Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP Robert Zbíral 24. září 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP Robert Zbíral 24. září 2014."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP Robert Zbíral 24. září 2014

2 Předmět Úvod do studia: o čem to je? cíl: předat studentům základní dovednosti potřebné pro další studium práva –jak se učit –jak prezentovat sebe a své názory –jak vybrat a zpracovat relevantní informace –jak psát odborné texty –jak ovládat právní informační systémy způsob dosažení cíle –aktivity jsou navázány na proces směřující k napsání závěrečné písemné práce

3 Předmět Úvod do studia: proč je to dobré? VŠ má být především o získání obecných dovedností aplikovatelné v dalších fázích studia –klauzury, diplomky, seminárky, prezentace samozřejmě uplatnitelné i poté v pracovním procesu analogie: většina právních úkonů vyžaduje stejný postup; nutné –pochopit zadání od klienta (téma) –vyhledat relevantní informace pro řešení –pochopit a zpracovat získané informace –jasně a stručně sepsat výsledný produkt –vyžadováno vyčerpání zadání dodržení pravidel (právní řád, morálka) originalita řešení srozumitelnost výsledku

4 Struktura předmětu přednášky + semináře (viz rozvrh) –přednášky nepovinné –semináře započítány do hodnocení –pravidla: nežádejte o přestupy mezi semináři možnost náhrady neúčasti v jiném semináři jen po souhlasu obou vyučujících veškeré potřebné informace viz stránky předmětu –http://www.pf.upol.cz/menu/struktura- pf/katedry/katedra-politologie-a-spolecenskych- ved/uvod-do-studia-zs-2014/http://www.pf.upol.cz/menu/struktura- pf/katedry/katedra-politologie-a-spolecenskych- ved/uvod-do-studia-zs-2014/ –„Bible předmětu“: sylabus

5 Hodnocení předmětu zakončení předmětu zkouškou –výsledná známka odpovídá získanému počtu bodů za povinnosti spojené s předmětem –maximální počet bodů: 100 (106) účast na semináři: 2 body (celkem možno 26) –při neúčasti (i omluvené) se body nezapočítávají aktivní účast na semináři: 0-12 bodů 3krát domácí úkol: 0-8 bodů (celkem možno 24) závěrečná seminární práce: 0-40 bodů –3 termíny (až po konci semestru) –dovoleno opakované odevzdání (aneb vrácení a vylepšení textu) možnost bonusů –exkurze v knihovně: 2 body –školení Codexisu: 2 body –bonus vyhlášený vedoucím semináře: 2 body min. počet bodů pro známku E: 70 bodů pozor na průběžný systém hodnocení !!! –svoboda vs odpovědnost –předmět časově náročný na domácí přípravu individuální studijní plány –buď chodit standardně, nebo přesun na tzv. distanční formu (tutorialy, úkoly navíc + seminárka) –řešit přímo se mnou

6 Nenechávat věci na poslední chvíli… průběh odevzdávání jednoho z domácích úkolů v předmětu Úvod do studia

7 Studijní zdroje doporučená literatura: –TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, 2008. 327 s (vybrané kapitoly) volně k dispozici na stránkách předmětu –ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. aplikován přístup co je napsáno, není třeba opakovat –přednášky zaměřené na to, co není pokryto v učebnicích –doporučeno samostudium- nezbytná znalost informací pro procvičování věcí v seminářích

8 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace čím více se zapojíte a budete se snažit, tím více dovedností (a kvalitněji) se naučíte

9 Proč bych měl být aktivní: negativní motivace výsledky ročníku 2013/2014 (bohužel opět) nepříliš dobré

10 přístup „překonat hranici pro přežití“

11 Proč bych měl být aktivní: pozitivní motivace nejlepší závěrečné práce se mohou účastnit soutěže v rámci „Úvodu do studia“ pro nejlépe umístěné –dobrý pocit z úspěchu podpořen finanční odměnou –možnost následně se přihlásit do fakultní (Monseho) vědecké soutěže prací nejlepší opět finančně ohodnoceni vítězové postupují do celostátního kola SOČ –účast či dokonce ocenění na této úrovni je již skutečně zajímavou konkurenční výhodou při vstupu na trh práce

12 Vyhodnocení soutěže ročník 2013/2014 Cena studentů Martin Duraj Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků v ČR a její koexistence s oznamovací povinností 3. místo Marek Němeček Právní aspekty odsunu sudetských Němců 2. místo Andrea Kolcunová Začátky pastafariánů v Čechách: (ne)správný postup úředníků, diskriminace a nepřiměřený zásah do základních práv? 1. místo Milan Vařeka Otcovská dovolená a otcovské kvóty

13 Základy studia na VŠ: Komu věřit a proč oficiální zdroje vs vlastní rozum vs „jedna paní povídala“ –jakoby řeší informační přehlcenost (srv. Yelp, Scuk, booking.com etc.) –problém č. 1: uvěřitelnost (tzv. sebenaplňující se proroctví, tichá pošta) –problém č. 2: neprůhlednost dostupných dat (verifikace) –problém č. 3: obtížná přenositelnost zkušenosti na VŠ většina procesů na VŠ vysoce zformalizována –základní jízdní řád: Studijní a zkušební řád UP –široká škála dalších předpisů: http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/ http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/ –tzv. palačinka (žlutá), důležitost stránek předmětů, sylaby –standardizace studia: proč zrovna já bych měl žádat o „zvláštní zacházení“ (prevence vs hašení ohně)

14 Základy studia na VŠ: Komunikace učitelů se studenty oslovení vyučujících (česká titulománie) –tituly: Mgr., JUDr., PhD., doc., prof. –příklady: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.; prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. –pozdrav není prohrou studenta… tzv. kaskáda „řešení problému“ (aneb jak a kdy se dotazovat) 1)existuje reálně problém? - není informace běžně dostupná?, nechci nějaký nesmysl? 2)existuje reálně problém (verze 2.0)? - raději se pro jistotu znovu vraťte k bodu č. 1 3)řešte problém včas 4)zkuste se zeptat na příslušných místech (studijní, sekretářky kateder) 5)dotaz souvisle a srozumitelně vysvětlete - nezapomenout: oslovení, poděkování, podpis! buďte shovívaví… –ne všichni vyučující mají čas/chuť/schopnosti odpovídat –email vs konzultační hodiny (učitel má i jiné povinnosti) –ale zase nezapomeňte bránit svá práva (odvolání k vedoucímu katedry, proděkance…)

15 Několik vybraných rad pro dalších X let užijte si své studium –když v něčem vidím přidanou hodnotu, není důvod, proč to nedělat –aneb nejlepší pivo má Drápal, nejlepší steaky hospoda U Travise, vyhýbejte se non-stopu Phoenix (už vypadám lépe )

16 Několik vybraných rad pro dalších X let užijte si své studium –když v něčem vidím přidanou hodnotu, není důvod, proč to nedělat –aneb nejlepší pivo má Drápal, nejlepší steaky hospoda U Travise, vyhýbejte se non-stopu Phoenix využijte své studium –musím věřit v sebe a v to, co dělám (Richard Branson) –každá věc mi může k něčemu být, pokud zde nejsem omylem… to opravdu není k ničemu… (pak se ozvat) –dnešní doba a systém dělat vše mimo to, kvůli čemu jsem přišel vs například stovky volitelných předmětů a uzpůsobení vlastním prioritám cílem fakulty je dát vám základy a orientaci, na kterých budete stavět –fakulta není (a nemůže) být praktickou přípravkou pro konkrétní místo (úředník v kanceláři A209 na katastrálním úřadu v Českém Krumlově) –idolizace a idealizace „praxe“- co jí vlastně je a k čemu to bude?

17

18 Konkurence a jak se odlišit fakt 1: situace na pracovním trhu není růžová (ale na to nyní nemyslete) fakt 2: průměrná kvalita studentů je dnes mnohem nižší –výběrovost: čísla 1999 vs 2013 fakt 3: průměrná kvalita PF UP je dnes mnohem vyšší snažit se využít nabídky fakulty mimo „běžnou“ výuku –stáže Erasmus –kliniky, street-law, právnická poradna –studentské spolky (ELSA, ILSA) –národní i mezinárodní moot courty –víkendové semináře (římské právo, ústavko atd.), letní školy –soutěže v psaní písemných prací včetně diplomek –pomocná vědecká síla –mimořádné přednášky, semináře, workshopy

19 Na závěr… Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří


Stáhnout ppt "Úvod do studia Základní informace o předmětu a studiu na PF UP Robert Zbíral 24. září 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google