Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské praktikum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské praktikum."— Transkript prezentace:

1 Bakalářské praktikum

2 Důležitý termín (mimo BP)
Odevzdání Podkladů pro zadávací listy BP je podle HAR 8. – (pokud chcete jít k obhajobě v květnu - červnu 2016) Tato povinnost není nijak formálně vázána na splnění předmětu Bakalářské praktikum, ale výstupy z BP můžete pro vyplnění tohoto Zadání použít vedoucí Vaší práce by měl brát v potaz výsledek obhajoby projektu při podpisu Podkladů pro zadávací listy

3 Podmínky na zápočet Bakalářského praktika
1. Účast na cvičení min. 75 % 2. Odevzdaný projekt do A) v písemné podobě (vytisknutý) na sekretariát KFÚ (paní Balšánková) A ZÁROVEŇ B) V elektronické podobě na adresu: v kopii na zvoleného vedoucího práce 3. Úspěšná obhajoba projektu BP ve vypsaném termínu (4. – )

4 Jak postupovat 1. vyberte si téma – k čemu máte „blízko“, co vás baví, zajímá,.. 2. zamyslete se, co by bylo možné v rámci daného tématu „řešit“ → v práci musí být nějaký váš přínos, návrh, doporučení, apod.

5 Další kroky: (než začnu psát projekt)
Pokud jste ve fázi, kdy se vám alespoň částečně „rýsuje“ představa o tom, co bude váš cíl, pak: 1. zajděte do knihovny – dohledat literaturu 2. sedněte k PC – dohledejte v databázích – EIZ Pozor: není to myšleno buď knihovna NEBO internet, ale knihovna PLUS internet

6 Formální náležitosti:
Projekt písemně (u projektu k BP cca stran, font Times New Roman 12, grafická úprava podle Pokynů - viz Příkaz děkana 4/2014 ) U každého bodu osnovy projektu uvést vše podstatné pokud možno i s uvedením důvodu (např. volba techniky) a upozorněním na slabá místa – vč. návrhu jejich eliminace Na závěrečnou prezentaci zpracujte z písemného projektu PP prezentaci

7 Osnova projektu: 1. název práce (téma)
2. anotace – co práce řeší, popis 3. cíle práce 4. teoretické zakotvení 5. zhodnocení současného stavu poznání (odkaz na studie a výzkumy z EIZ) 6. metodologie* 7. předpokládaná struktura práce 8. harmonogram 9. literatura

8 *V metodologii se zabýváme otázkami:
zdroje dat – primární/sekundární metody a techniky sběru dat vzorek (velikost, výběr) - popsat sběr dat – kdy a kde a jak

9 Na závěr projektu → struktura práce
Na základě uvedeného projektu si musí autor udělat představu o budoucí struktuře práce Struktura obsahuje zpravidla 3 – 4 základní body Struktura práce se píše i do Zadání → důležité

10 Závěr dotazy – diskuse

11 Odkazy Pokyny k BP – Příkaz děkana 4/2014 najdete na webových stránkách FSE v sekci „pro studenty“ na stejné stránce najdete i šablonu pro BP

12 Doporučená literatura k metodologii:
KOZEL, Roman, Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN X. BÁRTOVÁ, Hilda - BÁRTA, Vladimír - KOUDELKA, Jan, Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vyd. Praha: Oeconomica. ISBN FORET, Miroslav, Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks. ISBN

13 Doporučená literatura k metodologii:
HAGUE, Paul, N., JUNGMANN, Vilém, Průzkum trhu : příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů . Vyd. 1. Brno: CP Books. ISBN : ZICH, František, Úvod do sociologického výzkumu. Praha: VŠFS. ČERMÁK, V., VRABEC, M, Teorie výběrových šetření. Praha: VŠE. PŘIBOVÁ, Marta, Marketingový výzkum v praxi. Praha: GRADA. ISBN DISMAN, M, Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: UK


Stáhnout ppt "Bakalářské praktikum."

Podobné prezentace


Reklamy Google