Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské praktikum. Důležitý termín (mimo BP)  Odevzdání Podkladů pro zadávací listy BP je podle HAR 8. – 12.6. 2015 (pokud chcete jít k obhajobě v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské praktikum. Důležitý termín (mimo BP)  Odevzdání Podkladů pro zadávací listy BP je podle HAR 8. – 12.6. 2015 (pokud chcete jít k obhajobě v."— Transkript prezentace:

1 Bakalářské praktikum

2 Důležitý termín (mimo BP)  Odevzdání Podkladů pro zadávací listy BP je podle HAR 8. – 12.6. 2015 (pokud chcete jít k obhajobě v květnu - červnu 2016)  Tato povinnost není nijak formálně vázána na splnění předmětu Bakalářské praktikum, ale a)výstupy z BP můžete pro vyplnění tohoto Zadání použít b)vedoucí Vaší práce by měl brát v potaz výsledek obhajoby projektu při podpisu Podkladů pro zadávací listy

3 Podmínky na zápočet Bakalářského praktika  1. Účast na cvičení min. 75 %  2. Odevzdaný projekt do 30.4. 2015 A) v písemné podobě (vytisknutý) na sekretariát KFÚ (paní Balšánková) A ZÁROVEŇ B) V elektronické podobě na adresu: jindriska.balsankova@ujep.cz+ v kopii na zvoleného vedoucího práce  3. Úspěšná obhajoba projektu BP ve vypsaném termínu (4. – 15.5. 2015)

4 Jak postupovat  1. vyberte si téma – k čemu máte „blízko“, co vás baví, zajímá,..  2. zamyslete se, co by bylo možné v rámci daného tématu „řešit“ → v práci musí být nějaký váš přínos, návrh, doporučení, apod.

5 Další kroky: (než začnu psát projekt)  Pokud jste ve fázi, kdy se vám alespoň částečně „rýsuje“ představa o tom, co bude váš cíl, pak: 1. zajděte do knihovny – dohledat literaturu 2. sedněte k PC – dohledejte v databázích – EIZ  Pozor: není to myšleno buď knihovna NEBO internet, ale knihovna PLUS internet

6 Formální náležitosti: o Projekt písemně (u projektu k BP cca 8 - 10 stran, font Times New Roman 12, grafická úprava podle Pokynů - viz Příkaz děkana 4/2014 ) o U každého bodu osnovy projektu uvést vše podstatné pokud možno i s uvedením důvodu (např. volba techniky) a upozorněním na slabá místa – vč. návrhu jejich eliminace o Na závěrečnou prezentaci zpracujte z písemného projektu PP prezentaci

7 Osnova projektu:  1. název práce (téma)  2. anotace – co práce řeší, popis  3. cíle práce  4. teoretické zakotvení  5. zhodnocení současného stavu poznání (odkaz na studie a výzkumy z EIZ)  6. metodologie*  7. předpokládaná struktura práce  8. harmonogram  9. literatura

8 *V metodologii se zabýváme otázkami:  zdroje dat – primární/sekundární  metody a techniky sběru dat  vzorek (velikost, výběr) - popsat  sběr dat – kdy a kde a jak

9 Na závěr projektu → struktura práce  Na základě uvedeného projektu si musí autor udělat představu o budoucí struktuře práce  Struktura obsahuje zpravidla 3 – 4 základní body  Struktura práce se píše i do Zadání → důležité

10 Závěr  dotazy – diskuse

11 Odkazy  Pokyny k BP – Příkaz děkana 4/2014 najdete na webových stránkách FSE v sekci „pro studenty“  na stejné stránce najdete i šablonu pro BP

12 Doporučená literatura k metodologii:  KOZEL, Roman, 2006. Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-0966-X.  BÁRTOVÁ, Hilda - BÁRTA, Vladimír - KOUDELKA, Jan, 2002. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vyd. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0410-3.  FORET, Miroslav, 2012. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks. ISBN 978- 80-265-0038-4.

13 Doporučená literatura k metodologii:  HAGUE, Paul, N., JUNGMANN, Vilém, 2005. Průzkum trhu : příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Vyd. 1. Brno: CP Books. ISBN : 80-7226-917-8  ZICH, František, 2004. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: VŠFS.  ČERMÁK, V., VRABEC, M, 1998. Teorie výběrových šetření. Praha: VŠE.  PŘIBOVÁ, Marta, 1996. Marketingový výzkum v praxi. Praha: GRADA. ISBN 80-7169-299-9  DISMAN, M, 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: UK 1993.


Stáhnout ppt "Bakalářské praktikum. Důležitý termín (mimo BP)  Odevzdání Podkladů pro zadávací listy BP je podle HAR 8. – 12.6. 2015 (pokud chcete jít k obhajobě v."

Podobné prezentace


Reklamy Google