvojené informace bez patřičných souvislostí budoucnost: možnost spojování předmětů do tzv. celků - zvýšení získávání informací v patřičných souvislostech budoucnost: možnost spojování předmětů do tzv. celků - zvýšení získávání informací v patřičných souvislostech

5 Školní vzdělávací programy (ŠVP) možnost škol plánovat co a jak budou učit možnost škol plánovat co a jak budou učit povinnost škol sestavit vlastní vzdělávací programy, tzn. vlastní osnovy povinnost škol sestavit vlastní vzdělávací programy, tzn. vlastní osnovy 1. a 6. třídy ZŠ od 1. 9. 2007 1. a 6. třídy ZŠ od 1. 9. 2007 střední školy a čtyřletá gymnázia od 1.9. 2009 střední školy a čtyřletá gymnázia od 1.9. 2009

6 Rozdíly mezi současnými osnovami a ŠVP školy si sestavují své programy samy dle jednotného dokumentu - „RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM“ školy si sestavují své programy samy dle jednotného dokumentu - „RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM“ (základního vzdělávání - RVP ZV, gymnaziálního vzdělávání - RVP GV, středního odborného vzdělávání - RVP SOV) RVP vymezuje závazné rámce vzdělávání pro etapy - předškolního, základního a středního vzdělávání RVP vymezuje závazné rámce vzdělávání pro etapy - předškolního, základního a středního vzdělávání

7 za zpracování a kvalitu ŠVP je dle školského zákona zodpovědný ředitel školy za zpracování a kvalitu ŠVP je dle školského zákona zodpovědný ředitel školy ŠVP jsou přístupné veřejnosti - zveřejnění na Internetu ŠVP jsou přístupné veřejnosti - zveřejnění na Internetu

8 Tělesná výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (stejně jako Výchova ke zdraví) patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (stejně jako Výchova ke zdraví) učivo je členěno do samostatných a na sebe navazujících etap (z hlediska zájmů, vývoje motorického rozvoje, adaptace na zátěž, jejich konkrétní pohybové úrovně, zvýšené potřeby zdravotní prevence oslabení hybného systému…) učivo je členěno do samostatných a na sebe navazujících etap (z hlediska zájmů, vývoje motorického rozvoje, adaptace na zátěž, jejich konkrétní pohybové úrovně, zvýšené potřeby zdravotní prevence oslabení hybného systému…)

9 Učivo není děleno do ročníků, ale do tematických celků Učivo není děleno do ročníků, ale do tematických celků jsou dány jen „výstupy“ pro dané vzdělávací etapy jsou dány jen „výstupy“ pro dané vzdělávací etapy rozlišováno učivo základní a rozvíjející (nezávazné) rozlišováno učivo základní a rozvíjející (nezávazné) výběr základního i rozšiřujícího učiva je v pravomoci učitele dle možností žáků, podmínek školy … výběr základního i rozšiřujícího učiva je v pravomoci učitele dle možností žáků, podmínek školy …

10 Gymnastika 1. a 2. ročník pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy nářadí a náčiní pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy nářadí a náčiní vhodné oblečení pro gymnastiku vhodné oblečení pro gymnastiku pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních svalové napětí a uvolnění svalové napětí a uvolnění gymnastické držení těla … gymnastické držení těla …

11 Akrobacie průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed kotoul vpřed kotoul vpřed průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad kotoul vzad kotoul vzad

12 Přeskok průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky

13 Hrazda (jiné stavebnicové nářadí se stejnou funkcí) ručkování ve visu ručkování ve visu průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo

14 Kladinka chůze s dopomocí chůze s dopomocí

15 Co by měl žák umět - vědět ví, že gymnastika obsahuje základní druhy cvičení, které napomáhají ke správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly ví, že gymnastika obsahuje základní druhy cvičení, které napomáhají ke správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly pasivně zná základní pojmy osvojovaných cviků pasivně zná základní pojmy osvojovaných cviků umí pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní umí pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní ví, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze ví, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze umí kotoul, …… umí kotoul, ……


Stáhnout ppt "Reforma školství v ČR. reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu reforma českého školství probíhá v celoevropském kontextu ověřování probíhalo."

Podobné prezentace


Reklamy Google