Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o předmětu Robert Zbíral Max Tomoszek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o předmětu Robert Zbíral Max Tomoszek"— Transkript prezentace:

1 Základní informace o předmětu Robert Zbíral Max Tomoszek
Úvod do studia Základní informace o předmětu Robert Zbíral Max Tomoszek

2 Předmět Úvod do studia: k čemu to je?
cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva jak se učit jak prezentovat sebe a své názory jak vybrat a zpracovat relevantní informace jak psát odborné texty jak ovládat právní informační systémy obsah: většina aktivit bude postupně směřovat k vypracování odborné seminární práce

3 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré?
je to užitečné pro další studium získané dovednosti uplatnitelné i v další kariéře vypracování odborného textu obecně odpovídá většině právních úkonů, nutné pochopení zadání od klienta (tématu) vyhledání relevantních informací pro řešení zpracování získaných informací jasné a stručné písemné vyjádření výsledků vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení

4 Struktura předmětu přednášky + semináře (viz rozvrh)
přednášky nepovinné semináře započítány do hodnocení pravidla: nežádejte o přestupy mezi semináři možnost náhrady neúčasti v jiném semináři jen po souhlasu obou vyučujících veškeré potřebné informace viz stránky předmětu „Bible předmětu“: sylabus

5 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou
výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem maximální počet bodů: 100 (109) aktivní účast na semináři: 3 body (celkem možno 36) při neúčasti (i omluvené) se body nezapočítávají domácí úkol: 0-6 bodů (celkem možno 24) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů 3 termíny (až po konci semestru) dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů exkurze v knihovně: 3 body školení Codexisu: 3 body seminář prezentačních dovednosti: 3 body min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! svoboda vs odpovědnost předmět časově náročný na domácí přípravu individuální studijní plány buď chodit standardně, nebo přesun na tzv. distanční formu (tutorialy, úkoly navíc + seminárka) řešit přímo se mnou

6 Studijní zdroje doporučená literatura:
TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu  ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, s. aplikován přístup co je napsáno, není třeba opakovat přednášky zaměřené na to, co není pokryto v učebnicích doporučeno samostudium- nezbytná znalost informací pro procvičování věcí v seminářích

7 Komunikace učitelů se studenty
standardně stránka předmětu aktuální změny: stránka předmětu + fakultní elektronická nástěnka potřebné se přihlásit heslem pravidla ostatní komunikace: je skutečně nutné něco řešit? - výjimka jako porušení rovnosti… pokud skutečně problém, tak řešit včas (preventivně) nesnažit se obejít svého vedoucího semináře „nestandardní“ požadavky přes R. Zbírala odevzdávání domácích úkolů jedině přes portál UP odevzdání do 24h po deadlinu: 50 % bodů, poté automaticky 0 bodů opravovat seminárky bude jiný vyučující než vedoucí vaší skupiny

8 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace
čím více se zapojíte, tím více se naučíte  nejlepší závěrečné práce se mohou účastnit soutěže v rámci „Úvodu do studia“; pro nejlépe umístěné dobrý pocit z úspěchu podpořen finanční odměnou možnost účastnit se fakultní vědecké soutěže prací nejlepší opět finančně ohodnoceni vítězové postupují do celostátního kola SOČ účast či dokonce ocenění na této úrovni je již skutečně zajímavou konkurenční výhodou při vstupu na trh práce

9 Vyhodnocení soutěže ročník 2011/2012
2. místo Ivana Rejzková „Možnost osvojení registrovanými partnery v České republice“ 3. místo Markéta Horová „Klamavost reklamy na Preventan“ Cena studentů Alice Tabačíková „Rychlost účinné právní regulace v oblasti zákazu ‚legálních‘ drog“ 1. místo Tomáš Vachutka „Zákon o pohřebnictví v aplikaci na případ Mauzolea padlých Jihoslovanů v Olomouci“

10 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace
výsledky minulého ročníku nepříliš dobré

11 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace
většina neúspěchů způsobena chybějící snahou

12 Rada na závěr nikdy neuškodí…
Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří


Stáhnout ppt "Základní informace o předmětu Robert Zbíral Max Tomoszek"

Podobné prezentace


Reklamy Google