Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se stát dobrým právníkem?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se stát dobrým právníkem?"— Transkript prezentace:

1 Jak se stát dobrým právníkem?
Mgr. Magdaléna Peterková

2 Proč studujete na PF? Co se chcete naučit? Co jste se už naučili?
Jak by mělo studium vypadat? Co chcete dělat, až studium skončíte? Čeho chcete v životě dosáhnout? Jaká je vaše motivace?

3 Jaké jsou právnické profese?
Soukromý x státní sektor Co obnášejí? Jaké je třeba splnit požadavky? První domácí úkol

4 Co potřebuje dobrý právník?
Co musí znát? Co musí umět? Čím by se měl řídit? Stačí to?

5 Význam dovedností Dej hladovému rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho lovit ryby, nasytíš ho na celý život! Klíčové kompetence Profesní dovednosti Hodnoty Znalosti

6 Právnické dovednosti Přenositelné x specifické dovednosti
Mluvená komunikace (přesvědčivost, jasnost, stručnost, aktivní naslouchání) Písemná komunikace (perfektní zvládnutí jazyka, stylistika, právní dokumenty) Vztah s klientem Analytické a logické myšlení (řešení problémů, struktura argumentace, interpretace)

7 Právnické dovednosti Vyhledávání informací (zdroje, metody, interpretace, judikatura) Technologie (internet, software, …) Time-management (lhůty, určování priorit) Organizace (vedení spisu, ukládání materiálů) Týmová práce

8 Celoživotní učení Jak získávat informace? Jak se nejefektivněji učit?
Kde se máme naučit učit? Jak efektivní je výuka na PF? Jak efektivní byla výuka na střední škole? Chybělo tomu něco?

9 Kolbův cyklus Teorie učení podle Davida Kolba
Někdo si raději přečte návod, jiný to vyzkouší, další se podívá na jiného, další to promyslí

10 Pyramida učení Průměrné množství uchovaných informací při různých formách výuky – výzkum National Training Laboratories, Maine, USA

11 Reflektivní učení Reflexe – zpětná vazba Vlastní (vnitřní) x vnější

12 Zkušenostní učení Osobní zkušenost nelze nahradit
Od ostatních se lze naučit jen omezené množství věcí Učení založené na vstupní zkušenosti Na ni navazuje reflexe Až pak přichází teorie

13 Role učitele Jaká má být role učitele? Jaká má být role studenta?
Jak má vypadat přednáška? Jak má vypadat seminář?

14 Kurz právnických dovedností
Jedinečnost Osvojení si právnických a přenositelných dovedností Interaktivní formou Přednášky – semináře – domácí úkoly

15 Program KPD pro ZS Úvod Profesní etika Prezentační dovednosti
Argumentace Vyhledávání právních informací Konference právních profesí

16 Program KPD pro LS Právní analýza Právní psaní
Vedení rozhovoru s klientem Právní poradenství Vyjednávání

17 Systém hodnocení KPD Bodový systém:
Za AKTIVNÍ účast na semináři – 5 b. (celkem 25) Za účast na přednášce – 1 b. (celkem 5) Za každý ze 4 DÚ – až 10 b. (celkem 40) Za účast na konferenci právních profesí – 10 b. Na kolokvium je třeba z 80 získat 60 bodů

18 Domácí úkoly 1. domácí úkol – interview s právníkem
2. domácí úkol – argumentace 3. domácí úkol – prezentace informací z interview 4. domácí úkol – případová studie – vyhledávání právních informací

19 Aktuální informace o KPD
Nástěnka PF UP Webové stránky předmětu pod stránkami Centra pro klinické právní vzdělávání Multimediální studijní opora

20 Centrum pro klinické právní vzdělávání
Zřízeno v rámci projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ Sdružuje pod sebou praktické předměty Právní kliniky jako nástavba KPD

21 Právní kliniky interaktivní, na praxi zaměřená metoda výuky práva
snaha o vytvoření spojnice mezi teorií a praxí „jak myslet a jednat jako právník“ důraz kladen na nácvik právnických dovedností vzdělávací prvek a prvek sociální spravedlnosti

22 Právní kliniky – co umožňují
Propojení teoretických informací z více předmětů (učení se v souvislostech) Prohloubení teoretických znalostí Praktická aplikace již nabytých vědomostí za současného nácviku dovedností Pocit odpovědnosti, etické problémy Uplatnění různých vzdělávacích metod Práce s reálnými klienty a případy Intenzivní zkušenost

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jak se stát dobrým právníkem?"

Podobné prezentace


Reklamy Google