Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015. Cíl seminární práce Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015. Cíl seminární práce Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat."— Transkript prezentace:

1 Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015

2 Cíl seminární práce Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat s odbornou literaturou a internetem,  porozumět danému tématu,  zpracovat zvolené téma v písemné formě i ve formě stručné prezentace,  dodržovat formální stránku seminární práce,  DOKÁZAT, ŽE DO ŠKOLY NECHODIL ZBYTEČNĚ.

3 Podrobnosti k ZSP  ZSP žák zpracuje samostatně pod metodickým dohledem vedoucího práce.  N a zpracování ZSP má žák 7 až 9 týdnů.  K e zpracování ZSP využívá různé informační zdroje, které však v seminární práci musí uvést.

4 Výběr tématu seminární práce  T éma seminární práce si žák, výjimečně skupina žáků, volí z nabídky vypsané jednotlivými vyučujícími.  V e výjimečných případech může žák po dohodě s konzultantem téma upravit, případně navrhnout vlastní.  T émata jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddíle Seminární práce.

5 Témata ZSP  Viz webové stránky školy.

6 Jak vybírat téma  Vyberte si téma, které vás zajímá, nebo téma, o němž již máte určité znalosti. Ty vám usnadní počáteční orientaci.  Pokud svou silnější stránku spatřujete v praktické činnosti, vyberte si téma, v němž budete provádět pokusy, výzkumy nebo budete něco vyrábět.  S vedoucím práce konzultujte a ujasněte si obsahovou náplň a cíle ZSP.  Důležité je vybrat si téma tak, aby pro vás práce byla přínosná a zároveň vás zaujala.

7 Téma mám vybráno, co dál?  Co nejdříve si po dohodě s vedoucím seminární práce zadejte téma a vyplňte přihlášku.  Přihlášku odevzdejte od 23.3. do 3.4.2015 zástupci ředitelky Mgr. Danielu Raszkovi denně od 7.40 do 7.55 a o velké přestávce.

8 Vzor přihlášky k ZSP

9 Postup při zpracování ZSP  Konzultujte s vedoucím seminární práce (termín schůzky je nutné dohodnout předem).  Vyhledávejte v informačních zdrojích (nestačí internet, je třeba čerpat i z literatury, časopisů, slovníků, apod.).  Zpracujte úkol, výzkum, plňte další úkoly podle zadání.  Napište ZSP podle zásad formální úpravy.

10 Postup při zpracování ZSP - 2  Připravte prezentaci své práce.  Připravte upoutávku na svou ZSP, např. formou nástěnky.  Před komisí a publikem prezentujte výsledky zjištěné v rámci ZSP.

11 Časový harmonogram  23.3. – 3.4.2015 – výběr témat, podávání přihlášek,  23.3. – 22.5.2015 – konzultace, získávání informací, zpracování ZSP,  22.5.2014 – odevzdání ZSP v tištěné formě vedoucímu práce (konzultantovi),  23.5. – 7.6.2014 – hodnocení ZSP konzultanty, případné závěrečné úpravy,

12 Časový harmonogram  10.6.2015 – příprava prezentace a upoutávky,  10.6.2015 – hodnocení upoutávky žáky 8. ročníku,  11.6.2015 – prezentace ZSP před komisemi,  16.6.2015 – prezentace nejlepších ZSP rodičům, učitelům a dalším hostům,  18.6.2015 - prezentace nejlepších ZSP žákům 8. ročníku.

13 Hodnocení ZSP Hodnoceno bude:  ZSP v písemné formě - posoudí vedoucí práce,  prezentace výsledků ZSP - zhodnotí komise, kterou budou tvořit učitelé, vedení školy a zástupci žáků,  kritéria hodnocení budou upřesněna.

14 Hodnocení ZSP – písemná forma  Věcná správnost, souhlas zadání a obsahu práce (10b)  Míra samostatnosti a tvůrčí činnosti žáka, zapracování připomínek vedoucího práce, originalita přístupu ke zpracování tématu, uvedení zdrojů informací ap.(10b)  Úroveň písemného zpracování (logická struktura textu, formální zpracování písemnosti – dodržování zásad psaní na PC, citací apod.) (10b)  Pozdní odevzdání práce (-5b)

15 Hodnocení prezentace ZSP a upoutávky  Viz webové stránky školy

16 Formální úprava seminární práce  Práce bude napsána na kancelářský papír formátu A4 vždy na jedné straně.  Použijte písmo Times New Roman o velikosti 11 nebo 12 bodů, řádkování jednoduché.  Zarovnávejte oboustranně, všechny okraje 2,5 cm.  Pro zvýraznění textu se doporučuje používat výhradně jeden způsob, např. pouze tučné písmo či pouze podtržené atd.  V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.

17 Formální úprava seminární práce  Pokud budete čerpat z odborné literatury, časopisů, internetu apod., je nutné uvést odkazy na odbornou literaturu nebo internetovou adresu podle zásad pro citování informačních pramenů.  V příloze uveďte seznam použité literatury.

18 Rozsah seminární práce  Tištěná forma má mít asi 3 strany (mohou být rozdíly podle zvoleného tématu a podle dohody s konzultantem).  Prezentace nesmí přesáhnout 7 minut.

19 Co na závěr?  PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A RADOSTI PŘI REALIZACI ZÁVĚREČNÉ SEMINÁRNÍ PRÁCE


Stáhnout ppt "Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015. Cíl seminární práce Seminární prací žák prokazuje schopnost:  vyhledávat a třídit informace,  pracovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google